Foto: Lars Martin Halvorsen

Slik fungerer smittesporing

Skrevet av Truls Naas
27.02.2021 13:25

Bodø kommune får mange spørsmål om smittesporing og karanteneregler. Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen gir her en forklaring på hvordan smittesporingen foregår og hvilke vurderinger som gjøres:

Fredag ble det registrert til sammen 14 nye smitte-tilfeller av covid-19 i Bodø, og halvparten med uavklart smittekilde. Lørdag morgen ble det meldt om åtte nye smitte-tilfeller. Seks av disse er smitte ved nærkontakt der personene allerede var i karantene.

– De to siste har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i en pressemelding lørdag morgen.

De siste dagene har smitte-situasjonen i Bodø blitt så uavklart og alvorlig at det nå er innført en midlertidig forskrift som omhandler sosial kontakt.

Mange spørsmål

I Bodø er det nå flere hundre personer i karantene og smitten har påvirket både skoler og barnehager.

– I forbindelse med at dette mest sannsynlig dreier seg om den sørafrikanske varianten av viruset, som smitter lettere, så har omfanget av karantenebruk økt, sier smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen.

– Vi får veldig mange spørsmål om hvordan dette med smittesporing foregår og hvordan vi vurderer hvem som må i karantene og hvem som blir anbefalt å gå i avventende karantene, sier helseleder Stian Wik Rasmussen.

Slik fungerer det:

Smittesporing Når det gjelder selve smittesporingen sier helselederen følgende:

– Det starter med at kommunen får et varsel om et positivt prøvesvar. Den smittede blir umiddelbart kontaktet av smittesporings-teamet og deretter satt i isolasjon. Deretter må den smittede tenke seg tilbake til 48 timer før første symptom og hvem som er nære kontakter – det vil si hvem den smittede har vært sammen med i mer enn 15 minutter og innenfor to meters avstand, eller i direkte fysisk kontakt. Disse nærkontaktene igjen settes i 10 dagers karantene.

– Som oftest ringer smittesporerne direkte til nærkontakter. Men når det gjelder for eksempel skoler, så formidles en beskjed gjennom skolens meldingssystemer i samarbeid med skolens ledelse, sier Rasmussen videre.

[annonse]
– Basert på erfaringer og kunnskap om sykdomsforløp, så er det hensiktsmessig å teste nærkontaktene dag fem etter mulig smitteeksponering, forklarer smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Avventende karantene Men hva så med dem som får såkalt avventende karantene?

– Den sørafrikanske varianten av viruset virker å smitte lettere og derfor er vi ekstra varsomme og tar ekstra forholdsregler. Det medfører at husstandsmedlemmer til nærkontakter settes i avventende karantene, i påvente av den aktuelle nærkontaktens prøvesvar etter dag 5. Dersom dette prøvesvaret er negativt, avsluttes også den avventende karantenen, sier Hagen og legger til:

– Når det gjelder avventende karantene, så er dette et ekstra tiltak som settes i gang tidlig i fasen med smittesporing.

Helseleder Stian Wik Rasmussen håper folk stoler på den jobben og vurderingene som gjøres av kommunen.

– Det vil være ulike faktorer som må vurderes i de ulike smitte-tilfellene, og det er dessverre ikke alltid vi har mulighet til å begrunne alle enkeltvurderingene. Vi håper uansett befolkningen stoler på den jobben vi gjør med smittesporingen og de vurderingene som gjøres, sier Stian Wik Rasmussen.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.