Stephen Fu, administrerende direktør i morselskapet Orient Holding AS

Vil du jobbe med internasjonal
business i Bodø?

Blir du ny Salgssjef/KAM hos Nortra AS, trenger du ikke vite alt om varene du leverer. Er du en dyktig og pålitelig dialogpartner, sørger et usedvanlig dyktig og bredt fagteam for resten.


Nortra forsyner tunge aktører med produkter og konstruksjoner fra det kinesiske markedet, og er på sett og vis leverandørenes leverandør. Bak suksessen som pålitelig, ekspeditt og kunnskapsrikt handelsselskap ligger det en helt spesiell faktor, ifølge Stephen Fu, administrerende direktør i morselskapet Orient Holding AS.

  
– Fortrinnet vårt er kort fortalt kontoret i Zhongshan, sier han. – Her jobber 16 lokale medarbeidere. De er høyt kvalifiserte i ulike fagområder, og har kontakter i et omfattende nettverk av leverandører og logistikk-selskaper. Det hjelper dessuten godt at Zhongshan ligger i Guangdong-provinsen, et av Kinas viktigste områder for industri, handel og teknologi.

Problemløsere i særklasse

Det var nettopp måten selskapet jobber på, og den iherdige innsatsen til Zhongshan-kontoret, som gjorde Nortra i stand til å komme i møte en akutt mangel på munnbind og annet smittevernsutstyr i en tidlig fase av pandemien, forteller Fu.

– Vi handlet på vegne av norske helsemyndigheter, og som eneste leverandør klarte vi å få forsyningene frem i tide. Stort internt behov i Kina, mange praktiske hindre og knotete regler hjemme og i EU gjorde at vi måtte jobbe natt og dag, men vi kom i mål med glans. Det fikk vi også berettiget takk for, blant annet fra Bernt Høie og Raymond Johansen.

Fu er utdannet revisor og har bred erfaring innen økonomi og ledelse. Han er født i Hong Kong, og kom til Norge som elleve-åring. Erfaringen fra norsk næringsliv og egen kulturell bakgrunn fikk ham til å innse at han kunne håndtere handel med Kina langt mer målrettet og presist enn andre aktører.

Solid kundeportefølje

– I 2003 grunnla jeg Orient Holding og har siden bygget stein på stein. Nortra AS ble etablert i 2016, og står sammen med andre datterselskaper for leveransene til store kunder som Adolfsen-gruppen, Moen Marin, Felleskjøpet, Raufoss ammunisjonsfabrikker, Coop, Maske-gruppen, Brimi og ikke minst Rema, som akkurat nå er i ferd med ny satsing på non-food.

I tillegg til å skaffe ordinære handelsvarer og forbruksartikler har Orient Holding hånd om avanserte og store ordre gjennom underliggende selskaper. Det dreier seg blant annet om hotellinnredninger, i alt åtte service-skip til oppdrettsanlegg og over hundre leiligheter satt sammen av ferdige moduler.

– Vår nye porteføljeforvalter må gjerne være utstyrt med nysgjerrighet og teknisk innsikt, men det er overhodet ikke noe krav, forsikrer Fu. – Kundene det er snakk om har først og fremst bruk for en stabil og ordholden formidler. Vi ser etter en person med noen år på nakken i næringslivet, og som forstår kundens kultur, forretningsprinsipper og væremåte.

Relasjonsbygging og dialog

Stephen Fu ser også for seg at søkerne er dyktige kommunikatorer. – Stillingen fordrer formuleringsevne på høyt nivå, og det gjelder både norsk og engelsk. Det er også viktig å fange opp nyansene i kundens egen kommunikasjon, noe som er avgjørende for gode og tillitsbaserte relasjoner.

– Det er avgjørende for oss at vi alltid oppfyller kundens forventninger til kvalitet, bærekraft og etisk standard, sier Fu. 

– Dette omfatter både våre egne selskaper og kontraherte produsenter, transportører og andre mellomledd. Vi har vært medlem av Etisk handel Norge siden 2007, og innehar ISO 9001-sertifikat.

Orient Holding-organisasjonen er gjennomsyret av tverrfaglighet, påpeker Fu, og sikter til ingeniørkompetanse, teknologisk kompetanse, jus, markedsforståelse, kunnskap om anbudsrunder, kvalitetssikring, internasjonale regelverk og så videre. – All denne kunnskapen deler vi på, og sikrer dermed de best mulige rammene for leveransene våre.

Pålitelighet og mersalg

– Litt eplekjekt kan vi si at 60 prosent av kvalifikasjonene til en Salgssjef/KAM av kaliberet vi ønsker oss, ligger i personlige egenskaper, sier Fu. – Relasjonsbygging, pålitelighet og tillit over tid er nøkkelen til vellykket kundepleie hos oss. Stillingen innebærer i tillegg innsats for mersalg, merverdi og økte volumer.

Arbeidsmiljøet i Nortra og de øvrige holdingselskapene karakteriserer Fu som preget av stolthet, arbeidsvilje og en utpreget evne til å jobbe på lag. 

– Samtidig er vi også avhengig av at hver av oss tar selvstendige avgjørelser og kan stå på egne bein. Det handler i stor grad om å stole på hverandre, og alltid ha åpenhet og felles mål som rettesnor. Det er slik vi har skapt et stimulerende, dynamisk og veldig trivelig arbeidsmiljø!

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte

Kjersti Djupvik

Seniorrådgiver rekruttering

E: [email protected]

M: 402 26 970

Du kan søke på stillingen her.