MOTIVERT GJENG: Medarbeiderne hos Nordkontakt brenner for jobben. Her er ni av dem. F.v. Kjell Arne Mikalsen, Thea Henriksen, Ruben Flatås, Morten Vasset Brandt Rasmussen, Thomas Larsen, Mats-Erik Eriksen, Atle Daniel Aalstad, Ola Johan Holand og Stian Rosenvinge.

– Våre 75 ansatte er
det viktigste vi har

Her ser du forklaringen på suksessen til Nordkontakt: Dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere med et lidenskapelig engasjement for teknologi, miljø og bærekraft.

Et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer og smarte løsninger har de siste årene styrket konkurransekraften til Nordkontakt. Dette gir seg igjen utslag i selskapet kaprer verdifulle og interessante oppdrag.

Nordkontakts jobb er å løse problemer for kundene. Skape verdier. Legger til rette for ny utvikling.

De skal være i front. De skal være en del av fellesskapet. Og alt dette er dypt forankret hos hver enkelt medarbeider. For det er folkene som er bedriftens viktigste fortrinn. Det er de som skaper suksessen.

Vi har spurt ni av våre ansatte om:

1. Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

2. Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

3. Hva er det beste med jobben din?

Saken fortsetter under bildet.

Stian Rosenvinge, elkraftingeniør

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Helt siden jeg var utplassert på tavleverkstedet for over 15 år siden har jeg syntes at Nordkontakt var en unik bedrift. Dette i form av at Nordkontakt har veldig mange uvanlige og kompliserte anlegg det jobbes med. Jeg hadde derfor selv lyst til å bli en del av, og videreutvikle dette gode løsningsorienterte miljøet der man satser på kunnskap. Jeg liker at Nordkontakt gir meg spennende og unike utfordringer med mulighet for å utvikle meg selv.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Nordkontakt kan gjennom sine mange kunder tilby gode energieffektive løsninger, og gi forbedringsforslag for mer effektiv drift med mindre energibruk. Kundene legger merke til at vi selv går foran som et godt eksempel ved installasjon av solcelleanlegg, bytte av lamper til LED belysning, smart styring av bygningsmasse og ventilasjonsanlegg.

Hva er det beste med jobben din?

– Det og kunne jobbe i et sterkt fagmiljø innen flere fag som installasjon, automasjon, tavle og IKT og deretter kunne tilegne seg mer kunnskap innenfor flere av disse fagene.

Saken fortsetter under bildet.

Kjell Arne Mikalsen, automatiker

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Etter ferdig lærlingetid så bestemte jeg meg for å fortsette i Nordkontakt ved grunn av godt arbeidsmiljø samt så mange arbeidsområder jeg kan jobbe innenfor som dermed betyr mye varierende arbeid.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Nordkontakt kan bidra til en mere grønnn og bærekraftig fremtid ved å gi gode og solide automatikkløsninger for f.eks. varme/kjølesystemer som kan variere nødvendighet alt etter forespørsel. Samt designe/ombygge gamle systemer med nye og moderne løsninger som vil være mere energisparende og effektive.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste med jobben må være variasjon av forskjellige type arbeid som jeg har mulighet til å jobbe med og dermed så blir ingen dager helt like noe som passer meg helt perfekt.

Saken fortsetter under bildet.

Ruben Flatås, automatiker

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Da jeg så etter lærlingeplass som automatiker i 2017 var Nordkontakt et solid og ressurssterkt firma med god likviditet. Det var et firma med mange ansatte med ulik utdanning og bakgrunn i ulike avdelinger, som totalt sett har en veldig bred tverrfaglig kompetanse og som sitter på mye erfaring. Etter videregående ønsket jeg å fortsette å utvikle meg og Nordkontakt var en bedrift hvor jeg så muligheten til å kunne utvikle meg selv fritt med de ressursene og den friheten jeg selv ønsket. Noe som i dag har ført til at jeg sitter med to fagbrev.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Nordkontakt er med på mange prosjekter som oppfyller FNs bærekraftsmål. Dette gjelder ut mot kunder, men også internt i bedriften. Veldig mye av det vi driver med er med på å bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid uten at vi kanskje tenker så mye over det til daglig. Vi monterer og setter i gang frekvensomformere, automatiserer varmeanlegg og leverer diverse andre ENØK-løsninger, som bidrar til et redusert strømforbruk hos kundene. Dette gjør at kundene bruker mindre strøm som igjen sparer strømnettet, miljøet og lommeboka til kunden.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste med jobben min er nok det unge, livlige og sosialt arbeidsmiljøet som har vokst mer og mer frem i løpet av tiden jeg har jobbet her. Det er også stor frihet til å kunne utvikle seg selv i bedriften, og det setter jeg stor pris på. En annen fin ting med Nordkontakt er at bedriften ikke er alt for stor og at det er kort vei til daglig leder, noe som gjør at det er lett å kommunisere oppover i organisasjonen som igjen gjør at man blir hørt og tatt på alvor.

