ANSATTE


Ståle Pettersen
Direktør
stale@bodonu.no
911 09 698

Simen Pedersen
Ansvarlig redaktør
simen@bodonu.no
954 94 549

Rolf-Cato Raade
Markedssjef
rcr@bodonu.no
926 22 035

Daniel Kjelstrup
Markedsrådgiver
daniel@bodonu.no
400 52 946

Sven Anders Løkaas
CEO - Lynx
sven@bodonu.no
941 81 718

Rune Nilsen
Kreativ Leder
rune@bodonu.no
905 51 980

Preben Hunstad
Journalist
preben@bodonu.no
416 99 256

Joanna Piasecka
Senior Designer
joanna@bodonu.no
941 23 545

Andreas S. Olsen
Journalist
andreas@bodonu.no
984 77 312

Truls Naas
Nyhetsleder
truls@bodonu.no
476 78 883

Pelle Marius Jensen
Utvikler - Lynx
pelle@lynxpub.no
413 99 016

Linn B. Johansen
Journalist
linn@bodonu.no
979 52 413

Eirin Holdal
Journalist
eirin@bodonu.no
971 23 618

Roar Wiik
Journalist
roar@bodonu.no

416 62 769


For redaksjonelle henvendelser, kan du sende oss en mail på:

redaksjonen@bodonu.no

For generelle henvendelser, når du oss på:
kundeservice@bodonu.no


Om oss

Bodø Nu er et mediehus som driver nettavisen bodonu.no, og har base i Bodø sentrum. 

Redaksjonelt spenner vi over alt fra større dybdereportasjer til aktuelle nyhetssaker. Vi elsker gode bilder, elegant design og innhold som engasjerer.
Vår stab består av åtte medarbeidere på fulltid, i tillegg er vi knyttet opp mot en rekke frilansere.

Vi utfører også alle tjenester innen reklame og kommunikasjon.
For eksterne kunder har vi utviklet kommunkasjonsstrategier og markedskampanjer, produsert filmer og events, samt utført merkantile reklameoppdrag over et bredt spekter.

Historikk 

Bodø Nu ble til høsten 2001.
Grunnlegger var Geir Are Jensen, en garvet mediemann med fortid i Nordlands Framtid, Nordlandsposten og TV2.

Da det ble klart at Nordlandsposten og Nordlands Framtid ble lagt ned, for å gjenoppstå som én avis, så han et rom i markedet for en konkurrent til monopolisten, som ble hetende Avisa Nordland.

Han søkte allianse med forretningsmennene Odd Emil Ingebrigtsen og Tord Ueland Kolstad, som gikk inn som eiere sammen med Jensen.

I løpet av januar måned ble staben rekruttert, i sin helhet hentet fra de to nedlagte avisene. Disse var fotograf og journalist, Helge Grønmo, journalist Linda Stølen, de grafiske designerne Odd Leivseth og Kris Kommedahl, og markedskonsulentene Anne Strand, Hilde-Kristin Nordahl og Torill Johansen. Torgeir Grubstad var med som skribent, og oppnådde stor anerkjennelse for sin skarpe penn.

Geir Are Jensen var redaktør og daglig leder.
I sum var dette en slagkraftig stab, som klarte å skape engasjement rundt produktet, både blant lesere og annonsører. Første utgave ble utsolgt for annonseplass, og omsatte for over 300.000 kroner, en best mulig start.

Redaksjonelt var de første årene preget av en satsing på livsstil, underholdning og kultur, samt human touch-historier. Dette skapte et tidløst produkt, som ble verdsatt i markedet. Høy bildekvalitet og ren design ble dyrket i det visuelle uttrykket.

I 2006 gikk Geir Are Jensen ut av bedriften for å bygge opp bildebyrået crestock.com. De neste to årene ble preget av raske redaktørskifter. Knut Folkestad, Eivind Undrum Jacobsen og Per-Kjetil Skare besatte posten i denne peioden.

På høstparten 2008 var Jensen tilbake i sin gamle posisjon, og i mai neste år la han om driften til månedsutgivelse. Dette skjedde av to årsaker. Bodø Nu hadde vært igjennom en hard økonomisk periode, og Jensen ønsket i tillegg å høyne den journalistiske kvaliteten. Den redaksjonelle stilen ble utviklet mer bort fra det tidsløse, mer mot det hardere og aktuelle, om enn fortsatt i featureform.

Sommeren 2009 kom Ståle Pettersen inn i bedriften, både som markedssjef og eier. Med sin fortid som direktør i Saltenposten, og lange erfaring fra avisbransjen generelt, styrket han den kommersielle siden av Bodø Nu ytterligere.

I april 2011 ble Markus André Jensen ansatt som journalist, og styrket Bodø Nu sin journalistiske satsing.

Opp igjennom årene har Bodø Nu hatt mange markante fotografer og skribenter i sine spalter. Blant disse kan nevnes Rune Johansen, Ernst Furuhatt, Rune Nilsen, Robert Veiåker Johansen, Tomas Evjen, Torgrim Eggen, Pål Johan Karlsen, Jørgen Nordeng, Odd Eidner, Arnfinn Wiksaas, Tore Johansen, Tor Eystein Øverås, Lars Fr. H. Svendsen, Martin Losvik og, ikke minst, Knut Hoff.

Også bildekunstnere som Oscar Bodøgaard, Tor Kvarv og Yngve Henriksen har gitt sine viktige bidrag til Bodø Nu.

Bortsett fra 2008, har Bodø Nu hatt positive økonomiske resultater hvert år.

6. desember 2012 lanserte Bodø Nu et nytt nettsted, med ambisjon om å utvikle dette til en fullverdig nettavis.

Denne ble lansert allerede i januar 2013, med Øystein Hernes som den første nettjournalisten i avisens historie. Hernes fikk også sjefsansvar for nettavisen.

Denne har vokst jevnt og trutt siden oppstarten og bodonu.no har nå over 10.000 artikler bak seg. 

I mai 2014 ble 24 år gamle Markus André Jensen tilsatt som ny ansvarlig redaktør for bodonu.no og månedsmagasinet Bodø Nu.

I juni 2017 lanserte Bodø Nu sin abonnementsløsning og doblet samtidig den redaksjonelle staben.

I november 2017 vant Bodø Nu den største nordnorske journalistprisen, Svarte Natta-prisen, for Kokoon-avsløringen.

Fra 24. juni 2019 ble gründer Geir Are Jensen igjen ansvarlig redaktør for Bodø Nu. Han gikk av ved årsskiftet 2020/2021, og ble erstattet av Espen Bless Stenberg som kom fra Avisa Nordland.

Stenberg jobbet i stillingen frem til september 2022 da han sluttet som ansvarlig redaktør, og ble erstattet midlertidig av vikarierende redaktør Kent Roar Nybø.

15. desember 2022 gikk Simen Pedersen, bodøværing og tidligere sportsjournalist i Nidaros, inn i stillingen som ansvarlig redaktør i Bodø Nu.