Foto: Torstein Bøe/NTB

Slik blir den nye koronahverdagen - full nasjonal skjenkestopp, hjemmekontor og munnbindpåbud

Mandag kveld la regjeringa frem nye og «svært inngripende» koronatiltak. Tiltakene gjelder fra torsdag denne uken.

– Jeg vil begynne med å si: Nå er det alvor, sier statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringens hasteinnkalte koronapressekonferanse mandag kveld.

– Det er ikke mange dager siden vi innførte nye tiltak, men siden det har smitten økt kraftig, sier Støre, som legger til at det ikke er noe som tilsier at smittesituasjonen vil snu og at tiltakene derfor må forsterkes.

Dette er de nasjonale tiltakene

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. 
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
Nordmenn kan likevel reise hjem til sine nærmeste i jula, forsikrer statsministeren.

– Det blir jul. Du kan reise hjem i jula, og du kan være med dine nærmeste. Vi kan ikke være så mange sammen, men vi kan være der for hverandre, sa Støre.

Full nasjonal skjenkestopp

Regjeringen innfører forbud mot all alkoholservering på utesteder og serveringssteder.

Det ble klart på en pressekonferanse mandag kveld.

Hittil har det vært skjenkestopp etter midnatt. Nå innføres det altså full skjenkestopp over hele landet.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Tiltak:

 • Skjenkestopp, inne og ute. Forbud mot å skjenke alkohol.
 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted.

Hjemmekontor

 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor
 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. 
 • Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. 
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på.

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement.

For arrangementer gjelder disse reglene:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. 
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. 
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. 
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. 
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. 
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende untak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. 

Gult nivå innføres i barnehager og skoler

Regjeringen innfører gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler, samt rødt nivå i videregående skole. De mener lærere bør prioriteres til tredje dose.

Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning og digital eksamen, så langt det er mulig.

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Gult nivå innebærer kontaktreduserende tiltak, forsterket renhold, gode hygienerutiner og at ingen syke skal møte på skolen.

 • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. 
 • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. 
 • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. 
 • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. 
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Organiserte fritidsaktiviteter

Regjeringens seneste koronainnstramming rammer bare de færreste av toppidrettsutøverne. Samtidig innføres det tiltak for andre utøvere.

Blant annet får toppidretten unntak fra avstandskravene ved gjennomføring av konkurranser.

«De generelle anbefalingene om trening for voksne over 20 år gjelder derfor ikke for toppidretten. Det er viktig at toppidrett ikke defineres for vidt. Det legges til grunn en definisjon av toppidrettsutøvere som tar utgangspunkt i Norges idrettsforbunds avgrensning fra sommeren 2020», heter det i regjeringens anbefaling.

I lagidrettene er det bare øverste divisjon på seniornivå, samt NM-finaler og kvalifiseringskamper til øverste divisjon, som skjermes fra de nye innstrammingene.

– Dette er utøvere på et høyt nivå som er fullvaksinerte og som er underlagt et strengt smittevernregime både under trening og konkurranser. Derfor vurderer helsemyndighetene det til at smitterisikoen innenfor disse miljøene er begrenset, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I tillegg anbefaler myndighetene at alle arrangementer i tilknytning til organiserte aktiviteter – både utendørs og innendørs – avlyses eller utsettes. Unntaket er toppidrett, slik som eliteserien i håndball og ishockey. 

Regjeringen oppfordrer imidlertid alle til å komme seg ut i frisk luft. Men her er det også viktig å holde god avstand til hverandre.

Dette gjelder for voksne:

 • Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.
 • Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
Dette gjelder for barn:

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.
Saken oppdateres.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.