Saken fortsetter under bildet.

Thea Henriksen, systemingeniør

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Arbeidsplassens beliggenhet er kun tre minutters gange hjemmefra. Hjelper også at arbeidsdagen inneholder relevante og interessante oppgaver med tanke på utdanning.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Ved å levere nye tekniske løsninger som gjør at kundene produserer mer effektivt og bruker mindre energi.

Hva er det beste med jobben din?

– Spennende prosjekter med variert innhold, det ekstremt gode arbeidsmiljøet og ledere som tillater fleksible arbeidstider da jeg er så ekstremt rask og opplagt tidlig om morgenen.

Saken fortsetter under bildet.

Atle Daniel Aalstad, lærling automasjon

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Da jeg skulle søke lærlingeplass var Nordkontakt det selskapet som det ble snakke varmest om. I tillegg er de kjent for å være utfordrende og nyskapende.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Vi er inne i en tid hvor det stilles krav til å vite mest mulig før vi fatter store vedtak som former fremtiden vår. Og da kommer betydningen av Big Data inn. Ved å samle inn mye statistikk som senere skal bearbeides. Dette er ikke Nordkontakts største felt, men vi er med på å samle inn Big Data.

Hva er det beste med jobben din?

– Jeg er glad for å kunne har en variert arbeidsdag med forskjellige faglige utfordringer. Samtidig har vi et veldig morsomt miljø.

Saken fortsetter under bildet.

Mats-Erik Eriksen, automasjonsingeniør

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Nordkontakt er en bedrift med bred kompetanse innen automasjonsfaget. Jeg startet her fordi det gir meg muligheten til å utvikle meg bredt, rent faglig. Her er er det mange medarbeidere som innehar mye forskjellig kompetanse.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Vi bidrar til en grønnere og mer bærekraftig fremtid gjennom å effektivisere driften hos våre kunder.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste med jobben er at det alltid er mange spennende utfordringer og jeg føler også at jeg mye frihet til å styre min egen hverdag.

Saken fortsetter under bildet.

Morten Vasset Brandt Rasmussen, lærling tavlemontør

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Firmaet interesserte meg og lærerne mine anbefalte meg å søke jobb hos dem. Under intervjuet merket jeg fort at dette var et sted jeg ville jobbe og takk fort ja til stillingen.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Vi kan hjelpe til med å lage en bærekraftig fremtid ved å levere mer energi og produksjonseffektive løsninger til våre kunder slik at vi bruker mindre energi samtidig som produksjonen øker.

Hva er det beste med jobben din?

– Det er spennende og variert arbeid. Jeg har jobbet med mange forskjellige prosjekter og lært mye nytt – noe som er utrolig artig

Saken fortsetter under bildet.
Thomas Larsen, teamleder IT

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– De er vet veldig godt arbeidsmiljø her og vi får jobbe med ny teknologi.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Vi skaper ulike løsninger, blant ved hjelp av sensorer, som gir våre kunder bedre innsikt i driften og på den måten også reduserer utslipp.

Hva er det beste med jobben din?

– Arbeidsdagen er veldig variert og vi får lov til å jobbe med spennende teknologi.

Saken fortsetter under bildet.

Ola Johan Holand, automasjonsingeniør

Hvorfor valgte du å jobbe hos Nordkontakt?

– Det er et stort fagmiljø med bred kompetanse innen flere felt.

Hvordan kan Nordkontakt bidra til en grønn og bærekraftig fremtid?

– Vi bidrar til å optimalisere driften hos våre kunder

Hva er det beste med jobben din?

– Jeg føler at vi får mye ansvar og muligheten til å jobbe selvstendig. Vi jobber også veldig spisst og faglig orientert.

Du kan lese mer om Nordkontakt her.