–⁠ Vi må ta hele
Bodø i bruk

Det finnes en hel verden utenfor Grønnåsen. Bodø Senterparti mener nøkkelen til videre suksess er at man bruker hele kommunen.


– Det er ikke tvil om at Bodø er en offensiv kommune hvor det finnes mange og spennende muligheter. En av de største utfordringene blir å skaffe folk, sier Senterpartiets ordførerkandidat Lisa Marie Marshal.

EN ATTRAKTIV KOMMUNE

Da handler det om å skape bo- og blilyst og, ikke minst, lysten til å flytte til Bodø. Enten du er utflyttet bodøværing eller ikke.

– Hvor er det vi produserer kortreist mat? Det er ikke i sentrum, men ute på bygdene, sier Senterpartiets tredjekandidat, Anna Cecilie Jentoft.

Derfor mener partiet at det må satses på alle delene av kommunen, slik at man kan legge til rette for at stedet har et godt tilbud til absolutt alle aldersgrupper.

– Det dreier seg om barnehager, skoler, arbeidsplasser, kommunikasjon, aldershjem og alt det som er limet i et lokalsamfunn, understreker andrekandidat Bent-Ove Jamtli.

NÆRT FOLK

Det er da også med bakgrunn i dette at et av Senterpartiets viktigste begreper er «Nært folk».

– Vi vil skape gode tjenester der folk bor, noe som gjør at hverdagen blir trygg og forutsigbar. Det er ikke postnummeret ditt som skal avgjøre om du får et godt liv, sier Marshal.

Og når man tar hele kommunen i bruk danner dette grunnlaget for produksjon av kortreist mat.

– Den norske maten er den tryggeste og reneste i verden. Vi har minimal bruk av sprøytemiddel og antibiotika. Senterpartiet er en garantist for økt satsing på matproduksjon på land og i havet, sier Jentoft.

En videreføring av denne tankegangen spiller også en sentral rolle når Senterpartiet jobber hardt for å sikre norske arbeidsplasser. De vil stå i mot presset fra EU og bidra til at norske arbeidstagere har en trygg fremtid i sikte.

FOLKETS STEMME

Som ordførerkandidat er Marshal særlig opptatt av å lytte til hva velgerne har på hjertet:

– Da må vi ut og snakke med folk, bedrifter og institusjoner. Jeg skal ikke bare fremme min og partiets mening, det er min plikt å vise innbyggerne i Bodø at jeg og Senterpartiets skal være folkets stemme.

Med sin posisjon i sentrum er Senterpartiet også et pragmatisk parti som har en lang tradisjon for å kunne samarbeide både til høye og til venstre:

– Til syvende og siste handler det om å finne allianser som gjør at vår politikk blir satt ut i praksis. Vi binder oss ikke til en fastlåst kurs, til det skjer endringene altfor fort, presiserer Jamtli.

SPENNENDE FREMTID

Som nevnt i starten, Senterpartiet mener Bodø er en by med svært store muligheter, med innbyggere som er både inkluderende og nytenkende:

– Dugnadsånden står sterkt, det samme gjør frivilligheten. Dette er noe vi må bygge opp under og ta vare på. Vi klarte å snu et bittert flystasjons-nederlag til optimisme og fremtidshåp, fastslår de tre Senterparti-politikerne.

Som konkluderer med at en stemme til Senterpartiet er en stemme til ditt nærmiljø, en styrket eldreomsorg, bedre skoler, billigere transport og et politikk som sørger for at hele Bodø får bli med på den spennende reise inn mot en ny by og en ny flyplass.