DIN MILJØ-PARTNER: – For oss i Retura Iris er det er mål å bli en aktiv samarbeidspartner for næringslivet, hvor vi sammen kan skape en bærekraftig fremtid, sier salgssjef Anne-Line Tverrbakk.

Slik skaper du en
miljøvennlig bedrift

Skrevet for Retura iris
09.03.2020 11:21

Bærekraft gir konkurransekraft. Men hvor skal man egentlig starte for å bli en miljøvennlig og bærekraftig bedrift?

– For mange kan det kanskje virke komplisert å skape en miljøvennlig bedrift, men det handler om å ta tak i konkrete oppgaver, sier salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris.

PRAKTISK OG SMART

Og det enkleste du kan begynne med er å gjøre noe med sorteringen av avfall på jobb. Det er her bedriftspakken til Retura Iris kommer inn som en praktisk og smart løsning.

Pakken omfatter tømming av fem typer avfall:

  • Papp og papir
  • Plastemballasje
  • Matavfall
  • Restavfall
  • Glass og hermetikk

– Her er det snakk om en vinn-vinn situasjon. Jo mer din bedrift klarer å sortere, jo mer avfall kan bli til nye ressurser, sier Tverbakk.

Saken fortsetter under bildet.

TYGT OG EFFEKTIVT: Retura Iris leverer alt avfall til Vikan Avfallsmottak, hvor Iris Produksjon sørger for den videre behandlingen og gjenvinning.

EN VANE-SAK

Noe av poenget er å skape en endring som har lavest mulig terskel, slik at et nytt system ikke blir oppfattet som vanskelig eller tungrodd. Da er det også et poeng å bygge på det man er vant til hjemmefra.

Bedriftspakken inkluderer også tre miljøbokser for henting av lysbærer, småbatterier og små-eletronikk.

– Kildesortering skal være likt, uansett om avfallet kastes på jobb eller hjemme. Målet er å få overført vanene fra din egen kjøkkenbenk til arbeidsplassen, poengterer Tverbakk.

Er du i tvil om hvordan dette skal løses i praksis, kan Retura Iris tilby pene og effektive løsninger fra leverandørene sine.

Saken fortsetter under bildet.

PROFESJONELL BISTAND:  – Retura Iris kan bistår med kartlegging, utarbeidelse av planverk og større løsninger som papp-presser for komprimering, sier salgssjef Anne-Line Tverrbakk.

ET BREDT TILBUD

Så stopper det ikke der. En miljøvennlig og bærekraftig hverdag på jobben består av flere ledd. Alt dette er noe Retura Iris kan bistå med, enten det er snakk om kartlegging av behovet hos den enkelte bedrift, utarbeidelse av planer for håndtering av avfallet og helt frem til større løsninger som papp-presser for komprimering.

– Til sjuende og sist handler det mye om tankesettet til ledere og medarbeidere. Hvilke innkjøpsrutiner har man, velger man leverandører som kan vise til miljøriktige løsninger, og hvilke grep kan man ta for å redusere unødvendig avfall på jobb, understreker Tverbakk.

Her kan det også være aktuelt og ikke minst lønnsomt for bedriftene å investere i kompetanse ved å sørge for at medarbeiderne får tilgang til kurs og utdanning med tanke på hvordan man skaper en mest mulig miljøvennlig hverdag på jobben.