EN GRØNNERE FREMTID: Daglig leder Johan E. Andreassen hos Salten N950 gleder seg til å ta i bruk det nye slakterier på Sørarnøy: – Når vi satser tungt er det gull verdt å ha gode rådgivere med på laget. Bente Molid i Intunor synes det er utrolig spennende å få lov til å jobbe opp mot en næring som betyr så mye for kyst-Norge.

Suksess mot alle
odds i havgapet

På en liten øy i havgapet skapes det enorme verdier. Nå investeres det 400 millioner kroner i et topp moderne lakseslakteri med grønn profil.

 – I løpet av noen få år går det ut laks til en verdi av tre milliarder kroner, sier daglig leder ved slakteriet Salten N950, Johan E. Andreassen.
 
Hvilket er nesten uvirkelige tall i et lokalsamfunn med knappe 300 innbyggere.
 
Så manglet det da heller ikke på advarsler og hoderystende økonomer da den første fabrikken ble satt i gang 2. november 1993. Historien har vist at de tok feil – kraftig feil.

Saken fortsetter under bildet.

FLASKEHALSEN: Med økt produksjon trengs det også en oppgradering av dagens fergekapasitet. Salten N950 er nå i tett dialog med Nordland fylkeskommune for å finne en løsning på dette.
 – Oppdrettsnæringen er limet i små kystsamfunn, da føles det også helt rett å ha produksjonen her, sier Andreassen.
 
Akilles-hælen er logistikk. Med økt produksjon og flere vogntog ut fra øye hver dag, trengs det en økt fergekapasitet:
 
– Vi er i løpende kontakt med Nordland fylkeskommune og vi satser på at dette skal løses seg, sier Andreassen.

 HAR KULTUREN I BLODET
Dessuten er det her ute at folket har fiskerikulturen i blodet. De vet at du ikke kommer noen vei uten hardt arbeid. De er innforstått med at det noen ganger er helt nødvendig å jobbe doble skift. Nærheten til havet og naturen danner det perfekte grunnlaget for ny satsing.
 
Derfor er det også med en solid porsjon stolthet at Andreassen og hans folk snart kan åpne det nye slakteriet, som blir ett av de mest moderne i hele Norge. Her er det tatt i bruk banebrytende teknologi som skal sørge for maksimal hygiene, optimal fiskevelferd og en bærekraftig drift.

Saken fortsetter under bildet.

STORE DIMENSJONER: Det nye slakteriet til Salten N950 blir topp moderne og tar i bruk siste nytt innen teknologiske nyvinninger, alt med det for øye å skape bærekraftig mat i verdensklasse.  BÆREKRAFT I PRAKSIS
Sånn sett er nye Salten N950 et lysende og praktisk eksempel på sirkulær økonomi og et solid bidrag til det grønne skiftet. Blant annet skal fabrikken lage sitt eget ferskvann. Men det stopper ikke der:
 
– Etter sløying får fisken et ekstra bad med veldig kaldt vann og salt. Den blir enda renere og får i tillegg en lav temperatur. Det øker holdbarheten, samtidig som det minsker behovet behovet for is i isoporkassene. Dette reduserer kostnadene, det senker vekten på kassene og reduserer problemet med avrenning fra vogntogene, understreker Andreassen.

Saken fortsetter under bildet.

LITE FOTAVTRYKK: – Verden trenger mat og vårt miljømessige fotavtrykk er et av de aller minste. Her er det snakk om en vinn-vinn situasjon, sier daglig leder Johan E. Andreassen hos Salten N950.  Nye og større tanker for ensilering, lusefilter, optisk styrt bløggerobot og en helautomatisk kassefabrikk [j1] er ytterligere forbedringer som gjør at Salten N950 kan levere ren og bærekraftig mat i verdensklasse.
 
ENORME MULIGHETER
Midt inne i fabrikken er det etablert et «styrhus» hvor tre ledere har total kontroll over hele produksjonen. Tett inntil «styrhuset» bygges det et stort møterom med videoskjerm, hvor det blir enkelt å kjøre presentasjoner for besøkende og skoleklasser.

Du kan lese mer om Salten N950 her.

– Vi føler et ansvar for å sørge for at de unge får et innblikk i hva vi driver med og hvilke enorme muligheter som finnes i denne bransjen, sier Andreassen.
 
Så er det også slik at en moderne bedrift trenger gode samarbeidspartnere. Og det er derfor Salten N950 har valgt Intunor.

Saken fortsetter under bildet.

VERDISKAPING I DISTRIKTET: Omkranset av arktisk og idyllisk natur ligger ventemerdene til Salten N950, hvor laksen svømmer i påvente av slakting.
 ØKONOMISK FØRSTEVALG
– Vi har hatt et tett samarbeid i mange år og det betyr at de kjenner oss inngående. Dette letter den daglige dialogen. Det er ikke bare å sette seg inn i fiskeriøkonomi over natten, sier markeds- og kommunikasjonssjef John-Christian Andreassen i Salten Aqua-gruppen.
 
– For meg som regnskapsfører og rådgiver er det utrolig spennende å få lov til å jobbe opp mot en næring som til de grader er viktig for kysten og distrikts-Norge, sier Bente Molid i Intunor.

Saken fortsetter under bildet.

PÅ SAMME LAG: Både Salten N950 og Intunor brenner for å skape sterke arbeidsplasser og øke verdiskapingen i distriktet. Her er daglig leder Johan E. Andreassen i samtale med regiondirektør Nord-Norge, Mads Pinnerød.  
 I en tid hvor stadig flere av de «vanlige» regnskapstjenestene blir automatisert og skybaserte, blir det enda viktigere å ha økonomiske fagfolk som også kan fungere som en sparrings-partner og rådgiver.
 
– Vi har over år bygget opp tung kompetanse og solid erfaring innen fiskeri og havbruk. Vår tanke er at Intunor skal være det klare førstevalget for alle som jobber i disse bransjene, sier regiondirektør Nord-Norge i Intunor, Mads Pinnerød.

Du kan lese mer om Intunor her.

EN FELLES VISJON
Intunor har i dag ansvaret for regnskap og rådgiving til sju av de 12 selskapene i Salten Aqua-gruppen. 
 
– Her snakker vi om en stor kunde som vet å stille krav til oss, noe som igjen sørger for at vi hele tiden kan skape bedre produkter og tjenester, sier Pinnerød.
 
Intunor har et sterkt ønske om å bidra til lokal og regional verdiskaping. Hos Salten Aqua finner de en kunde som brenner for nettopp det samme. 

Saken fortsetter under bildet.

MARIN MILEPÆL: Den nye slakteriet til Salten N950 representere et teknologisk kvantesprang som sikrer både lokal verdiskaping og arbeidsplasser.
 
– Vi har lagt stor vekt på å bruke lokale leverandører når vi skal bygge slakteriet, sier Johan E. Andreassen. 
 
Derfor er det Moldjord Bygg og Anlegg som har hovedentreprisen. I tillegg brukes lokale selskap som Finneid Sveis og Bodø-avdelingen til Caverion.
 
– Vår filosofi er at vi alltid skal handle lokalt når det er mulig, sier John-Christian Andreassen.
 
Det som skapes lokalt skal brukes lokalt.