Din gode hjelper: Lisbet Karlsen og medarbeiderne i Siffo AS er din garantist for at du får de beste rådene og den gode oppfølgingen med tanke på regnskap, moms, avgifter og alt det andre du må forholde deg til som leder i en bedrift.

Tette bånd gir gode resultater

Skrevet for Siffo AS
14.12.2020 08:50

God lokalkunnskap, tett forhold til kundene og solid, faglig kompetanse er sentrale stikkord når du skal velge et regnskapsbyrå.

- Vi kjenner Bodø og Salten og vet hvilke utfordringer næringslivet kan komme til å møte, sier daglig leder Lisbet Karlsen hos Siffo AS.

I dag er ikke et regnskapsbyrå bare et kontor som holder orden på regnskapet ditt og sørger for at årsoppgjøret blir korrekt. Det handler like mye om å være en rådgiver og sparringspartner som vet nøyaktig hvilke utfordringer nettopp din bedrift og din bransje vil møte i tiden som kommer.

- Endringstakten har økt betydelig og da er det viktig at man hele tiden er på ballen, sier Karlsen.

GODT SKODD

Med 18 ansatte og en avdeling i Beiarn er bedriften godt skodd for å betjene markedet.
Markedet er veldig sammensatt. - Våre kunder befinner seg i SMB-området og særlig her er det viktig at bedriftene i størst mulig grad kan konsentrere seg om det som er kjernevirksomheten. Så kan vi sørge for trygghet og finansiell oversikt, sier Karlsen.

Dagens regnskapssystemer er også i all hovedsak skybasert, noe som igjen betyr at kundene får tilgang til data i sanntid. Og man kan når som helst kjøre ut detaljerte og tilpassede rapporter som blir viktige styringsverktøy for den enkelte kunde.

BRENNER FOR FAGET

Siffos medarbeidere brenner for faget og har dessuten et sterkt fokus på å være kontinuerlig oppdatert på alt av nye krav, forskrifter og reguleringer.

- Alt har blitt strengere og det er jo betryggende med tanke på datasikkerhet og hvitvasking.

Derfor er det særdeles nyttig for en bedrift å ha en profesjonell samarbeidspartner når det gjelder alt innen økonomistyring. Dette gjelder områder som likviditet, kalkyler, lønnsomhet, soliditet, investering, skatt og avgift. - Alle disse områdene er viktige detaljer som avgjør om du har en sunn bedrift eller ikke, påpeker Karlsen.

- Vi kan også bidra med kontakt mot bank og Innovasjon Norge.

Selv om mange regnskapsoppgaver er automatisert så er det fortsatt en del manuelt arbeid som må utføres i forbindelse med dokumentasjon og oppfølging. Ikke minst faglige vurderinger knyttet til utvikling i bedriftens økonomi.

Sparringspartner: - Vi prøver i størst mulig grad å få tid til å prate med kundene våre. I en slik dialog kan vi klare å tilpasse tjenestene etter kundens behov, sier Lisbet Karlsen i Siffo.

DEN GODE DIALOGEN
Vi prøver i størst mulig grad å få tid til å prate med kundene våre. Det er i en slik dialog at vi kan bli bedre kjent og i enda større grad tilpasse våre tjenester til deres behov. På den måten kan vi også enda tidligere identifisere og håndtere både muligheter og utfordringer som vil dukke opp for den enkelte, poengterer Karlsen.

VIKTIG NETTVERK

Siffo er med i ØkoRåd-gruppen, noe som gjør at selskapet også har et bredt nettverk som kan være nyttig for nettopp din bedrift. Medlemskapet er også med å øke den faglige tyngden og man har kolleger hvor man kan trekke veksler på ulike typer spiss- kompetanse.

– Vi ser jo at tempoet ute i næringslivet bare øker og øker, det samme gjør endringstakten. Da er det viktig at din bedrift har sikret seg fleksible og kunnskaps- rike rådgivere, konkluderer Lisbet Karlsen.