Foto: Privat

Saltenselskapene inngår stort samarbeid:– Ord må bli til handling

Skrevet av Roar Wiik
23.02.2021 09:20 - OPPDATERT 23.02.2021 09:32

En søppelbil på andre siden av jorden ble starten på et unikt samarbeid

Saltenselskapene Løvold, Nofir og Folden Akva vil gjøre sitt for å sikre sirkularitet i oppdrettsbransjen.

Det opplyser de i en pressemelding.

– Det blir mye snakk om begrep som bærekraft, klima og miljø – men ord må bli til handling. 

Det sier daglig leder i Løvold AS, Isabell Sande. Hun representerer leverandørindustrien i det som kan bli et viktig samarbeid for bærekraft i havbruksnæringen. 

Enklere å tenke bærekraft

Sammen med serviceselskapet Folden Akva og gjenvinningsselskapet for redskap fra oppdretts- og havbruksnæringen, Nofir, ønsker hun å gjøre en betydelig endring i hvordan maritime bedrifter tenker fornybarhet. 

Bedre samarbeid i hele verdikjeden

– Vi som leverandør av fortøyning til oppdrettsnæringen kan ganske enkelt være med på å bidra til å samle inn brukte tau eller maritimt avfall. Det gjør vi i samarbeid med Nofir som har gode systemer for oppsamling og gjenbruk, forteller hun.

Samarbeidet de har satt i gang skal gjøre det enklere for hele verdikjeden å tenke fornybart igjennom å sikre enkelt samarbeid og god kommunikasjon om mulighetene som ligger i gjenbruk.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Leverandørene kan gjøre sitt i startfasen for å sikre at bedriftene de leverer til bidrar til rene hav igjennom å forhindre maritimt avfall, og vi kan enklere komme i kontakt med bedrifter som trenger gode løsninger for gjenvinning og sortering, sier daglig leder i Nofir AS, Øistein Aleksandersen.

[annonse]
Fungerer det etter planen ønsker de å ta samarbeidet opp på nasjonalt nivå.

– Målet er at man på sikt skal sikre en bedre kobling fra start til slutt i oppdretts- og havbruksnæringen. For eksempel ved at leverandører av fortøyninger eller nøter får muligheten til, eller forplikter seg til å levere brukt redskap idet de får nye, sier Aleksandersen.

Brukt søppelbil på andre siden av jorden

Over julen fant Nofir, Løvold og Folden Akva sammen over et noe annerledes prosjekt: ei digital innsamling til en søppelbil på øya Borneo. Området er omkranset av de fire landene som utgjør 50% av plastutslipp i havene: Kina, Vietnam, Filipinene og Indonesia. Øya ligger dermed ekstra utsatt til.

Med sin innsats i eget hjemland for å redusere maritimt avfall bestemte de seg for å gå sammen om å sikre sluttbeløpet i innsamlingen, og samtidig se på bedre samarbeidsmuligheter her hjemme.

Viktig sak

Søppelbilen er nå blitt realitet.

– Jeg er selv en ivrig strandrydder, og kajakklubben jeg leder rydder regelmessig strendende i og rundt Bodø. Men forurensning av strender og hav er ikke et så utbredt problem her hjemme som ellers, så det å kunne bidra med noe konkret, siden havet også er vår arbeidsplass, føltes givende, forteller Sande.

Også samarbeidspartneren i Nofir deler hennes betraktninger om viktigheten og omfanget av plastforsøpling og marint avfall.

– Vi snakker mye om viktigheten av rydding og resirkulering her hjemme, og samarbeidet vi nå går i gang med sier noe om at vi fortsatt har en vei å gå, men tross alt er veldig flinke. Andre steder rundt om i verden mangler man de helt grunnleggende tingene som systemer for å ta imot og behandle vanlig avfall – da ender havet ofte opp som bås. At vi som jobber med dette kan bidra til å løse det som til syvende og sist er samme utfordring, bare av en helt annen størrelsesorden og på andre siden av jorden tror jeg er viktig, avslutter Nofir-sjefen.