Førstekandidat i Bodø KrF, Bente Haukås. Foto: Per-Ingen Johnsen/Bodø Kommune

Slik vil de endre barnehagene i Bodø

Bodø KrF vil sikre en tryggere og bedre start for barn som begynner i barnehagen. Vi ønsker derfor at både private og kommunale barnehager kan tilby en mer foreldreaktiv barnehagetilvenning, hvor foreldrene er minst fem dager i barnehagen ved barnehagestart. Dette har gitt gode resultater andre steder i landet med tryggere barn i en sårbar overgangsfase.


Dette er et leserinnlegg som reflekterer forfatternes meninger.

Folkehelseprosjektet «Liten og ny i barnehagen» er en modell for tilvenning i barnehagen som har vært innført som en forsøksordning i over 60 barnehager i Trondheim kommune (litenogny.com). Forsøket har dokumentert at en mer foreldreaktiv barnehagestart med gradvis tilvenning til barnehagen i stor grad reduserer stresset for de små.

Den gradvise tilnærmingen har vist seg å minske graden av stress og at barna gråter mindre i tilvenningsperioden. Stressnivået hos barna ble avdekket ved å måle mengden av stresshormonet kortisol i spyttprøver. Personalet rapporterer om en enklere tilvenningsperiode for barna og om positive synergieffekter av at foreldrene blir bedre kjent med barnehagen og hverandre.

Om samfunnet skal måles, er måten vi tar vare på de minste en viktig test på hvilke verdier vi  bygger på. Barnets beste er førende for KrFs politikk ut fra tanken om at menneskeverdet er konstant og uavhengig av alder. Derfor ønsker vi at det legges til rette for at foreldre inviteres til å følge sine barn gjennom de første dagene i barnehagen.

KrF vil:
• At både private og offentlige barnehager innfører en mer foreldreaktiv 
barnehagetilvenning til barnets beste
• Arbeide for familienes frihet til å velge barnehage for sine barn, og gå mot 
regjeringens forslag om at kommunene skal kunne styre over kapasitet og opptak i 
alle barnehager og tidsavgrenset tilskudd
• Styrke bemanningsnormen, slik at flere ansatte er til stede sammen med barna større 
deler av dagen
• Å styrke kontantstøtten, og gjøre det lettere å kombinere kontantstøtte og deltid 
barnehageplass – fordi barn og familier er forskjellige og derfor har ulike behov.

Bruk din stemme til å styrke omsorgen for de minste iblant oss. De er både vår nåtid og vår framtid! Bodø KrF vil alltid være en forkjemper for barnas beste.

Førstekandidat Bodø KrF, Bente Haukås; Førstekandidat Nordland KrF og andrekandidat Bodø KrF, Linda Helen Haukland; Tredjekandidat Bodø KrF, Frank Christoffersen.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.