– VÅR BY - DIN BY: Bodø Høyre vil sørge for at også du får anledning til å skaffe deg din egen bolig. – Dette handler om politikk, det viktigste redskapet for å skape positive endringer sier (f.v.) Joakim Sennesvik, Odd Emil Ingebrigtsen og Lena Breivik.

Slik får du råd
til egen bolig

Stadig flere stenges ute av boligmarkedet i Bodø. Her kommer oppskriften på hvordan også du skal komme deg inn.


Muligheten til å ha et godt sted å bo er et fundament i et velfungerende velferdssamfunn. 

– Bolig er blitt så dyrt i Bodø at folk etablerer seg andre steder og det må vi gjøre noe med, sier Høyres ordførerkandidat Odd Emil Ingebrigtsen.

Og da finnes det ikke bare én, enkel løsning. Det er et sett med tiltak som må settes ut i livet.

– Vi må rett og slett legge til rette for bygging av flere boliger i kraft av å regulere betydelig flere områder. Det vil forenkle saksbehandling og bidra til økt boligbygging, sier Ingebrigtsen.

MÅ TA SKIKKELIGE GREP
Nøkkelordet her er betydelig. Det betyr i praksis store områder og det må skje fort. Inne i en slik tankegang ligger en vurdering om kommunal infrastruktur i det tidligere tomtefeltet i Breiva kan benyttes, hvor en andel settes av til førstegangsetablerere og boligsosiale formål.

Saken fortsetter under bildet.

DEN GYLLNE DRØMMEN: Vi har alle et brennende ønske om å bli den lykkelige eier av vår egen bolig. Bodø Høyre vil gjøre dette mulig.

En lignende tankegang ligger bak Høyres forslag om at Bodø kommune eller den kommunale boligstiftelsen kjøper seg inn også i private nye prosjekter for å sikre en bedre fordeling av kommunale boliger. Dette vil også bidra til økt boligbygging.

Men dette er bare begynnelsen.

– Vi er nødt til å redusere kostnadene for små leiligheter som er rettet mot ungdom og førstegangsetablere, understreker Høyres andrekandidat, Lena Breivik.

Saken fortsetter under bildet.

ET NYTT SENTRUM: Tilbake i 1994 gikk Bodø Høyre i spissen for en ny by, med høyere bygninger og fortetning. I dag ser vi resultatet av dette - en mer levende by med økt aktivitet.

Da tenker hun på lokalt vedtatte krav om utenomhusareal, dette koblet opp mot å fjerne lokale krav som gjør at boligbygging blir ekstra dyrt i Bodø.

– Så må rammen for startlån økes kraftig, noe som vil gjøre at flere kan kjøpe sin første bolig, sier Breivik.

VI MÅ STILLE KRAV

For Høyre er det et uttalt mål å sikre at flere aktører får anledning til å bli med på det som skjer i byen.

Saken fortsetter under bildet.

KOSTNADSKUTT: – Vi er nødt til å redusere kostnadene for små leiligheter som er rettet mot ungdom og førstegangsetablere, understreker Høyres andrekandidat, Lena Breivik.

– Derfor er det all grunn til å se på om vi skal selge mindre tomteområder som gjør det mulig for mindre aktører å henge med i budrundene, fremholder Høyres tredjekandidat, Joakim Sennesvik.

I tillegg mener han at det ved bygging av nye boliger bør være aktuelt å stille krav om at et visst antall av disse skal ha en husleie som ligger innenfor rammen på startlån.

Bodø Høyre er helt klare på at boligbransjen i langt større grad bør legge til rette for nye finansieringsmodeller.

Saken fortsetter under bildet.

LOKAL AKTIVITET: – Det er all grunn til å se på om vi skal selge mindre tomteområder som gjør det mulig for mindre aktører å henge med i budrundene, fremholder Høyres tredjekandidat, Joakim Sennesvik.

– Her bør det jobbes frem flere alternativer innen leie til leie, eventuelt ulike versjoner av deleie, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

DEN LANGE LISTEN
Som nevnt, et bedre boligmarked er avhengig av et finmasket nett med nye tiltak. For Bodø Høyre vil noen av disse være:

  • Jobbe mot Nordland fylkeskommune for å få realisert hybelhus for elever i videregående skole som er borteboere
  • Se på mulighetene for enklere å kunne fradele tomter til fritidsboliger
  • Legge til rette for å etablere mikrohus for å øke antallet mindre og rimelige boliger som også bidrar til bærekraftig boligbygging og livsstil
  • Innføre bunnfradrag på eiendomsskatten og gradvis øke dette til kr 500 000
  • Se på muligheten for ny innretning av husleie i kommunale boliger slik at det for eksempel blir en maksleie i prosent av beboers inntekt
  • Aktivt samarbeid mellom kommunen og private aktører

Saken fortsetter under bildet.

FUNDAMENTET: – Muligheten til å ha et godt sted å bo er et fundament i et velfungerende velferdssamfunn, sier Høyres ordførerkandidat Odd Emil Ingebrigtsen.

Samarbeid med hele byggenæringen for å bygge flere tilpassede boliger til ulike målgrupper, som for eksempel felles tun i eldreboliger. Hos Bodø Høyre er konklusjonen krystallklar:

– Bodø Høyre vil at flere skal kunne eie sin egen bolig og vi må jobbe for at spesielt førstegangskjøperne i Bodø får råd til sin egen bolig konkluderer ordførerkandidat Odd Emil Ingebrigtsen.