NOE STORT PÅ TRAPPENE: Arbeiderpartiets Ann-Kristin Moldjord vil veldig gjerne gå opp disse trappene og inn på ordførerkontoret.

–⁠ Trygge hender på rattet

Skal Bodø vokse videre trenger vi et sterkt næringsliv og god, offentlig tilrettelegging. Arbeiderpartiet er garantisten for en trygg styring inn i fremtiden.


– Hvorfor jeg vil bli ordfører? Jeg vil ha makt. 

Svaret kommer kontant fra Ann-Kristin Moldjord.Og makten vil hun og Arbeiderpartiet forvalte på best mulig måte.

– Vi vil endre verden.

– VI VIL VIDERE
Moldjord legger listen høyt, men så mener hun da også at etter åtte år har de klart å få til en lang rekke positive endringer i Bodø. Men de er utålmodige. De vil videre.

Tverlandet skole, renoveringen av Aspåsen skole og Kvartal 99 er bare noen få, konkrete eksempler på det som har skjedd. 

– Vi har hatt tidenes satsing på barn og unge, samtidig som det har vært en sterk vilje til å løfte frem utviklingen av byen, næringslivet og infrastrukturen.

–Hvor ligger så den store utfordringen?

– Vi trenger folk. Mange folk. Vi står klare med fire plasser i boliger med heldøgns omsorg. Alt er finansiert, men vi får ikke folk til å bemanne tilbudet. Vi trenger fagarbeidere, sykepleiere, lærere og ingeniører.

Saken fortsetter under bildet.

 SAMMEN FOR FREMTIDEN: Ordførerkandidat Ann-Kristin Moldjord (i midten) mener mye av Arbeiderpartiets styrke ligger i engasjerte og flinke folk. Her flankert av Selma Bodøgaard (t.v.) og Torill Cecilie Mehus.

Hvordan løser vi dette?

– En viktig del av svaret er å tilby hele fulle stillinger. Det kan vi snakke mere om. Viktig er det ikke minst at vi i enda større grad klarer å vise frem at per nå er Bodø den mest spennende byen i Norge, her vil du som arbeidstaker eller bedriftsleder finne helt unike muligheter. Bare det som skal skje rundt en ny by og ny flyplass åpner svært store perspektiver.

SOLIDARISK BOLIGBYGGING
Med flere folk trengs det flere boliger, og de er dyre i fylkeshovedstaden:

– Svaret er selvfølgelig å bygge flere boliger, men vi må sørge for at de blir tilpasset de ulike målgruppene. Det er ikke sikkert at veldig små leiligheter er det som er løsningen.

Det er her begrepet solidarisk boligbygging kommer inn. Arbeiderpartiets ordførerkandidat ser for seg at kommunen gjerne kan inngå et tettere samarbeid med NOBL for å komme opp med nye løsninger som sørger for at flere kommer seg inn på boligmarkedet.

Saken fortsetter under bildet.

ANSVARLIG STORESØSTER: – Vi er og vil forbli storesøsteren i fylket. Det er noe som forplikter. Jeg føler at byen har blitt god til å inkludere de andre kommunene i Salten, sier Ann-Kristin Moldjord.

Nå blir det selvfølgelig litt urettferdig å si at Moldjord har én sak som hjertet banker ekstra hardt for, men gi henne stikkordet «heltid», så ser du gnistene i blikket hennes:

HELE JOBBER - HELE LIV

– Vi jobber hver dag for å skape et seriøst og inkluderende arbeidsliv. Da blir det helt grunnleggende å få etablert en heltidskultur. Det bør være et minstekrav. Vi har i dag langt flere som jobber full stilling nå enn da vi overtok ordførerstolen i 2015. Dette har bidratt til at flere har fått stabil inntekt, muligheten til å disponere fritiden sin selv og leve frie, gode liv. Det er ikke lett
å komme til banken og be om huslån hvis du ikke har heltidsjobb og full inntekt.

Her ligger det forsåvidt et annet stikkord, nemlig ordet seriøst.

– Vi har en tett og løpende dialog med næringslivet. Arbeiderpartiet heier virkelig på de som opptrer ordentlig. Det handler om å bygge et regelverk som favoriserer de seriøse aktørene og forhindre sosial dumping. Her har kommunen gått i spissen ved at vi har brukt vår innkjøpsmakt for å markere dette.´

Saken fortsetter under bildet.

SVÆRT STORE PERSPEKTIVER: Per nå er Bodø den mest spennende byen i Norge, her vil du som arbeidstaker eller bedriftsleder finne helt unike muligheter. Bare det som skal skje rundt en ny by og ny flyplass åpner svært store perspektiver.

VANTE FOLK
Du skal ikke snakke lenge med Moldjord før du skjønner at hun kommer fra «gulvet». Med bakgrunn fra både Peacock Pub og som hjelpepleier er hun vant til turnus og hardt arbeid.

– Tiden som hjelpepleier var helt fantastisk. Å kunne gå fra å hjelpe en seksåring til en 101 år gammel person, alle disse magiske personmøtene. Det gjør noe med deg som person, du blir rikere av å få lov til å ha en slik jobb.

Dette engasjementet førte henne over i fagbevegelsen og rollen som hovedtillitsvalgt. Et verv som på mangemåter er veldig likt det å være ordfører. Du skal forvalte en tillit, du skal ta vare på flokken din - enten det er medlemmer eller innbyggere.

