Ordfører Ida Pinnerød. Foto for å illustrere saken, dagens møte blir gjennomført digitalt. Foto: Preben Hunstad

SE DIREKTE: Bystyret skal blant annet ha en ny vurdering på parkeringstidene i Bodø sentrum

Skrevet av Anette Tjemsland
06.05.2021 09:00 - OPPDATERT 06.05.2021 09:16

Det er flere viktige saker som skal opp til behandling av Bystyret i Bodø kommune i dag 6.mai.

Se direktesending nederst i saken.

Torsdag 6. mai er det bystyremøte og formannskapsmøte. Du kan se bystyrets møte direkte her eller fra Bodø kommune sin nettside, fra klokken 10.00.

Formannskapsmøtet holdes etter bystyrets møte.

Saker som skal opp til behandling av bystyret:

 • Årsregnskap 2020 for: Bodø Spektrum KF, Bodø Havn KF, Stormen Konserthus Bodø KF, Bodø kommune
 • Finansforvaltning 2020 
 • Bodø kommunes årsmelding 2020
 • Årsmelding 2020 for: rådet for personer med funksjonsnedsettelse, Bodø eldreråd, Skjerstad kommunedelsutvalg, Saltstraumen kommunedelsutvalg, Tverlandet kommunedelsutvalg, Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Vedtak om høring og offentlig ettersyn
 • Innspill til Regional Transportplan - oppdrag 2
 • Klimamillionen 2021
 • Storbyerklæring - en felles utslippsfri kommunal bygge- og anleggsvirksomhet
 • Drift av bygderute Helligvær
 • Sluttbehandling - detaljregulering for Nepritsletta, Marvoll
 • Ny vurdering av utvidete parkeringstider etter interpellasjon i Bystyret 4. februar 2021
 • Endring av minsteareal for jakt på elg
 • AD-sak: Endring av minsteareal for jakt på elg
 • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2021
 • Newton Landsbruksrom - status
 • Avtale om blodtransfusjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF
 • Alberthaugen skole - evaluering av mellomtrinn
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Randolv Gryt (SV)
 • Stiftelsen Adelsteen Normann - oppnevning av styremedlem
 • Valg til verv som følge av uttreden for Randolv Gryt (SV) som folkevalgt
 • Oppnevning av nytt medlem til forliksrådet for Bodø, Værøy og Røst
Dagsaktuelle spørsmål og forslag:

 • Interpellasjon Ann-Kristin Moldjord (AP) - Tiårsmarkering av 22. juli
Saken oppdateres.

Se bystyret direkte her: 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.