TETT DIALOG: Medarbeiderne i BFN jobber hele tiden tett sammen for å sørge for at kundene blir fornøyd. Her er daglig leder Bjarne Dale i samtale med Harald Schyler Knutsen som jobber med salg og prosjekt.

Slik øker du verdien
på eiendommen din

Skrevet for byggforvaltning norge
10.03.2021 07:26

Enten det er snakk om et lite sameie eller et stort konsern, du kan tjene store penger på riktig forvaltning av bygningsmassen.

Alle vet at det å passe på hus og eiendommer innebærer en kontinuerlig strøm av ulike utfordringer og oppgaver. Og jo større enheten blir, jo større blir ansvaret. Det er her Byggforvaltning Norge (BFN) kommer inn som din reddende engel.

– Vi kan ta koordineringen av alle oppgaver – fra A til Å, sier daglig leder Bjarne Dale.

KUN ETT SYSTEM

BFN er et rådgivende firma innen teknisk forvaltning av eiendom. Det unike med selskapet er en høy grad av tverrfaglig kompetanse. Det betyr at du som kunde kun trenger å forholde deg til en samarbeidspartner.

Bedriften har vokst mye de siste årene og har per i dag ansvaret for 500.000 kvadratmeter. Men det skal ikke stoppe der.

– I løpet av neste år er målet å doble denne porteføljen, sier Dale.

Saken fortsetter under bildet.

BRUKERVENNLIGEL LØSNINGER: BFN legger til rette for at den enkelte kunde på en enkel og greie måte skal ha kontinuerlig tilgang til relevante data vedrørende eiendommer og bygg. Foto: Unsplash.com

TRENGER FLERE FOLK I BODØ

Selskapet har fått stadig flere kunder i Nordland, noe som har ført til at de har etablert et eget kontor i Bodø. Dette kommer i tillegg til det andre distriktskontoret i Førde, og hovedkontoret i Ålesund

BFN har inngått en avtale om forvaltning av eiendommene til Coop Nordland, samt teknisk oppfølging at konsernets leide areal. 

– I dag har vi to medarbeidere i Bodø, men vi trenger flere, flinke folk, sier Dale.

ENORME VERDIER

BFN jobber for å bevare og utvikle de verdiene som ligger i en eiendom, og i et bygg.

– Som eier eller investor har du to valg. Du kan øke verdien eller miste verdier. Å øke verdien innbefatter investeringer. Men hvis disse investeringene blir gjort på en klok måte, vil det alltid være god butikk, sier Dale,

BFN jobber hele tiden med et langsiktig perspektiv. De har også et brennende ønske om å bruke lokale, regionale og nasjonale ressurser. En strategi som har ført til at de valgte systemet FARMAC fra FVD-huset på Sortland. Dette er Norges eneste komplette FDV-system som er hundre prosent web-basert, med alt i én og samme innlogging.

– Vi vet at tid er penger. En eiendomsforvalter jakter hele tiden på løsninger som kan skape en mer effektiv hverdag, noe som igjen betyr fornøyde kunder, sier Dale.

Den branntekniske biten håndteres av BFN sitt datterselskap Flo Brannsikring. Det er et firma med spesialisering innenfor brannsikkerhet på land som kan tilby mangfoldige tjenester innenfor fagfeltet.

Saken fortsetter under bildet.

KNIRKEFRI HVERDAG: – Vår jobb er å fjerne alt som kan minne om en stein i skoen. En avtale med oss gjør at du kan sove trygt om natten, vel vitende om at eiendommer og bygg er i trygge hender, sier Bjarne Dale.

Hvis du ønsker et samarbeid med BFN, så er prosedyren oversiktlig og ryddig:

– Vi starter med en gjennomgang av de aktuelle eiendommene i samarbeid med deg som kunde. På den måten får vi kartlagt alt av behov og ønsker, sier Dale.

Så skjer ting i rask rekkefølge:

  • Avtaleforslaget legges frem
  • Din eiendom blir lagt inn i systemet
  • Eksterne samarbeidspartnere kommer med tilbud på alt fra periodiske kontroller til ulike serviceavtaler
  • Endelig valg av leverandører
  • Rask etablering av rutiner og normal drift.

GJØR LIVET ENKLERE

Hos BFN har de kun ett ønske, og det er at du som kunde skal oppleve at det er kvalitet i alle ledd. Du møter erfarne fagfolk og skal forholde deg til løsninger som er gjennomprøvd og grundig testet.

– Vår jobb er å fjerne alt som kan minne om en stein i skoen. En avtale med oss gjør at du kan sove trygt om natten, vel vitende om at eiendommer og bygg er i trygge hender, konkluderer Bjarne Dale.

Du kan leser mer om BFN her.