– Det finnes aldri raske løsninger. Vi må få i gang gode prosesser, fruktbare dialoger.

Saken fortsetter under bildet.

STOR AKTIVITET: Bodø  en by i sterk vekst og det er en summende aktivitet på en rekke områder.

DEN RAUSE BYEN
Er det noe Moldjord er bekymret over, så er det en økende polarisering i samfunnsdebatten. Frontene blir steile, viljen til å forhandle er sterkt redusert.

Noe av dette har smittet over når man kommer inn på temaet innvandring og flyktninger. Det har vært reist kritikk om hvor mange som bør få komme til Bodø.

– Slike holdninger representerer ikke de som bor i byen vår. Den er full av åpne, rause og varme mennesker.

Bodø er en by hvor vi tar vare på og støtter hverandre. Vi i Arbeiderpartiet er, og skal være en sterk forkjemper for at ingen skal bli stående utenfor. Folk er folk, helt uavhengig av identitet, etnisitet eller religion.

I dag jobber det rundt 4.000 mennesker i Bodø kommune, med andre ord en gigantisk bedrift i Bodø. Moldjord er veldig tydelig på at kommunen driver med forvaltning, mens næringslivet driver med forretning.

Saken fortsetter under bildet.

 HELTIDSKULTUR: – Vi jobber hver dag for å skape et seriøst og inkluderende arbeidsliv. Da blir det helt grunnleggende å få etablert en heltidskultur. Det bør være et minstekrav, sier Ann-Kristin Moldjord.

HEDERSORDET BYRÅKRAT

Ta ordet byråkrat. Som tidvis blir brukt som skjellsord. Byråkrati blir sidestilt med ineffektive løsninger. 

– For meg er tittel byråkrat et hederstegn. Dette er dedikerte mennesker som vil det beste for alle i kommunen. Så er det igjen slik at vi skal ha så lite byråkrati som mulig og så mye byråkrati som nødvendig. Dette er en funksjon som sikrer at folk i Bodø får en rettferdig behandling.En samtale med Moldjord blir fort et møte hvor engasjementet hele tiden bobler under overflaten og det er tusen tema som kunne vært tatt opp. 

Kraftmangel?

– Vi må rett og slett produsere mer kraft. Effektivisere gamle turbiner og satse på nye løsninger, som blant annet havvind.

Det grønne skiftet?

– Vi har alle et ansvar for at ord blir til handling. Når vi vet at det går med 4.000 liter diesel for å få toget fra Trondheim til Bodø, så er ikke dette en løsning for fremtiden.

Bodø som motoren i Nordland?

– Vi er og vil forbli storesøsteren i fylket. Det er noe som forplikter. Jeg føler at byen har blitt god til å inkludere de andre kommunene i Salten. Det kan ikke være tvil om at det er en styrke for regionen at Bodø er et knutepunkt innen samferdsel og reiseliv. Vi må stå sammen i Nordland og heie på hverandre! Derfor er det helt naturlig for oss å heie på at Narvik får VM i alpint!

Saken fortsetter under bildet.

  VAKKER NATUR: Bodø er omkranset av en vakker og unik natur, noe som danner et godt grunnlag for å satse videre på opplevelsesbasert reiseliv.

Og, sånn helt til slutt, hvorfor bør du stemme på Bodø Arbeiderparti?

– Vi har den beste politikken, de kreative løsningene og - ikke minst - de beste folkene.

I et Bodø hvor Gimt-feberen herjer, mener Moldjord at Arbeiderpartiet ikke bare har den beste start-elleveren, men de har også den klart dyktigste troppen:

– Politikk handler om å få gjennomslag, styre skuta i rett retning. Vår liste til valget har en optimal blanding av kjønn, alder og erfaring. Dette er folkene som vil sikre at Bodø kan gå fremtiden lyst i møte.

Her er årets liste:

Ann-Kristin Moldjord 1969

Fredric Persson 1982

Kristin Schjenken Andersen 1973

Frank Schistad 1982

Kauser Vakili 2000

Sander Delp Horn 1998

Inga-Lill Sundset 1974

Geir Knutson 1953

Selma Bodøgaard 1997

Sigurd Myrvoll 1962

Cecilie Haugseth 1984

Amund Solbjørg Karlsen 1999

Ranja Leirvik 1972

Lars Børre Vangen 1974

Amina Louise Persen 2001

Knut Ole Nordlie 1963

Kristin Hunstad 1951

Arild Vaag Prestøy 1980

Mathilde Akdeniz Berg 2005

Sondre Johansen Willassen 1990

Vibeke Nikolaisen 1959

Jørn-Rikard Lyngmo 1989

Fereshta Akbari 1997

Jimmy Israelsen 1974

Isabell Jeanette Johansen Myrli 1992

Øyvind Mathisen

Thea Katrine Ljunggren 1996

Salamatu Winnigah 1985

Karoline Huldal Hauglid 1985

Hans Torger Austad 1963

Stine Kvarsnes 1989

Mikael Rønnberg 1970

Berit Anne Sennesvik 1956

Arild Mentzoni 1948

Torill Cecilie Mehus 1980

Cevdet Arikan 1989

Judith Olafsen 1958

Arnstein Brekke 1961

Gunnar Pedersen 1948

Nina Mailen Jenssen Søtorp 1998

Tor Erikstad 1968

Astrid Aleksandra Hansen 1993

Adrian Trassdahl 1998

Ingrid Torstensen 1994

Sverre Rasch 1955