Bystyremøte gjennomføres til vanlig i bystyresalen. I dag gjennomføres det digitalt på grunn av koronasituasjonen. Foto: Sondre Skjelvik

SE DIREKTE: Bystyret behandler alt fra utbedring av Aspmyra til nytt svømmebasseng

Skrevet av Sondre Skjelvik
15.09.2020 09:24 - OPPDATERT 15.09.2020 09:53

Bystyremøtet skulle opprinnelig holdes torsdag 10. september, men ble utsatt til tirsdag 15. september på grunn av koronasituasjonen.

Saker som skal behandles i møtet:

 • Revidert delegeringsreglement - politisk del
 • Heltidskultur
 • Kommunedelsutvalgene i Bodø - status og årsmelding 2019
 • Bodø Havn KF - endring av vedtekter
 • Endring av selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten AS
 • Bodø kommune Planstrategi 2020 - 2024 - sluttbehandling og vedtak
 • Aspmyra stadion - utbedringer
 • Finansiering av rehabiliteringstiltak innen idrett og friluftsliv
 • Søknad om forskuttering av statlige spillemidler - Bodø skiklubb Alpinor
 • Bodø Spektrum AS -Søknad om kommunal garanti kr 320 000 000,-.
 • Vestvatn AS - søknad om tilskudd
 • Framtidige næringsutviklingsmuligheter i Bodø området -  framleggelse av "Verdiskapningsstudien"
 • Klage på vedtak - Detaljregulering av busstrasé mellom Oddan og Høgåsen, Tverlandet
 • Utbygging Kapstøveien - Petrines allè, Saltstraumen - Forprosjekt
 • Kjerringøy skole videre rehabilitering
 • Godkjenning av vertskommunesamarbeid med Røst kommune - landbruksområde
 • Reglement for bruk av bystyresalen, formannskapssalen og blåsalen i rådhuset
 • Gjennomføring av møter i folkevalgte organer som fjernmøter
 • Møteplan for folkevalgte organer 2021
 • Valg av Forliksråd for perioden 1.1.2021 - 31.12.2025
 • Valg som følge av uttreden for Aida B. Knutsen (AP) som folkevalgt.
 • Søknad om fritak som meddommere til Salten tingrett
 • Behandling av saker til Salten regionråds møte 17. september 2020
 

SE DIREKTE HER: 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.