RASK REAKSJON: Fasaderenovering er alltid klare til å rykke ut når det oppstår skader eller lekkasje. Hvert minutt teller når det handler om å begrense konsekvensene. Her er det Oddbjørn Leraand som gjør seg klar.

Sørger for de vanntette løsningene

Skrevet for Fasaderenovering AS
21.03.2019 18:57

Når det oppstår vannskader, koster hvert minutt store penger. Fasaderenovering er din garantist for å holde utgiftene nede.

Tallenes taler er rimelig klare. 80 prosent av alle skade- meldinger på boliger handler om vann. Hvert år koster vannskader over tre milliarder kroner. I praksis skjer det en vannskade hvert åttende minutt – hele året.

TID ER PENGER

– I denne bransjen kan vi virkelig snakke om at tid er penger, sier prosjektleder Glenn Robert Fredriksen hos Fasaderenovering.

Saken fortsetter under bildet.

KLARE SPOR ETTER FUKT: Oddbjørn Leraand har funnet klare sport etter en lekkasje og det er også tydelig at den har pågått over tid. At dette skjer i nærheten av el-anlegget, gjør den potensielle faren enda større.

 For jo lengre vannet får ligge inne i en bygning, jo større og dyrere skader oppstår det. Venter du lenge nok med å gripe inn dukker det også opp mugg og råte, noe som kan skape dramatiske konsekvenser.

SPISSKOMPETANSE

Men selv om du har klare indikasjoner på at det finnes en lekkasje et eller annet sted i bygget, så er det noe helt annet å klare å spore den opp. Og det er her fagfolkene hos Fasaderenovering skiller seg ut med sin spisskompetanse.

 – Det handler om en blanding av kompetanse, erfaring, det rette utstyret og en aldri så liten porsjon med intuisjon, sier Oddbjørn Leraand og Roger Wist.

Saken fortsetter under bildet.

GRUNDIG ANALYSE: Før fagfolkene kan gå i gang, må de gjøre en sikker jobbanalyse og den kan i dag utføres via en app på smarttelefonen

EN SIKKER JOBB

Denne dagen er de to ute for å finne ut hvorfor det er fuktskader i taket på inngangen til et næringsbygg. Synderen kan være et beslag, men for å finne ut av dette, må de opp på taket.

 Det fordrer en sikker jobbanalyse, noe som i dag gjøres effektivt via en app på smarttelefonen. Neste steg er fallsikringsutstyr før inspeksjonen kan begynne.

 Den konkluderer med en rapport til kunden hvor det også vil bli foreslått tiltak og hva dette vil koste.

Les også:

 TOPP MODERNE UTSTYR

Fasaderenovering har mange kunder blant forsikrings- selskapene, som alle er ute etter å få en raskest mulig begrensning av skadeomfanget. Og det er her moderne utstyr kan gjøre jobben så smertefri som mulig.

 Da kan det være snakk om varmesøkende kamera eller fiberoptikk for å kunne sjekke steder uten for eksempel å måtte fjerne en masse takplater.

Saken fortsetter under bildet.

 JAKTER PÅ LEKKASJEN: Oddbjørn Leraand og Roger Wist er i full gang på taket til et inngangsparti for å finne ut hvordan vannet har klart å komme seg inn til det innvendige taket.

 GAMLE RØR OG VANNSYSTEMER

Tall fra finans- og forsikringsbransjen viser at det er en økende trend hvor langvarige fukt og vannskader gir grobunn for sopp og råteskader.

 En av årsakene er frost, men fortsatt er det gamle rør og vannsystemer som står for de fleste tilfellene.

 – Derfor er det alltid lurt å ta en jevnlig sjekk av alt av rør og beslag i boliger og kontorbygg, sier Glenn Robert Fredriksen.

 Og skulle du fatte den minste mistanke om at det har kommet inn fukt eller har oppstått en lekkasje, må du handle så raskt som mulig.

NYTT OPPDRAG: Første del av jobben er gjort. I mellomtiden har det tikket inn et nytt oppdrag via mobiltelefonen og Oddbjørn Leraand og Roger Wist må haste videre.