Liina Veerme er til venstre i bildet. Foto: Roar Wiik

SKS leverte overskudd på flere titalls millioner kroner: – Tilfredsstillende

Salten Kraftsamband (SKS) endte opp med overskudd på flere titalls millioner kroner etter skatt.


Det opplyser konsernet i en pressemelding. 

SKS beskriver resultatet som tilfredsstillende. Tallene skyldes høy kraftproduksjon, gode handelskontrakter og en økning i kraftprisen i siste kvartal. 

– SKS leverer et tilfredsstillende årsresultat for 2022. Høy kraftproduksjon
(2 577 GWh), gode kraftkontrakter, samt stigning i kraftprisen siste kvartal, gjør at konsernet leverer et OK resultat i 2022, sier Liina Veerme, konsernsjef i SKS.

Selv om kraftprisen steg i siste kvartal, var snittprisen på kraft i Nord-Norge lavere enn i 2021. I 2022 var snittprisen på 25 øre per kilowattime. Noe som også er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet som var på 134 øre per kilowattime. 

Konsernet omsatte totalt for 820 millioner kroner og endte opp med et driftsresultat på 439 millioner kroner. Selskapet betalte 251,4 millioner kroner i skatt og endte dermed opp med et årsresultat på 86,9 millioner kroner. 

Overfører penger fra eierne til staten

Grunnrenteskatten på vannkraft ble skjerpet for 2022 og vannkraftprodusentene ble dermed nødt til å betale 57,7 prosent. I tillegg ble det som konsekvens innført avgift på kraftproduksjon på 23 prosent på kraftpriser over 70 øre per kilowattimer. Dette forteller Veerme at bidrar til å overføre penger fra eierkommunene til staten. Bodø kommune er en av eierne i SKS.

– Konsekvensen er en massiv verdioverføring fra eierkommunene til staten samtidig som marginalskatten for vannkraft i Norge, som nå er på over 90%, er høyere enn noen annen næring. I tillegg skaper kapasitetsutfordringer i nettet mellom nord/sør begrenset tilgang til markedet. Dette slår negativt ut og bidrar til et vedvarende prisskille mellom de norske prisområdene. Det er ikke bærekraftig og bidrar i lengden hverken til klimamål eller grønn utvikling, sier Veerme.

Stort bidrag til samfunnet

Kraftkonsernet har gitt 337 millioner kroner tilbake til fellesskapet, hvorav 61 millioner kroner er utbytte til eierkommunene. 

SKS har hovedkontor på Fauske og driver med vannkraftproduksjon, krafthandel, drifftsentral, avregningstjenester og utvikling av fornybar energi. De eier totalt 21 kraftstasjoner i Salten og på Nord-Helgeland. Totalt produserer de rundt 2,1 terawattimer, noe som er nok til å forsyne årsforbruket til 110.000 husstander. 

SKS er eid av Bodø kommune (30,04 %), NTE AS (22 %), Jämtkraft AB (20,06 %), Nordlandskraft AS (Nordland Fylkeskommune) (11,12 %), Fauske kommune (10,01 %), Bodø Energi AS (4,71 %,) og Bodø Pensjonskasse (2,05 %).

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.