ET NYTT LIV: Hans Petter Nilsskog fikk sjansen til å ta det neste steget og sikre seg en jobb på Bodø Rådhus: – Dette er rett og slett en drøm.

Tommelen opp 
for en ny jobb

Etter 11 år på Bopro har Hans Petter Nilsskog kapret drømmejobben på Bodø Rådhus.


– Når vekkerklokka ringer er min første tanke: – Dette gleder jeg med til. Virkelig.

For 31-åringen som gjerne går under kallenavnet «Hansy» har alltid hatt en ønske om å stille opp og gjøre en jobb.

NESTE STEG

Det var det han gjorde i 11 år hos Bopro hvor han var innom absolutt alle funksjoner. Men han savnet en endring. Han var klar for noe mer. Og dette kom i form av en telefon fra næringslivskontakt Roger Strand hos FREM.

Saken fortsetter under bildet.

TETT DIALOG: Næringslivskontakt Roger Strand (t.v.) hos FREM har jobbet lenge og hardt for å sørge for at Hans Petter Nilsskog kunne komme videre i arbeidslivet.

Du kan lese mer om Bopro her.

– Vi så at Hans Petter var klar for å ta nye steg, sier Strand.

Dette var mulig i kraft av et tett samarbeid med stiftelsen «Helt med». De skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. Og de jobber etter de samme retningslinjene som FREM:

  • Skape arbeidsplasser
  • Rekruttering
  • Oppfølging
  • Kvalitetssikring

Du kan lese mer om «Helt med» her.

Saken fortsetter under bildet.

SAMMEN FOR LIVET: Når du skal skape nye arbeidstakere, handler det om å få ulike aktører til å jobbe sammen. Bak fra venstre: Leder for Servicetorget, Kjersti Rongved, næringslivskontakt Roger Strand hos FREM og rådgiver Mariann Bakken på helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune. Foran fra venstre: Konsulent Torill Strand på Servicetorget, Hans Petter Nilsskog og ernæringskokk Vidar Sætermo.

FRA ORD TIL HANDLING

Så er det slik at dette ikke hadde fungert uten at Bodø kommune tente på idéen. Assisterende kommunedirektør Anna Welle formulerer det slik:

– Hos oss står sosial bærekraft sentralt og vi prøver hele tiden å finne muligheter til å gjøre ord til handling. Her fikk vi en gyllen sjansen til å sette dette ut i praksis.

Et av målene i Bodø kommunes handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering er at de skal være en arbeidsgiver for flere arbeidstakere som ikke kan være i ordinært arbeid.

– At Bodø i tillegg er første kommune i nord til å rekruttere gjennom Helt Med håper vi kan bidra til at enda flere kommuner åpner øynene for denne viktige og ressurssterke gruppen arbeidstakere. Videre er det viktig å presisere at Helt Med og Frem har gitt tett, god og nødvendig bistand gjennom hele prosessen som har vært med på å gjøre dette mulig for Bodø kommune, sier rådgiver Mariann Bakken på helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune.

Saken fortsette under bildet.

PÅ PLASS: På servicetorget sørger "Hansy" for at de som kommer innom får topp service og et hyggelig smil.

Hvilket betyr at «Hansy» i dag har en jobb som er knyttet til Servicetorget. En jobb som innebærer å bistå de som kommer innom Rådhuset. I tillegg sørger han for at møterommet er i orden, samler inn kopper, bistår i kantina og blir på mange måter oljen som får tannhjulene til å rulle knirkefritt.

EN EKTE SOLSTRÅLE

– Hans Petter en en solstråle som sprer glede og trivsel i kraft av at han jobber her, sier  Bakken.

– For oss har det vært en berikelse å få inn en så engasjert og positiv person, sier konsulent Torill Strand på Servicetorget.

– Vi jobber hele tiden med å skape et best mulig tilbud til både medarbeidere og de som trenger å komme i kontakt med kommunen. Her har Hans Petter vist seg å være en uvurdelig medarbeider, sier leder for Servicetorget, Kjersti Rongved.

Saken fortsetter under bildet.

DEN VIKTIGE JOBBEN: – Vi har alle et ønske om å bety noe. Det går jeg lov til her på Rådhuset, sier Hans Petter Nilsskog.

Oppe i kantina er ernæringskokk Vidar Sætermo full av lovord om «Hansy»:

– Han har i løpet av kort tid blitt en del av gjengen og er en person som virkelig står på 110 prosent for at vi skal få gjort en så god jobb som mulig.

FÅR LOV Å KOMME INN

Dermed blir dette en historie om hvordan det er mulig for FREM å skape arbeidstakere. Hvordan et tett samarbeid kan sørge for at de som har blitt stående på utsiden får lov til å komme inn i varmen.

– Per når har vi fått ti personer ut i jobb ved hjelp av «Helt med», forteller Roger Strand.

Dette viser at det nytter, alt er mulig med litt ekstra innsats og tverrfaglig samarbeid. Noe som igjen skaper en stor samfunnsøkonomisk gevinst. Men til sjuende og sist er det noe annet som er det klart viktigste.

Hans Petter Nilsskog oppsummerer det hele ganske enkelt:

– Vi har alle et ønske om å bety noe. Det går jeg lov til her på Rådhuset.

Du kan leser mer om FREM her.