Dette er en oversikt over bydelen Håkon Ellingsen ønsker å transformere. Alle illustrasjoner: Håkon Ellingsen

Slik ser Håkon for seg fremtidens Bodø

Av Markus André Jensen
13.11.2017 22:30 - OPPDATERT 22.01.2018 12:03

Da Håkon Ellingsen skulle skrive masteroppgave, tok han for seg Bodø havn og Rønvikleira.

– Ideen om å flytte havna til området der den nye flyplassen skal legges, er veldig god. Men paradokset er at det ikke er sett nøyere på hva som skal skje med området der dagens havn ligger. Det ville jeg se nærmere på, sier Håkon Ellingsen.

Han jobber nå som arkitekt og byplanlegger i Asplan Viak, som sammen med Bodø kommune og Nordic Office of Architecture lagde rapporten om flyttingen av flyplassen.

Men det er som masterstudent ved Aarhus Arkitektskole han har lagd oppgaven han håper kan bidra til en viktig debatt i Bodø:

– Hva skal skje med havneområdet?

Saken fortsetter under bildet.

Håkon ser for seg et Bodø S, med bussterminal, jernbane og båttrafikk i umiddelbar nærhet av hverandre.

BODØ-FORANKRING

Vi kan ta Ellingsens bakgrunn først.

Han har slekt som er vokst opp i Lofoten. Dermed har han tilbrakt en god del timer på fergekaia, midt i området han nå ser for seg en transformasjon av.

– Jeg har hatt litt forankring til Bodø og har vært der en god del, sier han til Bodø Nu.

Da han så ble kjent med Ny by – ny flyplass-prosjektet og forslaget om å flytte havnen, ble det enkelt å velge det som tema for oppgaven han skulle levere.
Det første var å vurdere forskjellige fremtidsscenarioer.

– En flytting av havna er veldig langt frem i tid. Man kan se for seg flere scenarioer, alt fra å la den industrielle delen av havna ligge akkurat der den er i dag, til en radikal transformering av Rønvikleira og havneområdet. Jeg valgte å gå videre med det siste og dermed også se på potensialet for å koble seg til det eksisterende Bodø sentrum, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Rønvikleiras nye havnepromenade skal lede til et maritimt kunnskapssenter og museum.

ETAPPEVIS UTBYGGING

Deretter lot han fantasien få utløp.

Ellingsen skisserer i sin masteroppgave et nytt, stort hotell i havneområdet, et knutepunkt ved dagens jernbanestasjon som omdøpes til ”Bodø S”, med bussterminal, båttransport og jernbane like ved hverandre, vannkanaler som også fungerer som drenering og et nytt museum og maritimt kunnskapssenter – i tillegg til en betydelig havnepromenade langs vannkanten.

– Jeg ser egentlig for meg en naturlig forlengelse av dagens sentrum, med mange av de samme kvalitetene.

– Hvor mange kan bo i området du har tatt for deg?

– Man kan få rundt 2.700 boliger der. Da kan man fint bosette 5.000 i det området. Men en slik utbygging må jo skje etappevis, sier Ellingsen.

Saken fortsetter under bildet.

Upåklagelig utsikt mot havneområdet.

KOLLEKTIV SATSING

Byplanleggeren understreker at han ser for seg at passasjertransporten fortsatt skal legges til indre havn, som i dag.
Men hva med Bodøs klima – hvilke føringer legger det for utviklingen?

– Jeg har gjort en lokalklimaanalyse og har prøvd å legge bebyggelsen slik at en del store bygg skjermer for vinden fra fjorden. Selve havnepromenaden vil være vindutsatt på de verste dagene, men allmenningene er lagt slik at vinden ikke blåser rett i gjennom området. Bygger man for tett blir ikke koblingen til havet like attraktiv.

– Hva med kollektivtransport – hvordan skal man få bodøfolk til å reise kollektivt når snøen laver ned?

– Nasjonale mål tilsier jo at all fremtidig vekst i transport skal tas kollektivt. Det gir utfordringer for en del mellomstore byer. Når denne bydelen eventuelt bygges, så er nok teknologien for eksempelvis førerløse biler kommet langt og er godt integrert. Bilen er ikke glemt i mitt forslag, du vil komme deg rundt, men de mest attraktive og korteste rutene er forbeholdt gående, syklende og kollektivtrafikken.

Saken fortsetter under bildet.

Eksempel på kjøpesenter og ekspressvei for sykkel – to av tiltakene som skal gjøre det attraktivt å bruke bydelen.

KONKRET DISKUSJON

Ellingsen sier det har vært svært givende å jobbe med oppgaven.

– Det har vært både gøy og frustrerende. Den er skrevet på fem måneder, så det har vært et tidspress her. Jeg har hatt god hjelp av dialogen med Bodø kommune, spesielt Daniel Bjarmann-Simonsen og Kristoffer Seivåg. Og selv om oppgaven naturlig nok ikke er perfekt, tror jeg den kan bli et viktig diskusjonselement.

Nettopp det er også Ellingsens viktigste ambisjon med det hele.

– Om dette området i det hele tatt skal utvikles, så vil det skje så mye på teknologifronten at det slett ikke er sikkert at det ser slik ut – det er vel heller nokså usannsynlig at det blir nøyaktig som dette. Men jeg håper å løfte en del spørsmål. Kanskje først og fremst: Er det riktig å bygge en ny bydel tett på flyplassen? Eller bør man kunne forlenge dagens eksisterende sentrum slik jeg har tenkt? Denne oppgaven prøver å konkretisere akkurat denne diskusjonen, sier Håkon Ellingsen.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.