DEN BLÅ TIMEN: 2020 ble året hvor vi alle ble stilt overfor ekstreme utfordringer. For havnedirektør Kjersti Stormo føltes det godt å kunne trekke veksler på erfaringene og kunnskapen hun hadde fått med seg fra Hovedprogrammet til NNL. – Det viktigste var å skape en trygg og sikker hverdag for medarbeiderne, sier Stormo.

- Vi skal få dette i havn

Skrevet for NNL
21.12.2020 18:41

Du har trent på beredskap. Du har viktige rutiner i boks. Så dukker det opp den ene krisen du ikke kunne forutse. Hva gjør du da?

Dette var situasjonen havnedirektør Kjersti Stormo måtte takle da en korona-pandemi traff Norge denne våren.

I utgangspunktet tenker du jo at organisasjonen din er forberedt på det verste. At vi har trent og drillet på mulige scenarioer.

SOLID ERFARING

Kjersti Stormo hadde en operativ bakgrunn de færreste kunne trekke veksler på. Som tidligere økonomisjef i Bodø Energi og direktør i BE Kraftsalg AS, var hun fullstendig klar over sårbarheten til kritiske samfunnsfunksjoner.

- Det var drillet inn i oss. Vi ble jevnlig kontrollert og vurdert. Absolutt alle tenkte beredskap.

Ironisk nok hadde tilsynsmyndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat ved en tidligere anledning stilt nettopp dette spørsmålet til Bodø Energi:
Hva gjør dere hvis det kommer en pandemi?

MÅTTE SIKRE STABEN

Den første tanken som sto øverst på Stormos liste var hvordan skulle hun sikre staben sin:
- Første prioritet ble jo å sørge for at faren for smitte ble minimalisert.

Men hvordan gjør du det?

Hun tok kontakt Avinor som hadde utarbeidet en slik rutine. Og med god gjenbruk og intern gjennomgang var ny rutine på plass, allerede tidlig i mars.

Så smalt det. Norge ble stengt ned. Passasjerer på reise langs kysten, hoppet av i Bodø for å ta fly hjem. Det ble litt armer og bein først, men vi fikk raskt kontroll på situasjonen og har samarbeidet godt med Bodø kommune. Det kom på plass gode nasjonale rutiner for skipene for å rapportere inn mulig smitte om bord. Senere fikk vi inn et cruise-skip, potensielt fullastet med smitte, som skulle legge til kai.

- Jeg er stolt over hvordan folkene våre håndterte denne situasjonen og i ettertid har de fått mye skryt for innsatsen.

Cruise-stopp: 2020 skulle bli et år med stor cruisetrafikk inn til Bodø. Det satte korona-pandemien er brutal stopp for. Også Hurtigruten måtte redusere trafikken.

NNL SKAPTE TRYGGHET

Men hvordan er det å være leder i en slik situasjon? Det var her Kjersti Stormo kunne trekke veksler på sin erfaring, men også Hovedprogrammet hos Nordnorsk Lederutvikling (NNL), som hun deltok på i 2009.

– Der og da hadde jeg vel nok med å takle all informasjonen som kom inn. Men i ettertid gikk det mer og mer opp for meg hvor verdifullt dette programmet var, sier Stormo.

Hun ble bedre i stand til å sette sine egne reaksjonsmønstre inn i en større sammenheng.

– Jeg ble flinkere til å innse at vi alle er forskjellige og det har også hjulpet meg til å få bedre samarbeid og unngå unødvendige konflikter fordi det er ulike egenskaper som i sum skaper et godt team. Vi må bygge et lag med komplementære ferdigheter.

VIKTIG SPARRINGSPARTNER

Så har Stormo også brukt NNL i ettertid. – Som sparringspartner har NNL vært verdifulle. Du vet at du får objektive svar og råd av noen som ikke sitter midt inne i den prosessen som pågår i din egen bedrift. Det er ofte lurt å skaffe seg et eksternt blikk på det du selv står tett på.

