Resultatene fra kommune-NM er klare – Bodø er best i Nordland

Av Sindre Kolberg
10.08.2017 06:44 - OPPDATERT 11.01.2018 01:58

Får 58. plass i NHOs Kommune-NM for 2017.

(Pressemelding)

24 av 44 Nordland-kommuner hadde framgang i årets Kommune–NM.

Siden 2011 har 26 kommuner klatret noen plasser på listen, mens 16 har hatt tilbakegang. Bodø er kommunen med høyest rangering i Nordland, på plass 58.

Det er foretatt noen få endringer i indikatorsettet fra fjorårets publisering. Samtidig har Statistisk Sentralbyrå revidert statistikken for uføre og sykefravær i 2015. Dette gjør at 2015-tallene i årets datasett vil avvike noe fra rangeringen i fjorårets publisering. Denne teksten tar utgangspunkt i årets datasett. Endringer fra fjorårets publisering er vist i vedlegg nederst i denne teksten.  

På fylkeslisten rangerer Nordland på nest siste plass før Finnmark. Nordland ligger nederst i kategorien demografi, og har rykket ned to plasser i denne kategorien siden 2011, når det gjelder arbeidsmarked og kommuneøkonomi har Nordland ligget stabilt på hhv. plass 16 og 17 de siste årene. Framrykk for indikatoren gjennomsnittlig inntektsnivå gjør at Nordland rykket opp en plass i kategorien næringsliv det siste året. 

Syv Nordlands-kommuner befinner seg på lista over de 20 med lavest plassering i årets Kommune-NM, og relativt mange befinner seg blant de 100 med lavest plassering. Det er sterk korrelasjon mellom kommunestørrelse og plassering i Kommune-NM, blant annet har samtlige kommuner blant de 20 lavest rangerte færre enn 5000 bosatte. 32 av de 44 kommunene i Nordland har under 5000 innbyggere, så Nordlands relativt svake plassering i KommuneNM må sees i forhold til dette.

Bodø er nå rangert på plass 58.  Det var noe fremgang i kategorien arbeidsmarked, som er den kategorien byen har svakest plassering i. Bodø har også gått fram noen plasser i kategorien demografi de siste par årene. Byen beholder sin relativt høye plassering i kategorien kompetanse. Innen kommuneøkonomi er Bodø rangert som nummer 53.

Nordlands andre kommune med mer enn 20 000 innbyggere, Rana, gikk også fram noen plasser og er nå rangert som nummer 166. Ranas høyeste plassering er i kategorien kompetanse, blant annet trekker høy andel sysselsatte med fagbrev og teknisk/naturvitenskapelig utdannelse opp. Rana har lav plassering i kategorien arbeidsmarked, selv om sysselsettingsandelen er høy. Det er sykefravær og arbeidsmarkedsintegrasjon som trekker ned.

Blant de mellomstore kommunene (5000-20 000 innbyggere) som hadde framgang siste år finner vi blant annet Sortland, Vefsn, Fauske og Vågan. Befolkningsvekst og netto innflytting bidrar til at Sortland har hatt framgang i kategorien demografi. Kommunen har hatt framgang for flere indikatorer for kommuneøkonomi.

Blant småkommunene har Herøy høyest plassering. Herøy gikk fram mange plasser i årets KommuneNM. Framgangen har kommet spesielt innenfor demografi på grunn av befolkningsveksten tok seg opp. Det var også netto innflytting i 2016, i motsetning til året før da det var noe netto utflytting av kommunen. Lurøy har hatt jevn framgang de siste tre årene. Framgangen har kommet innenfor næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

På landsbasis er det Sola som topper NHOs liste, foran Bærum, Oslo, Ullensaker og Asker. Tromsø er best i Nord-Norge med sin 27. plass.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.