EN GRØNN FREMTID: Steinhaugmyra borettslag er storfornøyde med at de nå kan gå inn i en grønn fremtid med et topp moderne elbil-ladeanlegg. – Dette er noe vi vet at medlemmene våre setter meget stor pris på, sier styreleder Sissel Bjerke Nordvik.Her sammen med prosjektleder Bjarne Kjærran hos EL TEAM NORD som fikset jobben fra A til Å.

Slik skaper du
verdifulle boliger

Med bistand fra EL TEAM NORD har Steinhaugmyra borettslag sikret seg enda mer fornøyde medlemmer og økt verdien på leilighetene.


– Dette har gått hundre prosent knirkefritt, sier styreleder Sissel Bjerke Nordvik.

Det hun sikter til er at alt er gjort klart for å installere 48 elbil-ladere i borettslagets garasjer. Noen er allerede på plass, og kommer det nye ønsker er det bare å «smette» ladeboksen på plass i ferdig monterte bakplater.

ØKER BOLIGVERDIEN

– Vi vet at elbil-lader er noe våre medlemmer verd- setter høyt. Stadig flere ønsker å bidra til det grønne skiftet og gå over til elbil. Folk er også veldig klare over at en elbil-lader øker verdien på boligen hvis den skal selges, sier Bjerke Nordvik.

Saken fortsetter under bildet.

GRØNT LYS FOR BÆREKRAFT: En rekke garasjer har allere- de fått installert smarte ladere takket være fagfolkene hos EL TEAM NORD. – Dette er med på å skape en bedre hverdag og mer attraktive boliger, sier styre- leder Sissel Bjerke Nordvik.

Noen raske FINN-søk viser med tydelighet at elbil- lader er noe som vektlegges tungt når en bolig skal selges. I tillegg blir det stadig flere som har lyst til å være med på det grønne skiftet og de vil aktivt droppe en bolig som ikke har lademuligheter.

EN ELEKTRISK FREMTID
Et år med dramatisk høye drivstoffpriser har også vært med på å få stadig flere til å kjøpe en bil som enten er en ladbar hybrid eller elektrisk versjon.

Akkurat nå ruller det rundt 500.000 elektriske biler på norske veier og antallet vil øke kraftig. Fra 2025 skal alt salg av nybil være ladbart. Myndighetene jobber aktivt med å fase ut fossile kjøretøy, og det er derfor lurt å ha et framtidsrettet syn på elbillading allerede nå.

Men bor du i et borettslag eller et sameie, er det ikke bare for hver enkelt beboer å sette opp en individuell lader. For hvis man ukritisk begynner å sette opp én lader per husstand, går det kort tid før hele strømnettet kollapser.

Saken fortsetter under bildet.

NY STRØMTILFØRSEL: – For å kunne sette opp et moderne anlegg for lading av el-biler, måtte vi få inn ny strøm- tilførsel og sterkere kapasitet til borettslaget, sier prosjektleder Bjarne Kjærran hos EL TEAM NORD. Her foran tavla som styrer inntaket av strøm.

STRENGERE REGLER
Dessuten er det ikke en fornuftig løsning å lade via et ordinært strømuttak. Det kan sammenlignes med å fylle bensin gjennom et sugerør. For det første går det sakte, for det andre er det på ingen måte sikkert at sugerøret tåler belastningen.

Fra 1. juli i år ble dessuten regelverket endret. Nå må du ha en egen ladestasjon hvis du skal installere et nytt ladepunkt hjemme. Det er ikke lov å sette opp en ny stikkontakt.

SMARTE LADERE

Det er her EL TEAM NORD kommer inn med sine skreddersydde ladeanlegg. For nøkkelen er smarte ladesystemer, hvor enhetene rett og slett snakker sammen.

– Det betyr at hvis det bare står én bil til lading, så får den full kapasitet. Når det kommer flere biler, blir strømmen fordelt. Og når den første er ferdigladet, frigjøres det forbruket til de andre kjøretøyene, sier avdelingsleder prosjekt hos EL TEAM NORD, Bjarne Kjærran.

Saken fortsetter under bildet.

FANT TONEN: Styreleder Sissel Bjerke Nordvik i Steinhaugmyra borettslag har hatt en tett dialog med prosjektleder Bjarne Kjærran og EL TEAM NORD. – Vi fant tonene fra dag én, sier Bjerke Nordvik.

En annen og stor fordel med å sette opp en samordnet lading, er at du får også får enkle og effektive betalings- systemer. Her er det mulig for et borettslag eller sameie å legge på en liten fortjeneste som går inn i felleskassa. Du kan ha én pris for de som bor der og en litt høyere pris for besøkende.

STØRST I BYEN

EL TEAM NORD er den største aktøren i Bodø når det gjelder ladeanlegg for elbiler og sitter inne med lang erfaring og tung kompetanse. Noe som kan komme godt med når man må lage løsninger i områder med eldre infrastruktur. Slik var tilfellet hos Steinhaugmyra borettslag:

– Den eksisterende strømtilførselen var ikke sterk nok, derfor måtte vi legge inn en ny kabel og sette opp et nytt skap, forteller Kjærran.

Saken fortsetter under bildet

LANG ERFARING: EL TEAM NORD er den aktøren i Bodø som har tyngst erfaring med installering av anlegg for lading av el-biler. Som dette anlegget de satte opp i parkeringshuset i Kvartal 99 i Bodø.

EN TRYGG SERVICE

Et annet poeng når du bor i et sameie eller borettslag, er følelsen av sikkerhet. Hos EL TEAM NORD kan du tegne en serviceavtale som sikrer regellmessig kontroll av anlegget. Dermed kan du sove trygt om natten, vel vitende om at alt fungerer som det skal.

EL TEAM NORD har prosjektert alt fra små til meget store ladeanlegg, og vet nøyaktig hva som trengs i hvert enkelt tilfelle.

Men det er ikke bare borettslag og sameier som trenger smarte løsninger. Alle offentlig tilgjengelige parkerings- plasser er pålagt å ha minst sju prosent av plassene lagt til rette for el-biler. Dette gjelder også offentlige bygg og her er det fortsatt et stort etterslep

EL TEAM NORD er medlem i Norges største elektrikerkjede - EL-PROFFEN.

Med høy fokus på kvalitet, påregnelighet og innovative løsninger utfører de elektroarbeid innen de fleste fagfelt for både privat og næring. De gir deg tips og råd knyttet til blant annet belysning, energisparing og sikkerhet.

Du kan leser mer om EL TEAM NORD her.