Ordfører Ida Pinnerød er tilstede under formannskapsmøtet i dag. Foto: Fredrik Stenbro

SE DIREKTE: Skolebygg, båtruter og alpinanlegg. Formannskapet har mye på dagens plan

Skrevet av Sondre Skjelvik
15.10.2020 09:12 - OPPDATERT 15.10.2020 10:50

En rekke saker skal behandles av politikerne.

Se direkte fra bystyret nederst i saken. 

SAKSLISTE: 

 • Tertialrapport 2/2020 med budsjettreguleringer
 • Reglement for folkevalgte organer i Bodø kommune
 • Flaggreglement for Bodø kommune.
 • Saltenstrategier 2020 - 2024
 • Nye Bodø Eiendom AS - selskapsstiftelse Internasjonal strategi
 • Skjerstad og Støvset - vannverk
 • Utvidelse av Bodøsjøen skole
 • Plan for videre arbeid med avhending av kommunal eiendom
 • Samarbeidsavtale mellom Røst og Bodø kommuner om bistand av tekniske tjenester
 • Anbudskonkurranse drift av båtrute Helligvær - endelig beslutning
 • Kjøp av tilleggsareal - Solheim Boligfelt Tverlandet - Bruveien AS
 • Søknad om forlengelse av dagens leieavtale - Skarmoen skianlegg - Bodø skiklubb Alpinor
 • Etablering av privateid bofellesskap på Tverlandet
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Bodø Røde Kors - Omatt Gjenbruksverksted
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond covid-19 - Koment Bodø AS
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Starsa AS- Ekspansjon av utleievirksomhet
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Norconsult AS avd. Bodø - Reduksjon av RDA i sone 4a med spesiell fokus på situasjonen i Bodø
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Kunnskapsparken Bodø AS - Posisjonering marine bedrifter i Bodø og Salten mot Eu`s virkemidler og rammeprogrammer
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Bodø Lufthavnutvikling AS - Covid-19 kritisk utvikling av flybyen Bodø
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Arctic Salt AS - markedsavklaring og produksjonslinje 2.0
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Maskinering AS - Industrielt samarbeid om stor plastkonstruksjoner
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Nordlandsforskning - Lokalt Simuleringsverktøy for næringsliv og arbeidsmarked (LOS)
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Nordkontakt AS - Innovasjonshuset Bodø
 • AD: Ekstraordinært kommunalt næringsfond Cocid-19 - Nordkontakt AS -Innovasjonshuset Bodø
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Kunnskapsparken - Inkubator Salten 2020
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Lytring - Prosjektstøtte Lytring
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Kunnskapsparken Bodø AS - Trainee Salten - et virkemiddel for å beholde og tiltrekke se unge med høyere utdanning
 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Vestvatn AS - Salten Alpinpass og kontaktløst billettsystem i Vestvatn og Skarmoen alpinanlegg
 • Legatet for Bodø Bys vel - utdeling av midler for 2020
Saker lukket for offentligheten: 

 • Forhandlinger om eierposisjoner jf offentleglova § 23
 • Revidering av aksjonæravtale SKS AS
SE DIREKTE HER (Sendingen starter 11:00): 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.