Foto: Sondre Skjelvik

Skal bygge om ny sykehusfløy - håper å unngå nabovarsler

Skrevet av Espen Bless Stenberg
23.02.2021 06:23

De siste årene har Nordlandssykehuset blitt betydelig oppgradert, både på innsiden og utsiden. Nå planlegges det oppgradering av nok en fløy ved sykehuset. Denne gangen er det R-fløya som skal bygges om. I den forbindelse har konsulentselskapet Norconsult sendt inn en henvendelse til Bodø kommune, der de undersøker mulighetene for fritak om krav fra nabovarsling. . 

– Det planlegges ikke gjort endringer av fasadene annet enn å øke høyden på teknisk rommet som ligger på taket, med ca. 0,8 m. Teknisk rommet har i dag saltak, men planlegges nå med flatt tak. Endring av teknisk rommet vurderes ikke å få negativ innvirkning på naboer og vil være lite synlig. Tiltakshaver ønsker derfor å søke om fritak fra krav om nabovarsling.

Den blå pila peker ut R-fløya, som nå skal bygges om. Tilhørende S-fløy skal også gjennom en mindre ombygging. Skjermdump/Norconsult

Ombygging

I brevet til kommunen skriver arealplanlegger Soia Rahasindrainy at det i hovedsak er ombygging av førsteetasje der øyepoliklinikken holder til.

– Øyepolyklinikken vil fortsatt holde til her. Ombyggingen vil berøre brannsikkerhet og bærende konstruksjoner, samt innebærer oppgradering av ventilasjonsanlegget. Videre gjelder søknaden ombygging av østre del i annen etasje fra sengerom til kontor tilhørende sykehusapoteket. I forbindelse med ombyggingen vil ventilasjonsanlegget bli oppgradert.

Ressurskrevende

Deler av S‐fløyen som støtter til R‐fløyen vil få endret romløsning, men denne endringen vurderes ikke å være søknadspliktig da denne kun vil berøre lettvegger.

– Tiltakshaver vurderer at omsøkt ombygging ikke er en hovedombygging. Det vil si at vi vurderer at TEK 17 kun vil gjelde for nye tiltak, konstruksjoner og installasjoner.
   
– Oppsummert ønsker vi en avklaring når det gjelder søknad om fritak fra krav om nabovarsling samt vurdering ovenfor når det gjelder forholdet til TEK 17. Tiltakshaver ønsker med andre ord å vite om Byggesak er av en annen oppfatning, før vi setter i gang søknadsprosessen.

Nå håper Norconsult på tillatelse til å gå i gang, uten en ressurskrevende prosess. 

– Om Byggesak foretrekker at vi legger dette frem i et møte stiller vi gjerne opp, men vi ville vært fornøyd med en tilbakemelding (ressursbesparende).

[annonse]

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.