RIGGET FOR VEKST: – For oss i KPB varmer det hjertet å se hvor mange flinke og engasjerte mennesker som gjerne vil være med på Trainee Salten, sier seniorrådgiver Sunniva Greger.

Traineen som
ble hodejeger

Hun kom inn som trainee i KPB i 21015. Nå leder seniorrådgiver Sunniva Greger suksess-programmet som har blitt en gullgruve for regionens næringsliv.


– En fantastisk jobb hvor hver dag gir deg energi og overskudd, fastslår Greger.

Tallenes tale er klare. Så langt har 110 personer vært gjennom Trainee Salten. 98 prosent av dem fikk tilbud om fast jobb. 80 prosent har blitt boende i regionen. 30 prosent har endt opp i lederstillinger.


EN KLAR ENDRING
Det betyr at Salten har sikret seg det regionen sårt trenger, flinke folk som brenner for å skape ny utvikling. Og at det har vært en klar endring i søkermassen, er Greger veldig tydelig på:

– Vi ser at kandidatene i langt større grad stiller krav til de bedriftene hvor de skal jobbe. Det grønne skiftet og bærekraft har gått fra å være uklare begrep til å bli håndfaste handlinger.

Der Trainee Salten i starten hadde en klar overvekt av siviløkonomer og sivilingeniører, så er det i dag en større bredde. Nå kommer det søknader fra sosionomer, psykologer, statsvitere og journalister.

Programmet utvikler seg hele tiden i takt med samfunnet, derfor er det nå laget et tilbud i Bodø kommune som trainee innen sykepleier. Her får du turnus kombinert med prosjekt og utvikling, fordelt på Hjemmetjenesten Nord og Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Saken fortsetter under bildet.

  STILLER KRAV: – Vi ser at kandidatene i langt større grad stiller krav til de bedriftene hvor de skal jobbe. Det grønne skiftet og bærekraft har gått fra å være uklare begrep til å bli håndfaste handlinger, sier Sunniva Greger.

ET TRANGT NÅLØYE
Når over 200 personer fra Norge og utlandet søker seg inn til Trainee Salten, så sier det seg selv at nåløyet blir trangt. Inngangs- billetten er minimum en bachelor, men de fleste har en master.

Når man skal velge mellom 200 søkere, så blir det også stilt krav til karakterer, motivasjon, engasjement utenfor studiene og eventuell jobberfaring. De som kommer inn får en eventyrlig reise hvor de raskt blir kastet på dypt vann. Nytt fra høsten av er at programmet går ned fra to til ett år:

– Vi har sett at etter 12 måneder så er kandidatene strengt tatt klare for en ordinær jobb.

Noe av det unike med Trainee Salten er samarbeidet med Nordnorsk Lederutvikling, hvor det er bygget opp et unikt lærings- og utviklingsprogram:

– Dette var noe av det jeg selv lærte mest av. Du får en verdifull innsikt og forståelse knyttet til personlig utvikling, sier Greger.

LYSE TALL - SKARPE UTFORDRINGER
I dag leder hun Trainee Salten, samtidig som hun også har ansvaret for å lose Indeks Nordland trygt i havn. Dette er den viktigste temperaturmåleren for nærings- og demografi- utviklingen i Nordland.

Saken fortsetter under bildet.

KLAR VEKST: Oppdrettsnæringen har bidratt til sterk og lokal verdiskaping i Nordland.

– De foreløpige tallene ser lyse ut, men på sikt ligger den store utfordringen i å få tak i de rette folkene. Med tanke på alt det spennende som skal skje i Nordland de kommende årene, må vi alle bli flinkere til å være ambassadører for fylket vårt.

– Det er fortsatt mange som tror at det finnes flere muligheter til men karriere i Sør-Norge, og dette er jo beviselig feil. 

Et viktig poeng i denne sammenhengen er at Trainee Salten jobber tett med de tre andre programmene i Nordland som dekker Lofoten og Vesterålen, Ofoten og Helgeland:

– Da hender det også at vi kan utveksle kandidater som mener at deres yndlingsbedrift ligger i en annen region enn der de kom inn.

ERFARING ER GULL VERDT
Greger vokste opp på et fiskebruk på Røst og innså tidlig at hardt arbeid var den eneste løsningen hvis du ville få til noe. Hun oppdaget også noe annet:

– I et så lite samfunn jobber unge, foreldre og besteforeldre om hverandre. Det tror jeg er noe Norge kan ta lærdom av. Å fokusere ensidig på et årstall og pensjon er lite givende. Folk må få lov til å yte så lenge de har lyst, og det er noe Norge kommer til å trenge.

Saken fortsetter under bildet.

KLAR VEKST: Oppdrettsnæringen har bidratt til sterk og lokal verdiskaping i Nordland.

SPENNENDE REGION: Bodø og Salten har et spennende næringsliv som drar stor nytte av kandidatene fra Trainee Salten.

I et Norge som så vidt har rukket å komme seg ut av pandemiens skygge, mener Greger at dette var noe som skapte verdifull innsikt:

– Nei, vi trenger ikke å ta en dagstur med fly til Oslo for å gjennom- føre et enkelt møte. Men, ja det finnes ingenting som erstatter ekte møter mellom mennesker. Det er her det skapes synergi, det er her det slår gnister. Alle som har prøvd å gjennomføre en idé-dugnad eller kreativ work-shop på Teams vet at dette fungerer dårlig.

ELSKER TOPPTURER
For en person som alltid gleder seg til å dra på jobb, blir det viktig å finne noen andre arenaer for å hente nye impulser. Sunniva Greger har to lidenskaper: Styrketrening og fjellturer. Her har hun også nylig funnet sitt nye yndlingsfjell.

– Eidetinden på Kjerringøy.

Med 1020 meter over havet er det mer enn høyt og bratt nok.

– Jeg kjente litt på nervene der, men når du kommer til toppen så finner du et panorama som rett og slett tar pusten fra deg.

Sånn sett er dette også et bilde på den jobben KPB gjør til daglig. Det dreier seg om å bestige fjelltopper og speide inn i horisonten. Du trenger muskler i form av kunnskap og erfaring, samtidig som gevinsten er utsikt til ny innsikt.

– Til syvende og sist koker det ned til å skape vekst og merverdi i skjæringspunktene mellom analyse, innovasjon og nærings- utvikling, konkluderer seniorrådgiver Sunniva Greger i KPB.

Du kan leser mer om Trainee Salten her.