Steinar Maarnes lukker døren for å ha et raskt gruppemøte med Frp og Saltdalslista. Høyre-politikeren prøvde hardt å holde en forsonende tone, for å få gjennomslag for sitt syn om at mer informasjon på bordet. Til slutt sikret det flertall. Foto: Tarjei Abelsen

Slipen-drømmen holdt på å bli lagt død — men Saltdalslista sikret utsettelse

Skrevet av Tarjei Abelsen
13.02.2018 19:10 - OPPDATERT 13.02.2018 21:32

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Saltdal ønsket å legge bort de mest ambisiøse planene for Slipe scene, men ble stoppet av Saltdalslista. Nå blir det samarbeidsmøte om veien videre.

— Vi har innsett de økonomiske realitetene, vi vil gjøre de nødvendige grepene for å sikre en ny linje på Saltdal videregående. Men vi er ikke der at vi kan bruke 100 eller 200 millioner kroner på et nytt kulturhus. Selv om vi kunne ønske og håpe  det – så innser vi at vi må sette på bremsen, sier Finn-Obert Bentsen. 

Han la frem forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, de var enig om å legge de mest ambisiøse alternativene for et nytt kulturhus død. 

— Vi ønsker å utbedre Slipen til permanent bruk for kulturformål. Vi søker å få dette inn i budsjett for 2019. Pengebruken på samfunnshuset på Rognan må holdes på et minimum til Slipen er klar, da skal bygget enten rives eller selges, sier Bentsen.

NEKTET Å VÆRE MED

Det ble knapt flertall for å jobbe videre med å finne den beste løsningen for fremtiden. Foto: Tarjei Abelsen

Men det ville ikke Saltdalslista og Sverre Breivik være med på.

Han sluttet seg til Høyre og Frp som ønsket å lage en detaljert bestilling for hva administrasjonen skal utrede fremover.

— Dette er ikke enkelt, men vi går for fort frem nå, startet Steinar Maarnes etter å ha hørt Bentsen legge frem posisjonens syn på saken.

Han ønsker å få mer informasjon på bordet før endelig beslutninger tas om Slipen. Han ønsker et mer helhetlig bilde av hva Saltdal kommune kan se for seg av kostnader knyttet til sine bygg fremover. 

— Om vi tar en avgjørelse nå, så gjør vi det på et dårlig grunnlag. Vi vet ikke hva det vil koste å sette i stand de tilbudene som er tenkt inn i Slipen, om de ikke skal inn der, sier Maarnes. 

Ronny Sortland i Frp var enig, han mener det er et mageplask av en avgjørelse —  å ta endelig beslutning nå.

— Vi satt av 500.000 kroner i budsjettet til en prosjektstilling, som skal finne ut hva ting vil koste. Først da vet vi om vi har råd eller ikke, sier Sortland.

Han trodde det var tydelig i budsjettvedtaket, og var forundret over ikke den halve millionen var satt av til en prosjektstilling.

Dette sluttet Sverre Breivik seg til.

— Regnestykket blir til slutt avgjørende for hvilken plan vi skal gå for. Men med dette forslaget blir det for mange løse tråder, da vet vi fortsatt ikke hva det vil koste å gjøre noe med forholdene på samfunnshuset, for kulturskolen og biblioteket, sier Breivik. 

Arbeiderpartiet etterlyste en forslag fra opposisjonen, og Breivik ba om å få være med dem i et raskt møte på gangen.

— Jeg syns ikke forslaget deres er et mageplask, men jeg mener vi må få mer oversikt over hva de reelle utgiftene er, sa Maarnes før de gikk på gangen.

 

IKKE SÅ TRAVELT

Ordfører Rune Berg i Arbeiderpartiet. Han ønsket i utgangspunktet å fatte et vedtak nå, men de måtte bøye seg for flertallet. Foto: Tarjei Abelsen

— Formannskapet har ikke fått svar på sine spørsmål rundt Slipen. Formannskapet tar et snarlig arbeidsmøte og kommr med en tydelig bestilling til administrasjonen.

Det ble forslaget de tre partiene jobbet seg frem til i pausen, og som til slutt ble vedtatt..

Hvor mange svar rekker vi å få på plass til det kommende kommunestyret ville ordfører Rune Berg vite.

— Vi mener det ikke er så travelt å få det opp i neste kommunestyremøte. Det er bedre å ta en god beslutning, heller enn en rask beslutning. Vi vil sette oss ned og finne ut hva vi vil ha klare svar på, svarte Maarnes.

— Det er dere som bestemmer hva som skal til kommunestyret, saken må ikke opp nå, bekreftet rådmann Ronny Seljeseth som berømmet politikerne for en god debatt.

— Vi er enig om at vi står på det forslaget vi har lagt frem, vi har ikke råd til et kulturhus uansett, var kommentaren til Finn-Obert Bentsen.

Men flertallet i formannskapet er ikke fornøyd med å vite en omtrentlig sum på nytt kulturhus, de vil ha en sikrere anslag — og også vite hva alternativene vil koste.

— Det blir for dumt om vi nå skal bruke 25 millioner kroner på å pusse på det vi har, også dukker det opp mange flere millioner her og der som setter beslutningen i et dårlig lys, sa Steinar Maarnes.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.