FLERE ARBEIDSPLASSER: – De blå næringene må bli grønnere og smartere. Da er vi nødt til å etablere miljøer – som Løvold Havpark – som har til hensikt å øke verdiskapningen og skape flere arbeidsplasser, sier Ellisiv og André Løvold,

Ubegrensede muligheter

Skrevet for Løvold Solution
18.12.2019 11:41

Når en blå næring skal bli grønn og bærekraftig, er Løvold Havpark en sentral aktør.

Det som før var en fryseterminal, er i dag starten på en marin og maritim klynge. 9.500 kvadratmeter som per nå har følgende leietakere:
1.              Labora
2.              Patogen
3.              Benchmark Genetics CryoLab
4.              MivaNor
5.              Løvold
6.              Løvold Solution
7.              Havbruksloggen
8.              Tine
9.              Nortura
 
KRYSTALLKLAR VISJON
Det er fortsatt 3.000 kvadratmeter med ledige arealer. De står ikke tomme fordi det har manglet potensielle leietakere, men fordi Løvold Solution ønsker at dette skal bli en optimalisert klynge for bedrifter som leverer varer og tjenester til marine og maritime næringer. 

Saken fortsetter under bildet.

MARINT OG MARITIMT TYNGDEPUNKT: Løvold Havpark skal sørge for en kraftsamling av bedrifter og miljøer som sammen jobber for at den blå næringen finner flere optimale løsninger og bidrar tildet grønne skiftet.

 De har allerede sagt nei til flere bedrifter som ikke matchet den ønskede profilen. For visjonen er krystallklar, i følge leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution, Ellisiv Løvold:
 
– Bodø skal ha en klar, nasjonal posisjon innen fiskeri, havbruk og andre marine næringer. Byen skal være et knutepunkt som bidrar til blå vekst i Nordland og Norge.
 
ØKTE VERDIER – FLERE JOBBER
Og hun er veldig klar på hvorfor dette er viktig:
– De blå næringene må bli grønnere og smartere. Da er vi nødt til å etablere miljøer – som Løvold Havpark – som har til hensikt å øke verdiskapningen og skape flere arbeidsplasser. 
 
– Med tanke på at Nordland er et av Norges største havbruksfylker er vi nødt til å legge til rette for innovasjon, forskning og utvikling på dette området.
 
Så er ikke Løvold alene om å jobbe med disse tankene. De er det ene hjørnet i en verdifull trekant som ellers består av Salmon Center og Nord Universitet.

Saken fortsetter under bildet.

SENTRAL AKTØR: Labora er allerede på plass i Havparken og tilbyr et bredt spekter av tjenester som krever høyt nivå i form av analyser og laboratorium-teknisk kompetanse.

EN STOR OPPGRADERING
Løvold er allerede i full gang med å transformere det gamle fryselageret til et marint og maritimt knutepunkt. Dette innebærer blant annet ombygging internt, slik at lokalene blir tilpasset moderne bruk i 2020. Samtidig jobbes det med å etablere en ytre, visuell profil som viser at dette er et bygg hvor marine verdier genereres.
Prosessen i forhold til omregulering av bygget, og avklaringer med Bodø Havn om bruk av utearealer er i gang. Prosjektet er blitt svært godt mottatt av alle det har presentert det for, både i det offentlige og private næringsliv. Det gir inspirasjon til å stå på videre for å få dette i havn.

– Til syvende og sist handler det om å bygge et prosjekt hvor aktuelle aktører løfter i lag. Jeg mener at potensialet for næringen - og Bodø regionen forøvrig – er stort. Og dette gjelder også for de som leverer varer og tjenester, sier Ellisiv Løvold.