Stormo føler også at NNL fungerer som et sikkerhetsnett. Som leder har du mye ansvar og jobben kan noen ganger føles ensom. – En dag står du kanskje uten jobb. Da er det greit at du har noen som heier på deg og forteller at: – Ta det med ro, du er fortsatt verdt mye både som mennesker og fagperson.

DET SOSIALE SAVNET

Nå er det bare noen få uker til en jul som i år kommer til å bli helt spesiell. Og savnet av tett kontakt med medarbeiderne er noe Stormo kjenner på hele tiden: – Julebordet ble avlyst. Den felles fredagslunsjen er lagt på is. Vi pendler inn og ut av hjemmekontor og videomøter. Mye av dette håndterer vi, men over tid blir mangelen på sosial kontakt til en slitasje. Som leder er du avhengig av disse uformelle øyeblikkene, du må kunne ha fingeren på pulsen og oppfatte stemningen hos folkene dine. Dette er faktisk et viktig verktøy som nå ikke er tilgjengelig på samme måte.

REDDET AV SAMHOLDET

På toppen av det hele kommer uvissheten. Hva skjer med 2021 og 2022? Hvordan skal man sikre trygg drift samtidig som kostnadene må trimmes i takt med reduserte inntekter?

– Heldigvis hadde vi en bunnsolid og trygg gjeng i Bodø Havn før pandemien slo til. Det tror jeg har vært helt avgjørende for at vi har kommet oss gjennom krisen. Og på et eller annet tidspunkt vil vi vende tilbake til en normalisert situasjon. Jeg gleder meg allerede!

Daglig leder i Nordnorsk lederutvikling, Stein Markussen, kommer med gode råd til ledelse i pandemi.


LEDELSE I PANDEMI

av STEIN MARKUSSEN


Å komme med korte gode råd for god ledelse i en pandemi er ikke bare vanskelig, det er nærmest umulig. Formatet blir for kort, og det er alt for mange aspekter å ta hensyn til. Og nettopp det er essensen. I tider med mye usikkerhet kan kanskje svaret ligge i å forenkle og begrense. Akkurat nå trenger vi vel enkle klare spilleregler, noe fast å forholde seg til. Herunder er noen tips og råd, ikke vitenskapelig men basert på erfaring og innsikt fra lang tids jobbing med ulike organisasjoner. 

FØLG MYNDIGHETENES RÅD OG FORMANINGER.

I vår moderne verden av individualisme og egenutvikling blir det å forholde seg til nye regler som begrenser oss som individer og samfunn vondt og vanskelig. På den andre siden – en ytre fare i form av virus fordrer at vi står sammen. Menneskeheten vs. Covid 19. 

FOKUSER PÅ OPPDRAGET

Noen virksomheter sliter, andre går så det suser. Å tydeliggjøre virksomhetens oppdrag og intensjon er viktig motivasjon. Da synliggjøres også det som må holdes fast ved, og det som må endres. 

FELLESSKAP

Arbeidsfellesskapet er noe av det viktigste i folks hverdag. Å ha en meningsfull jobb hvor en kan samarbeide med andre, gi og få, dele, oppleve, se og bli sett, er essensielt. Det er noe mer krevende på Teams eller fra hjemmekontor, men også det går bra. Kort sagt – ta vare på, dyrk og styrk fellesskapet. 

ENERGI

Usikre tider kan skape angst, utrygghet og isolasjon. Hvordan vil du bidra til at vi sammen beholder trua, entusiasmen, inspirasjonen og gleden? Fokus på det som faktisk er bra, fungerer og vi lykkes med er viktig. Feir små seiere og suksesser. Bruk tid og oppmerksomhet på å utvikle. Skap nytt og sikre kontinuerlig forbedring.

SELVINNSIKT

Skal du være noe for andre må du ta godt vare på deg selv. Søvn, fysisk aktivitet, et godt kosthold, intellektuell utfordring, dine nærmeste (familie/venner), samt gleden av noe vakkert (musikk, bilde, dikt, dans, estetikk, osv.) er med på å lade batteriene. Vær oppladet.