BRENNENDE ENGASJEMENT: Medarbeiderne hos Falck trener hele tiden på å takle alt av situasjoner. Her er det Jan-Erik Pedersen som håndterer brannslangen.

Voktere med
FALKEBLIKK

Skrevet for Falck Brann og redningstjeneste
09.02.2020 13:49

De skal takle flammehav og snøstorm. De 25 ansatte i Falck Brann og Redningstjeneste er din garantist for en trygg og sikker flyplass.

På fagspråket heter det PBR – Plass, Brann og Redning. I Bodø har dette tradisjonelt vært noe Avinor leide inn fra Luftforsvaret. Men i 2016 ble tjenesten privatisert og renommerte Falck Brann og Redningstjeneste AS vant anbudet på brann og redning. Med på laget fikk de også de garvede fagfolkene som tidligere hadde jobbet for Forsvaret. I 2018 vant de også anbudet på plass-tjenestene.

BRØYTE-TOGET: Rullebanen i Bodø skal være ”svart” og det krever en omfattende brøyteinnsats.

ENORMT OMRÅDE

I dag har de ansvaret for alt fra brannberedskap til brøyting, vedlikehold og gressklipping til  fuglebekjempelse og oppmerking. Vinterstid kan det være tøffe tak når det totale brøyteområdet på hele flyplassen er én million kvadratmeter.

– Brøyteroden vår tilsvarer strekningen Bodø-Mosjøen, så det sier jo litt, forteller plassjef hos Falck Brann og Redningstjeneste AS, Daniel Østensen.

Saken fortsetter under bildet.

TUNGT UTSTYR: Brøytebilene er utstyrt med skjær foran, fulgt av en børste og en blåser bakerst.

MONSTER-FRESER

På det meste har Falck i sving fire store brøyterigger som består av skjær, børste og en kraftig luftblåser. I tillegg rår de over en TV 1000, et monster av en snøfreser. De er også satt opp med sandbil som kan legge ut både varm og kald sand.

Så skal alt av arbeid foregå inne på en tungt trafikkert flyplass, hvilket stiller ekstreme krav til observasjonsevnen. Samtidig må alt koordineres med tårnet, slik at radiotrafikken er konstant. Det aller meste av bevegelser meldes inn fortløpende, slik at alle til en hver tid vet hvor de ulike aktørene befinner seg.

Saken fortsetter under bildet.

HØY BEREDSKAP:  Bukse og støvler står klar utenfor brannbilen. Når alarmen går teller hvert sekund.

HVERT SEKUND TELLER

Brannberedskapen er høy. Fra alarmen går til de skal være ut av bygget med bilene, har de 30 sekunder på seg. 90 sekunder senere skal de være fremme ved havaristen, som i verste fall kan befinne seg 1,5 kilometer unna.

– Jeg pleier å si til besøkende at hvis alarmen går, så må de bare trykke seg helt inn mot veggen, for da kommer det løpende folk som kun har ett fokus; de skal ut, sier Østensen.

Saken fortsetter under bildet.

KRAFTIGE BRANNBILER: Vannkanonen er hovedvåpenet til brannbilene og de har med  seg 10.500 liter vann.

NØYE KOREOGRAFERT

Utenfor brannbilene i garasjen står støvler og bukse klare, det er bare å hoppe inn i utstyret. Jakken henger over forhjulet. En hurtig-knapp på utsiden trenger bare et raskt trykk og så er motoren startet. Portene bruker 15 sekunder på å gå opp. Her er med andre ord alltid nøye koreografert.

Brannbilene har en enorm kapasitet, med vannkanonen som det tyngste våpenet. Hver bil er utstyrt med 10.000 liter vann, 600 liter skum og 250 kilo pulver.

Saken fortsetter under bildet.

ALT OK: Jan-Erik Pedersen har sjekket flyet og gir signal om at alle er reddet ut. Samtlige medarbeidere er utdannet røykdykkere og de må opp til test to ganger i året.

GODT SAMARBEID

Falck har et tett og godt samarbeid med Salten Brann og de to hjelper hverandre gjensidig. Er det et stor fly som melder om problemer, stiller Salten Brann med sine biler på flyplassen. Og oppstår det store branner i byen, som på Hunstad-senteret, så trår Falck til med folk og utstyr.

Falck har også industribrannvernet for Widerøe Technical Services, som har sine hangarer og verksteder inne på flyplassen. I tillegg selger de også førstehjelpskurs.

Saken fortsetter under bildet.

SISTE SJEKK: Kollegene er gode å ha når verneutstyret skal festes skikkelig. Jan Erik Pedersen får hjelp av Markus Hansen.

FUGLE-KAMPEN

Men også hverdagen på Bodø lufthavn har sine utfordringer. En av dem er fugler.

– Vi jobber kontinuerlig med å holde dem unna rullebanen, en ”bird-strike” kan få alvorlige følger, sier stedfortredende plassjef, Tommy Wold.

Saken fortsetter under bildet.

 BIRD-STRIKE: I bygget til Falck står det en rekke utstoppede dyr og fugler som har møtt en ublid skjebne inne på flyplassen. Deriblant selvfølgelig en falk!

Nå har de blant annet skaffet seg en megafon som sender ut lyder av for eksempel en skadet måke. Den får fuglene til å følge etter lyden og vekk fra rullebanen. Ellers brukes skremmeskudd og Falck-folkene tar også godt vare på den lokale revefamilien inne på flyplassen. Reven tar både egg og fugler.

Så skaper kråkene i byen et litt mer kuriøst problem. De plukker nemlig opp gravlykter fra kirkegården i nærheten og slipper dem ned på rullebanen. Der knuses de og kråkene forsyner seg så av talgen.

Saken fortsetter under bildet.

FLOTT ARBEIDSPLASS: – Vi gjør alt vi kan for å legge til rette for et så godt arbeidsmiljø som mulig og siden nesten ingen slutter, er dette et tegn på at de trives, sier plassjef Daniel Østensen hos Falck Brann og Redningstjeneste AS.

FARLIGE GJENSTANDER

En annen viktig oppgave er å sjekke at rullebanen hele tiden er i orden. Ikke minst, er det viktig å passe på at det ikke ligger stein eller andre gjenstander som kan bli sugd inn i jetmotorer. Folkene til Falck utfører også banereparasjoner.

Med andre ord, arbeidsdagene hos Falck er særdeles varierte og interessante. Noe som også fører til at nesten ingen slutter der.

Saken fortsetter under bildet.

FLOTT ARBEIDSPLASS: – Vi gjør alt vi kan for å legge til rette for et så godt arbeidsmiljø som mulig og siden nesten ingen slutter, er dette et tegn på at de trives, sier plassjef Daniel Østensen hos Falck Brann og Redningstjeneste AS.

– Vi legger stor vekt på å lytte til medarbeiderne og legge forholdne best mulig til rette, med kjøkken, oppholdsrom, soveplasser og treningsrom, sier Østensen.

Internasjonalt er Falck Industrial Fire Services en tung leverandør på plass i 18 land og med 5.500 brannmenn. De driver 66 lokal brannbrigader og har ansvaret for en rekke flyplasser. Totalt i Falck-konsernet er det 35.000 ansatte.

 

PÅ VAKT FOR DEG: Her er en del av gjengen som sørger for at Bodø Lufthavn er trygg og sikker. F.v. lufthavnbetjent Mariann Borkamo, lufthavnbetjent Jan-Erik Pedersen, utrykningsleder Espen Hansen, brøyteleder Magne Smådal, lufthavnbetjent Markus Hansen og stedfortredende plassjef Tommy Wold.