STOR KAPASITET. Det kompakte renseanlegget kan ta unna 60.000 kubikkmeter per år og fagsjef Robert Tarasz kan slå fast at Iris har revolusjonert bransjen.

Traineen som skapte suksess

Han begynte som trainee og endte opp med å revolusjonere deler av norsk avfallsbransje.


– Det har rett og slett vært et eventyr – fra begynnelse til slutt, sier Robert Tarasz. Tyskeren, som kommer fra Berlin, ble tidlig forelsket i Norge og da det plutselig dukket opp en mulighet for en plass i Trainee Salten, slo han til øyeblikkelig.

I utgangspunktet skulle han være innom tre bedrifter, men prosjektet han ble involvert i var så omfattende at han tilbrakte alle 21 månedene ute hos Iris Salten IKS på Vikan.

Stor utfordring
Utfordringen var like enkel som den var komplisert: Hvordan sørger vi for en effektiv og rasjonell rensing av sigevannet fra avfallsanlegg.

Bakgrunnen var nylig innførte og svært strenge krav til rensing, noe som fort kunne føre til dyre og omfattende løsninger. Men det var ingen enkel vei frem til en fullgod løsning. 

 – Vi brukte ett år på å finne ut at vi ikke var i stand til å komme opp med en selvstendig løsning, sier Tarasz. For den første versjonen var basert på biologiske prosesser som ikke fungerte i et kaldt Nord-Norge. Dermed var det tilbake til tegnebordet med blanke ark, og der dukket det opp en amerikansk idé.

Én sjanse til
For å gjøre en lang historie kort, samarbeidet med amerikanerne – som ville lage sin egen versjon – endte med en konklusjon om at dette ikke lot seg gjøre. Men Tarasz nektet å slippe tanken og Iris Produksjon var med på notene. 

– Jeg fikk én sjanse til.

 Og denne gangen ble det innertier. Tarasz og de han jobbet sammen med kom opp med ideen om å tilsette jernholdig pulver i sigevannet. Dermed kunne man bruke magneter til å hente ut partiklene. Dette var en løsning som førte til at plassbehovet ble lite, slitasje og vedlikehold minimalt og effekten svært høy.
Dermed ble dette systemet installert hos Iris på Vikan.

 Eget selskap
Som et resultat av arbeidet ble det opprettet et nytt selskap, Mivanor, eid av Iris Salten , som nå har solgt systemet til både Vesterålen og Narvik, og Mo i Rana er neste kunde ut. Flere andre avfallsselskaper har meldt sin interesse, på linje med oppdrettsanlegg og notbøterier. Iris og Mivanor fikk også avfallsbransjens innovasjonspris i 2015 for dette prosjektet – i skarp konkurranse med flere tunge aktører.

Nå er det ikke tilfeldig at denne suksesshistorien til Trainee Salten utspant seg hos Iris Salten IKS. Selskapet har bidratt til både etablering og utvikling av programmet og er nå hovedsponsor for ordningen.

Saken fortsetter under bildet.

TRAINEE-SUKSESS. Trainee Salten har vært en suksess hos Iris Salten IKS. Lena Andersen (th) endte opp som NK i Iris Retura, Øistein Aleksandersen ble daglig leder i Iris-eide Nofir og neste trainee ut er Cathrine Andreassen.


Samfunnsansvaret
- Å være med i et fellesskap for å gi unge med solid utdanning muligheter, slik at de blir værende i regionen, er en viktig del av vårt samfunnsansvar, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.

I tillegg til at Iris-konsernet har tatt imot 12 traineer siden ordningen ble etablert, har selskapet også bidratt med viktig økonomisk støtte. Med midler fra Iris-fondet, det vil si overskuddet fra de kommersielle selskapene Retura, Iris og Iris Produksjon, er Iris Salten hovedsponsor for Trainee Salten, med et årlig bidrag på 1,25 millioner kroner for perioden 2014-2016.

 - Det er kanskje ikke noe som er viktigere enn å legge  til rette for at de som skal være med å trygge vår region i fremtiden gis muligheter i arbeidsmarkedet, sier Leif Magne Hjelseng.