Foto: Roar Wiik

«Slutt med skolekutt»

De siste årene har det vært store kutt i lærerstillinger i Bodøskolen. Nå varsles nye kutt og sektoren slår alarm. Venstre ønsker ikke flere kutt i skolen, og det tror vi ærlig talt ikke de andre bystyrepolitikerne gjør heller. Men det holder ikke med fromme ønsker. Man må faktisk også ha noen løsninger.


Dette er et leserinnlegg og gir kun uttrykk for skribentens meninger. 

Av: Ida Gudding Johnsen, gruppeleder Bodø Venstre.

I vårt alternative budsjett la vi inn i underkant av 15 millioner kroner til økning i personalkostnader grunnskole. Flertallet stemte heller for sitt eget forslag, som var kroner null.

Alle partiene, foruten Rødt som har sin egen pengepung, vedtok imidlertid et uspesifisert kutt innenfor Oppvekst og kultur på 33,5 millioner kroner. Det er dette kuttet kommunedirektøren nå foreslår å ta 17 millioner kroner av i grunnskolen. 

Det kan vi ikke være med på. Derfor foreslo vi i formannskapet denne uken å omdisponere to millioner kroner fra skolemat til lærere. Det er lavt hengende frukt, som vil hjelpe litt på vei. Men Arbeiderpartiet (Ap) og kompani stemte dessverre imot.  

Så da foreslo vi følgende: «Det gjøres ikke nedtrekk i grunnskolen skoleåret 2022/2023. Kommunedirektøren bes legge frem egen sak som identifiserer hvordan vedtatte uspesifiserte kutt innenfor OK kan løses.» Heller ikke dette kunne Ap støtte. Men de skulle summe seg frem til bystyremøtet, sa de. Det er mulig de vet bedre enn kommunedirektøren hvilke alternative løsninger som kan finnes. 

Jeg har mine tvil. For Ap virker helt ute av stand til å prioritere. I forrige bystyremøte, lå det for eksempel et forslag fra kommunedirektøren om å slå sammen familiesentrene i Rønvik og sentrum. Det var et godt og ufarlig forslag som ville spart kommunen for 800.000 kroner kun i leieutgifter. Ap stemte imot.  

I barnehage- og skolebehovsplanen lå en rekke forslag til endringer som til sammen ville spart kommunen for mange millioner kroner. Ikke i år, riktignok, men i løpet av de neste årene. Venstre mente en del av forslagene der var fornuftige og riktige å gjøre. Vi endte med å si ja til alle endringer unntatt Saltstraumen og Østbyen. Ap, derimot, valgte å ha alt som før. 

Dersom vi sammenligner Bodø kommune med andre kommuner, ser vi at det er andre områder innenfor kommunens drift enn grunnskole som skiller seg ut med særlig store innsparingspotensial. Ett av disse er kultur. Bodø kommune bruker 60 millioner kroner mer på kultur enn andre kommuner i vår kommunegruppe gjør.  Venstre mener vi skal satse på kultur, som er viktig både i seg selv og for at kommunen skal være god å bo i. Men vi må faktisk tørre å snu noen flere steiner også der. Kanskje kan vi ha et gull kulturliv selv om vi «bare» bruker 50 millioner kroner mer enn de andre kommunene. 

Som opposisjonsparti er det krevende å skulle flikke på et budsjett som vi ikke støttet i utgangspunktet. Vi mener likevel det er både mulig og nødvendig å prioritere skole og lærere foran skolemat og andre formål, fordi det er viktigst for barna våre. Vi håper Arbeiderpartiet og flertallet også lander der i bystyret.    

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt