Rønvikjordenes fremtid debatteres heftig om dagen. Foto: Preben Hunstad

Rødt-Brigt om Ap og Sp: –⁠ Juksemaker pipelort!

LESERBREV: Det vil være et tilbakeslag for demokratiet i Bodø om samarbeidsavtalen blir brutt uten konsekvenser, mener veteranen.


Utrulig nok med Senterpartiet på laget, løp Ap onsdag bort frå det løftet som ga partiet ordføraren i Bodø, nemlig dette punktet i samarbeidsavtalen med Rødt, SV, Sp og Miljøpartiet: «Områder på Rønvikjordene som i kommuneplanen er regulert til byutvikling søkes regulert tilbake til LNF» (Landbruks- natur- og friluftsområde).

Begge partia stemte for Rådmannens forslag - som tvert om vidarefører områda til næring og offentlige formål i den gamle planen, med eit lite unntak for området tett ved gardstunet på Rønvik gard.

For å sukre pilla foreslo Ap at to av områda ikkje skal legges under asfalt før ein ”behovsanalyse” er gjort. Det er juksemaker pipelort, så lenge statusen til byutvikling blir som før. I tillegg fikk Ap og Sp med i innstillinga til bystyret at det skal gjennomføres forhandlingar med Nordland fylkeskommune ”for å se på mulighetene for å tilbakeføre avsatte arealer” til LNF. Som om det er noen andre enn kommunen som avgjør dette!

Tidligare fylkesordførar Jon Tørset, som møtte for Sp, let til i større grad til å representere fylkeskommunens grunneigarinteresser enn Senterpartiets politikk.

For å lykkes med stabil gardsdrift på Rønvikjordene, trengs det trygge og langsiktige rammevilkår, ikkje vedtak om at det enn så lenge (”inntil denne analysen er utført”) kan drives landbruk på betydelige delar av jordene.

Men da må også alle med hjarte for Rønvikjordene, og dei mange som gjennom åra ha engasjert seg for Rønvikjordene, rykke ut på nytt før bystyremøtet 14. juni - og ikkje nøye seg med flotte innspell i høringa til kommuneplanen.

Rett for kommunevalet lova partia til høgre i ei erklæring å bevare jordene, fordi flytting av flyplassen og Ny by ville sikre byen nok areal for vekst. Rett etter valet skreiv dei andre partia, altså fleirtalet i bystyret, under på at jordene også i kommuneplanen skulle vere grøne.

Om det i bystyret 14. juni berre skulle bli Venstre pluss Rødt, SV og Mdg som står fast på dette, og samarbeidsavtalen blir broten uten konsekvensar, vil det også vere eit tilbakeslag for lokaldemokratiet i Bodø.

Brigt Kristensen

Medlem av Pnm-komiteen for Rødt i forrige periode

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.