OFFENSIV POLITIKK: –Det er vår jobb som folkevalgte å legge forholdene bedre til rette for privatpersoner og bedrifter. Da må skattetrykket ned og eldre- omsorgen styrkes, sier Tommy Wisth.

Vil skape et
bedre Bodø

Lavere skatter, styrket eldreomsorg og bedre vilkår for bilistene i sentrum. Det er noe av kampsakene for Tommy Wisth og Fremskrittspartiet.


– Vi er nødt til å ta noen harde grep for å sikre fremtiden til både byen og innbyggerne, mener Wisth.

Han har en klar intensjon om å redusere eiendomsskatten gradvis, hvor den til slutt skal fjernes helt:

– Høye skatter belaster innbyggerne unødvendig og kan ha negativ innvirkning på økonomien

EN TRYGG ALDERDOM
De eldre og syke i kommunen skal få den omsorgen de trenger, og ett av målene til Wisth er å starte bygging av et nytt sykehjem, om så i privat regi.

– Det er viktig å tenke langsiktig for å sikre at kommunens eldre har et trygt og godt sted å bo, mener Wisth.

Han holder også døren åpen for private barnehager og skoler. 

Wisth begynte sin politiske karriere i FrP på slutten av 90-tallet og har vært vara til bystyret i tre perioder. Han har vært representant i en og en halv periode. I april i 2002 ble han valgt som gruppeleder for Bodø FrP og stiller som partiets ordførerkandidat.

Saken fortsetter under bildet.

 BEDRE FOR BILISTENE: – Vi bor i en værhard by der bilen er en naturlig del av hverdagen til mange. Derfor ønsker jeg også å øke bevilgningen til vedlikehold av kommunale veier, sier Tommy Wisth.

LANG YRKESERFARING
Wisth er far til fem, og har alltid hatt et sterkt ønske om å gjøre Bodø til en enda bedre plass å bo, både for sin egen familie, men også for alle innbyggerne.

I sin lange yrkeskarriere har han blant annet jobbet i psykiatrien, vært soldat i utenlandstjeneste, vært portør på sykehuset, jobbet som ordensvakt og vekter, han har vært miljøarbeider og er nå fagleder ved Ung kultur.

Bodø FrP ønsker å legge til rette for en effektiv klima- og miljøpolitikk - men - som Wisth formulerer det:

– Den må ikke fylles med meningsløs symbolpolitikk.

Saken fortsetter under bildet.

DET NYE BODØ: Bodø Frp jobber hardt for at fylkeshovedstaden skal bli en enda bedre by å bo og jobbe i.

BEDRE FOR BILISTENE
FrP’s ordførerkandidat er dessuten av klar oppfatning at det må legges bedre til rette for parkering og adkomst for bil i Bodø sentrum:

– Vi bor i en værhard by der bilen er en naturlig del av hverdagen til mange. Derfor ønsker jeg også å øke bevilgningen til vedlikehold av kommunale veier.

Når det gjelder innvandrere, asylsøkere og flyktninger må det tilpasses kommunens kapasitet på boliger og tjenester, slik at alle får det best mulig, samt at lokalbefolkningen som har det vanskeligst fra før, bør prioriteres.

FREMTIDSRETTET BY
Tommy ønsker å arbeide for en bedre fremtid for byen, og vil legge til rette for at innbyggere i kommunen skal ha muligheten til å leve fullverdige liv med god balanse mellom jobb og fritid, samt at Bodø skal bli en mer fremtidsrettet og velfungerende plass å bo og drive næring i.