Ordførerkandidat Lars Vestnes og Høyre får flertall for et felles, borgerlig budsjettforslag. Foto: Preben Hunstad

Flertall for borgerlig budsjett

Skrevet av Markus André Jensen, Maiken Johnsen
05.12.2018 13:21 - OPPDATERT 05.12.2018 18:58

Høyre, Venstre, Krf og MDG går sammen - og får med seg et noe motvillig Frp.

Bodø Nu får bekreftet fra flere kilder onsdag at Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne er enige om et felles budsjettforslag for Bodø kommune.

En snau time etter at vi først omtalte saken, bekreftet de fire partiene dette i en pressemelding.

LANGE FORHANDLINGER

Dette forslaget vil også få subsidiær støtte fra Fremskrittspartiet, som trakk seg fra forhandlingene fordi de opplevde å ikke få nok gjennomslag for sine kjernesaker.

– Men vi blir nødt til å stemme på dette. Det blir flertall for borgerlig budsjett, sier Jonny Gulbrandsen - som sammen med Janne Ellingsen har deltatt i forhandlingene på vegne av Frp.

– Etter lange og konstruktive forhandlinger så kan Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne nå bekrefte at det vil bli lagt fram et felles forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2019 til 2022 under bystyremøte 6. desember, heter det i en pressemelding.

– Bodø kommune er i vekst og står overfor en spennende utvikling.  Bodø Kommune er allikevel nå i en utfordrende økonomisk situasjon, der rådmannen gir tydelige signaler om behov for ta grep om både drift og investeringer. Dette tar vi på alvor. Alle de medvirkende partiene er derfor svært fornøyd med at det har vært mulig å komme til enighet.  Det er et felles ønske om å ta ansvar for helheten i økonomien og behovet for en bærekraftig og ansvarlig økonomistyring. Dette felles utgangspunktet har gjort det mulig å finne løsninger også der partiene har ulike utgangspunkter, heter det videre.

Venstre understreker:

Vi har et felles mål om å sikre gode tjenester for innbyggerne, både nå og i framtiden. En sunn økonomi er forutsetningen for dette. Vi er fornøyde med å ha blitt enige om et budsjett som tar kommunen i riktig retning, som trygger tilbudene til de som trenger det mest, styrker frivilligheten og åpner for nye løsninger for nødvendige investeringer.  Vi er også glade for at veien til Rønvikfjellet er tatt ut, og at skateparken er kommet inn igjen. 

KrF sier:

For KrF har det vært avgjørende å få på plass et flertallsbudsjett.  Bodø skal være en trygg og god plass å stifte familie og oppdra barn, det skal være et samfunn som ivaretar eldre med pleiebehov og det skal være trygt og forutsigbart å være ansatt i Bodø kommune.  Vi ønsker et samfunn bygget på frivillighet og kristne grunnverdier. Vi har fått lagt inn penger til redusert pris i SFO og søskenmoderasjon, samt reduserte leiepriser på idrettsanlegg. Vi øker satsningen på forebyggende rusarbeid.

MdG legger vekt på:

– Dette er et veldig godt budsjett sett fra De Grønnes ståsted. Vi har vunnet fram på viktige kjerneområder som klima, miljø, byutvikling og grønn transport. På kultursiden er vi enige om å arbeide videre med Europeisk kulturhovedstad. Kulturskolen, som rådmannen ville kutte i, styrkes i stedet med nye stillinger allerede fra neste høst. Og bygningsvernprosjektet videreføres for å bevare og fremheve kulturminner i kommunedel Skjerstad.

– I sum er dette et budsjett som prioriterer viktige velferdsområder innen skole, oppvekst og kultur, samtidig som det ivaretar hensynet til økonomisk bærekraft og kommunens pengebruk i et lengre perspektiv.

Høyre, på sin side, understreker dette:

– Vi er svært tilfreds med at det på tross av uenighet rundt blant annet reguleringsplanen for Turisthytta, og investeringer i infrastruktur i området, så er det aksept for at når saken kommer tilbake til PNM og bystyret, så står partiene fritt til å behandle denne saken etter egen overbevisning.  Respekt for ulikheter, kombinert med evne til samarbeid og kompromiss er et viktig premiss i ethvert samarbeid. For Høyre har bedre kontroll over pengebruken, lavere eiendomsskatt og nødvendige rammer for oppvekst, helse og omsorg vært sentrale områder å finne gode løsninger for.  I tillegg skal bedre samarbeide mellom kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner hjelpe oss til gode felles løsninger i framtiden.

VAR LANGT MER HEMMELIGHETSFULLE:

Tidligere i dag var partene langt mer hemmelighetsfulle:

– Jeg kan bekrefte at det er blitt enighet mellom flere partier om et borgerlig budsjett, sier Høyres ordførerkandidat Lars Vestnes til Bodø Nu.

– Det har ikke vært en enkel prosess og det er en spesiell situasjon vi er i, der det ikke har vært flertall for et budsjett før nå.

Verken han eller gruppeleder Grethe Monica Fjærvoll ønsker å si noe mer, men sistnevnte sier at det kommer en pressemelding i løpet av dagen.

– Men jeg hører at du er i godt humør?

– Ja, men det er jeg uansett, sier en hemmelighetsfull Fjærvoll.

MDGs Håkon Møller vil ikke kommentere saken overfor Bodø Nu.

Det har pågått forhandlinger mellom MDG og de borgerlige partiene den siste tiden - og dagens enighet betyr i praksis at Arbeiderpartiet, SV og Sp - de tre gjenværende samarbeidspartiene på venstresiden - må styre etter motpartens budsjett det neste året, inn mot valget høsten 2019.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.