DIGITAL KONTROLL: Daglig ferdes det mange mennesker langs veinettet i Bodø. Nå får kommunen endelig gode svar på hvordan for eksempel svevestøvet vil påvirke lufta vi alle puster inn.

Smart overvåking av lufta

Skrevet for NOrdkontakt
19.12.2019 07:00

Hvor bra  er egentlig luftkvaliteten i Bodø? Det skal nå 11 sensorer finne ut.

Frem til nå har mye av vurderingene vært basert på føling og lite fakta. Det skal det nå bli slutt på. For det er utviklet et helt nytt system som skal registrere, behandler og presentere målingene på luftkvaliteten.

EN HELT NY SENSOR

Det er Nordkontakt og Telenor som i samarbeid har utviklet en ny sensor som skal overvåke og kontrollere luftkvaliteten i Bodø. De plasseres i områder hvor fotgjengere og syklister beveger seg, og måler byluftas innhold av svevestøv.

– I smartsatsingen fokuseres det på at man sammen skal finne løsninger som både innbyggerne ønsker, og også som de kanskje ikke vet at de trenger, sier prosjektleder for IoT og teknologiutvikling i Nordkontakt, Vemund Kristiansen.

Når løsningen er ferdig utviklet vil man i perioder med mye svevestøv kunne hjelpe fotgjengere og syklister til å velge den beste ruta til og fra jobb og skole.

SKAL SKAPE NYE VANER

– Når kommunen får tilgang til kvalitetssikrede data kan de bruke denne informasjonen til å endre reisevanene til Bodøværingene, sier Kristiansen.

I tillegg vil disse sensorene bidra med  verdifulle data som støtter opp om kommunens løpende arbeid med forebygging av støvutslipp.

Saken fortsetter under bildet.

ET BEDRE MILJØ: En tettere overvåking av luftkvaliteten i Bodø vil på sikte være med på å skape en bedre by for innbyggerne.

PARKERINGS-KONTROLL

Det er ikke første gangen at de smarte løsningene til Nordkontakt har hjulpet Bodø kommune. Tidligere har de også jobbet frem en måte som forhindrer at bilister som bruker ladeplasser kun til parkering og ikke til lading.

Tiltaket er høyteknologisk og innebærer at parkeringsvaktene øyeblikkelig skal få beskjed når noen parkerer på plassene uten å ta i bruk laderne.

– Vi har montert en sensor under bakken, som umiddelbart registrerer når en bil kjører inn på parkeringsplassen, sier Kristiansen.

Dette systemet har Nordkontakt utviklet i samarbeide med Bodø-selskapet Officelink.

SKAPER EN BEDRE BY

Administrerende direktør i Nordkontakt, Tom Erlend Kristiansen, er veldig fornøyd med at banebrytende teknologi kan brukes på denne måten:

– For oss er det veldig givende å få lov til å være med på prosjekter som alle bidrar til å gjøre Bodø til en stadig bedre by å bo og jobbe i.