M3 Anlegg begjærer oppbud. På bildet: Administrerende direktør Lasse Nilssen. Foto: Preben Hunstad

M3 Anlegg er konkurs - 180 arbeidsplasser går tapt

Skrevet av Markus André Jensen
04.01.2018 20:38 - OPPDATERT 22.01.2018 21:53

Selskapet begjærer oppbud.

Etter å ha vært i en ekstremt presset økonomisk situasjon i lengre tid, slik Bodø Nu tidligere har omtalt, har styret i M3 Anlegg nå besluttet å ta selskapet til skifteretten. 

Dermed mister 180 ansatte jobben.

De ansatte fikk etter det vi forstår beskjeden like før klokken 20.00 torsdag kveld.

LES OGSÅ: 

– Jeg er trist og lei meg. Vi så ikke noen annen utvei.

Selskapet forteller om beslutningen i en pressemelding i kveld, signert styreleder Christer Johnsen:

– M3 Anlegg har vært i en utfordrende økonomisk situasjon i 2017. Dagens styre har i den korte tiden siden det tiltrådte fokusert sterkt på å gå gjennom drift og prosjekter for å få god oversikt og kontroll over selskapets situasjon, heter det i meldingen. 

 

– Etter grundig gjennomgang har det nå vist seg at store samferdselsprosjekter i Bodø og Stavanger der M3 Anlegg er underentreprenør til store riksentreprenører går betydelig dårligere enn tidligere rapportert fra prosjektene. Prognosene fremover ser også mye verre ut enn forventet. Vi opplever at oppdragsgivere ikke betaler i henhold til kontrakt og endringer. Videre påfører den lovpålagte «hoppeplikten» selskapet stor usikkerhet for betaling av faktisk utført arbeid. "Hoppeplikten" vil si at selskapet blir pålagt å utføre tilleggsarbeider selv om det ikke er enighet om økonomisk kompensasjon og fremdriftsmessig konsekvens, heter det videre i meldingen. 

– Dette sammen med tidligere kjent feilkalkulering av prosjektet i Stavanger har nå lagt et betydelig press på likviditeten til M3 Anlegg AS med det resultat at selskapet har kommet i en akutt økonomisk situasjon. Styret og administrasjonen har derfor siden medio desember 2017 jobbet med en refinansiering av M3 Anlegg As.

– Det siste halvannet året har M3Anlegg blitt tilført kapital fra eiere i 3 omganger. Eiere har også nå vært villige til å bidra i denne vanskelige situasjonen. Dessverre har det ikke vært mulig å finne en omforent løsning med de største kreditorene til selskapet.

– Det er med dyp beklagelse styret innser at det på tross av iherdig innsats ikke har vært mulig å finne en omforent løsning som gir grunnlag for videre drift. Styret hadde da intet annet valg enn å melde oppbud.

– Vi beklager sterkt de konsekvenser dette har for våre ansatte, leverandører, aksjonærer, samarbeidspartnere og andre kreditorer.

I Bodø har M3 Anlegg vært engasjert som entreprenør i arbeidet med den nye innkjøringen til Bodø. Firmaet har hatt ansvaret for veiarbeidet utenfor selve tunnelløpet av Bodøtunnelen, men kraftige forsinkelser med tunnelarbeidet har gjort at M3 Anlegg er kommet langt senere i gang med sin del av jobben enn planlagt.

Nilssen har tidligere uttalt seg i svært kritiske ordelag om Statens vegvesens måte å drive forretning på. I et intervju med Bodø Nu i fjor uttalte han følgende:

– Vegvesenet som byggherre har en totalt umoralsk måte å drive butikk på. Med en gang det oppstår en kontraktsmessig uenighet, får du ikke betalt. Og kontraktsformen er slik at de er nødt til å oppstå. Små og mellomstore bedrifter må ansette egne jurister og advokater for å være med på det kjøret og den strategien Vegvesenet har. Snart er det ikke flere igjen! Det er bare å se på SA Anlegg og Tom Staurbakk - de er ikke de siste.

LES OGSÅ:

 M3 Anlegg kjemper for livet

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.