Foto: Norconsult - LPO - Archus arkitekter

Revidert statsbudsjett for 2022 - Trekker tilbake 200 millioner til flyplass-prosjektet

I fjor høst dukket daværende Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) opp i Bodø med 200 av de totalt 3,1 milliardene som staten har lovet å bidra med i byggingen. 

I følge NRK kommer det frem i det reviderte statsbudsjettet for 2022 at pengene trekkes tilbake inntil videre.  

ESA må godkjenne før byggingen starter

Dette skal skyldes at finansiering av den nye lufthavnen i Bodø utgjør offentlig støtte etter EU/EØS-regelverket, og denne må notifiseres og godkjennes av ESA før byggingen kan starte.

For 2022 er det satt av 200 mill. kroner for å dekke kostnader til planlegging av den nye lufthavnen, men disse midlene vil ikke bli utbetalt før ESAs godkjenning foreligger. Bevilgningen på posten foreslås derfor redusert med 200 mill. kroner.

– Samferdselsdepartementet oppgir at de er i dialog med ESA om saken, og trolig vil et godkjent vedtak foreligge i løpet av 2023, skriver departementet i statsbudsjettet, ifølge NRK

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Alle planlagte nye støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes. Nye støttetiltak/endringer skal ikke settes i verk før ESA har godkjent dem regjeringen.no

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.