DE FLINKE FOLKENE: Hver dag jobber det to skift på Salten Salmon. Her en del av førsteskiftet. Det er disse folkene som har vært avgjørende bidragsytere til suksessen

Suksess mot alle odds

Her ser du årsaken til den fenomenale suksessen til Salten Salmon. Stolte medarbeidere som virkelig brenner for jobben.


Det var ingen selvfølge at dette skulle gå bra. Idéen om en fileteringsbedrift for laks, midt i en av Nord-Norges største byer, var dristig.

Tanken dukket opp da det ble ledige lokaler på Rønvik-leira. Med Polar Quality og Coop Nordland som hoved- aksjonærer, ble bedriften åpnet i 2019.

DEN TRANGE STARTEN
Starten var forsiktig, med 15 medarbeidere. Produksjonen var heller ikke stor, og det ble klart for bedriften at her måtte det gjøres endringer. Når pandemien slo inn 12.mars ble ikke situasjonen lettere, for her kan ingen jobbe hjemmefra.

Driftsresultat 2019: underskudd på 9,8 millioner kroner

Driftsresultat 2020: underskudd 12 millioner kroner

Saken fortsetter under bildet.

PÅ LØPENDE BÅND: Hos Salten Salmon produseres det laks på løpende bånd. Fra venstre Andebrhan Behre, Robert Urland og Per Inge Øien.

Men eierne hadde en usvikelig tro på at dette skulle gå bra. De var sikre på at Salten Salmon var kommet for å bli. Likevel, det krevde like mye is i magen som det gikk med is til å kjøle ned fisken.

EVENTYRLIG REISE
Gjennombruddet kom i 2021 med et resultat før skatt på 3,9 millioner kroner. Og årets tall ser per dags dato ut til å lande på et overskudd mellom 7,5 og 8,5 millioner kroner

– Ja, det har vært en eventyrlig reise, sier fabrikksjef Aleksander Lyngved Pedersen.Det som begynte med 15 medarbeidere, er i dag en bedrift med 115 dedikerte fagfolk som jobber i to skift. Hvor ligger så forklaringen?

Saken fortsetter under bildet.

TRENGER FLERE FOLK: – Vi er på mange måter fremdeles i en vekstfase, og søker i dag flere produksjonsmedarbeidere og industrirenholdere. Sånn sett er det fordelaktig å være plassert nært bykjernen, da vi har et stort rekrutteringsområde, sier fabrikksjef Aleksander Lyngved Pedersen hos Salten Salmon.

Noe av grunnlaget er den trange starten. Den tvang frem behovet for at folk hadde flere hatter. De ble nødt til å lære seg flere ting. Dette er noe som Salten Salmon har dratt nytte av videre. Samtidig er de nå på et sted i utviklingen hvor de har muligheten til å dyrke spisskompetansen.

EN USLEPEN DIAMANT

– Vi har skapt lønnsom butikk av en uslepen diamant. Nå er tiden inne for å finslipe den samme diamanten, fremholder Lyngved Pedersen.

Og det er her medarbeiderne utgjør hele forskjellen. Salten Salmon driver produksjonen uten innleide folk. De har klart å bygge opp en stab som føler stolthet over det de gjør. Den røffe starten har også ført til en sammensveiset arbeidsstokk som er fleksible og løsningsorienterte.

Saken fortsetter under bildet.

DYP KONSENTRASJON: Muneeb Abed Hamid sørger for at kassene med laks blir korrekt merket før de går videre.

For Salten Salmon er det helt avgjørende å ta vare på medarbeiderne. Hver morgen serveres det frokost for dem som ikke rakk å spise hjemme, i tillegg til varm lunsj hver eneste dag. 

Fabrikken på Rønvikleira har et stort mangfold, og jobber fortløpende med å hente inn flere hoder.

– Vi er på mange måter fremdeles i en vekstfase, og søker i dag flere produksjonsmedarbeidere og industri- renholdere. Sånn sett er det fordelaktig å være plassert nært bykjernen, da vi har et stort rekrutterings- område, sier Lyngved Pedersen.

Saken fortsetter under bildet.

DEDIKERTE MEDARBEIDERE: Her er Asad Shabdiany (t.v.) og Kyrre Jacobsen i full sving, Jacobsen har vært med helt siden starten i 2019 og jobber i dag som formann i produksjonen. Han har flere tiår bak seg innen filetskjæring,.

DE GODE TALLENE
Per nå, i 2022, er tallenes tale kun positive:

  • De har produsert 5.611.115 kilo filet
  • De har håndtert 9.131 tonn rund laks
  • De har skapt 44.888.920 måltider

Bak disse tallene ligger det en nitid innsats, dag etter dag. For når det handler om å produsere mat av høyeste kvalitet, så blir alle detaljer viktige. En stor respekt for råvarene står derfor sentralt.

– Vi vet at vi får inn gode råvarer. Da er det vårt ansvar å sørge for at den blir håndtert med den største omtanken, sier fabrikksjef Lyngved Pedersen.

For hos Salten Salmon handler det om topp kvalitet, stor fleksibilitet og en bærekraftig produksjon.

– Vi blir på mange måter det viktige leddet mellom produsent og forbruker. Det er et ansvar som forplikter. Og det er også derfor vi gleder oss hver dag til å gå på jobb, konkluderer fabrikksjef Aleksander Lyngved Pedersen.

FAKTA
SALTEN SALMON er en del av Salten Aqua-gruppen. Til sammen utgjør selskapene en komplett verdikjede for produksjon og salg av laks. Gruppen håndterer laksen
fra den klekkes ut av egget, og hele veien til den er å finne i butikkhyllene.
Salten Salmon AS eies av Polar Quality AS (51%), Coop Nordland SA (34%), Gildeskål Forsningsstasjon AS (5%), Edelfisk AS (5%) og Wenberg Fiskeoppdrett (5%) AS.

Les mer om:

salten salmon