Kenneth Svendsen er prosjektleder i Ny E6, ny by. Nå vil han ha din hjelp til å gjøre Fauske til en bedre plass å bo. Foto: Tarjei Abelsen

Skal ta Fauske inn i fremtiden: — Det er ingen begrensninger, nye ideer mottas med takk!

Skrevet av Tarjei Abelsen
12.02.2018 18:00 - OPPDATERT 12.02.2018 21:17

Fauske sentrum skal fornyes, og nå vil prosjektleder Kenneth Svendsen ha innspill og ideer fra alle som vil være med. Drømmen er at sentrum skal bli et sted folk vil møtes og bo, og at kommunen skal få ut potensialet i å være et knutepunkt.

— Får vi gode ideer som vi mener har relevans, så vil vi gjennomføre dem. Det er veldig åpent hva vi skal gjøre – så nye ideer mottas med takk!

Det sier prosjektleder Kenneth Svendsen. Han leder prosjektet «Ny E6, ny by»  som har som mål å få flyttet E6 ut av Fauske sentrum, og sørge for at sentrum blir et sted folk både vil  møtes og bo.

—  Det er ingen begrensninger utenom budsjettet, sier Svendsen

 

FAUSKES FREMTID

I serien Fauskes fremtid vil Bodø Nu sette søkelys på hva som må til for å utvikle byen. Vi vil intervjue politikere, beslutningstakere, handelsaktører og andre om hva de mener er det aller viktigste i årene som kommer. Har du tips/innspill, send en mail til [email protected]

 

FAUSKE-FOLK MÅ MED

 For å sikre fremdrift i prosjektet skal det etableres tre arbeidsgrupper, som blir satt sammen av kommunalt ansatte. De skal jobbe med utredninger og andre praktiske ting som må gjøres fremover. Men at folk i kommunen deltar blir det viktigste mener prosjektlederen.

— Fauske-folk må føle at dette er deres prosjekt. Vi vil være veldig åpen, kjøre folkemøter,  og invitere næringslivet til diskusjon om hvordan man kan få mer aktivitet i sentrum. Vi ser allerede nå at vogntog har ført til butikkdød i sentrum, sier Svendsen.

 Han ser at folk trekker vekk fra gata, og inn i senteret eller til Krokdalsmyra. Det er en del av det han håper å gjøre noe med fremover. Fordi sentrumsutvikling står like sentral som å få E6 ut av sentrum, er han ikke redd for den skepsisen en del har. Spesielt blant dem med butikk i gata har det vært uttrykt en bekymring knyttet til færre besøkende.

— Men når vi også skal utvikle sentrum så kan vi gi noe tilbake, og da kan vi fjerne noe av den skepsisen. Næringslivet får lov å være med å bygge det nye sentrum, og akkurat det er veldig viktig, mener Svendsen.

Han tror at et triveligere sentrumsområde vil gjøre at persontrafikken vil stoppe innom Fauske likevel.

Prosjektlederen er selv så gammel at han har opplevd et travlere og mer sosialt sentrum enn det vi ser idag.

—  Jeg har vokst opp her og tidligere sett hvordan folk samlet seg, for eksempel ved hjørnet på Epas. Der var det alltid slik at folk møttes for å prate, men det er helt borte. Det er tungtransporten som gjør det, sier Svendsen.

 

VIKTIG OGSÅ FOR BODØ, SØRFOLD OG SALTDAL

Det er spådommen om at antall vogntog bare vil stige og stige, som ligger til grunn for hele prosjektet. Det skaper muligheter for Fauske som knutepunkt langs E6, men også en utfordring med tanke på trivsel.

Derfor er en analyse av fremtidig trafikk gjennom Fauske sentrum noe av det første Svendsen skal ta tak i. Selv tror han et nytt lakseslakteri i Steigen, og den nye veien gjennom Tjernfjellet vil føre til økt trafikk. Om det er tilfellet — vil det være gode argumenter for at man skal få høy prioritet i nasjonal transportplan.

— Det vil være avgjøre og derfor er det viktig å få forskere på banen, for å får svar på hva dette vil føre til av økt tungtransport i Fauske frem til 2040, sier Svendsen.

 For han er det viktig å få frem at dette er et prosjekt som vil være viktig for hele regionen — ikke bare for Fauske. Derfor har han allerede hatt et møte med Bodø-regionen utviklingsselskap (Brus).

— De er positiv til å hjelpe og bidra i prosjektet. Å få veien lagt utenom sentrum er jo en lettelse for alt av transportnæring, og gjør det mye enklere å transportere varer  både sørover og nordover fra Bodø, sier Svendsen.

Fremover skal han også møte NHO, og håpet er at de også vil snakke prosjektet opp.

—  Det er aktører som er viktig i arbeidet med nasjonal transportplan. De er med på å legge premisset for hvilke veier som skal prioriteres, sier Svendsen.

Han er ikke bekymret for at enkelte i Bodø vil oppfatte Fauske som en konkurrent fremover.

— Noen vil alltid synes det, men sunn konkurranse er bare bra. Jeg tror dette er  noe som vil skape vekst i hele Salten.

Han påpeker at veldig mye av trafikken som går over Bodø havn, må gjennom Fauske sentrum.

— Jeg vil tro transportselskapene vil ha trafikken utenom sentrum. Jeg tror ikke det er et konfliktområde, jeg tror det er et prosjekt som vil lønne seg og være positivt for både Fauske og Bodø.

 OM ÅTTE ÅR KAN TING SKJE

 Han håper Fauske vil få satt fart på utviklingen som et knutepunkt.

— Det ble nylig åpnet en ny terminal til jernbanen, og det ligger planer om ytterligere utvidelse fordi man regner med at en del av transporten av laks som går over Narvik, kan gå over Nordlandsbanen isteden, sier Svendsen.

Han tror også den nye E6 på Helgeland vil kunne gi mer trafikk, og ringvirkninger også på Fauske.

Svendsen håper også at utvikling av dypvannskaien inne på Elkems område på Valjord vil dra seg til. 

—  Vi kan utvilsomt få transportselskaper til å etablere seg her fordi mange oppdrag har tilknytning hit. Jeg tror Fauske vil forsterke seg  som knutepunkt fremover.

I tillegg til all godstrafikken, regner Svendsen med at vi vil se økt turisme. Det er også en av grunnene til at han mener  E6 må flyttes.

—  Hvis all denne trafikken skal gjennom sentrum, så vil den kvele sentrum, sier Svendsen.

Målet til Kenneth Svendsen er å få «Ny E6, ny by»-prosjektet inn i den statlige planen — når den skal opp til debatt om fire år. 

—  Det er om å få prosjektet inn så tidlig som mulig. Jeg ser på åtte år som et realistisk alternativ, men første milepæl vil være å få den inn der i det hele tatt. Der konkurrerer vi med mange andre prosjekter i Nordland og resten av  landet, sier Svendsen.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.