Foto: Andreas Sandnes Olsen

«Snakk med ungdommen om kontroversielle ytringer og ytringsfrihet»

Når Stopp islamifiseringen av Norge (SIAN) planlegger med markeringer i Mo i Rana og Bodø, er dette to arrangement i rekken av markeringer som SIAN har hatt over hele landet.


Av: Heidi Kløkstad, politimester i Nordland. 

Personlig tar jeg avstand fra budskapene til SIAN. Jeg finner det vanskelig å ta til meg ytringer som jeg oppfatter går på tvers av prinsipper om likeverd og inkludering. Men min holdning til SIANs budskap betyr ikke noe i denne sammenhengen. Som politimester er det min plikt å påse at grunnleggende rettigheter til å ytre seg, blir ivaretatt. Disse rettighetene er regulert i grunnloven og menneskerettighetene. Enhver borger i Norge har rett til å ytre seg om nesten alt. Unntaket er hatefulle ytringer. Ytringer som er provoserende eller nedsettende er ikke nødvendigvis hatefulle, og dermed ulovlige. Ytringer må være klart hatefulle for at de rammes av straffeloven.

Kontroversielle ytringer har også krav på vern

Det er bare personer som har vern mot hatefulle ytringer. Religioner eller land er ikke vernet mot hatefulle ytringer. Det er årsaken til at det f.eks. ikke er straffbart å brenne koranen, bibelen eller det amerikanske flagget. Men å ødelegge andres ting, eller kaste flasker eller stein mot andre personer er ikke lovlige ytringer. Det er straffbare handlinger.

Politiets rolle er å legge til rette for at alle skal kunne ytre seg. Også når ytringene er kontroversielle. Når politiet har tilstedeværelse under SIANs markeringer, er det ikke for å støtte opp under budskapet, men å bidra til sikkerhet, ro og orden. For alle som er til stede.

Forventer markering uten bruk av vold

Jeg har forståelse for at budskapene til SIAN kan virke provoserende hos tilhørere, og vi har sett eksempler på vold andre steder i landet. Først av alt vil jeg oppfordre publikum til å ikke møte opp på SIAN-markeringene. Jo flere som møter opp på SIANs markeringer, jo mer oppmerksomhet får SIAN og budskapene deres. Det er politiets vurdering at SIAN ønsker å provosere frem motreaksjoner hos tilhørerne. Om tilhørerne skulle komme til å ta i bruk vold, skaper det ofte bare mer sympati for SIAN og budskapene deres. Jeg har en forventning om at de som møter opp gjennomskuer denne type provokasjon, og bidrar til en fredelig markering uten bruk av vold.

Følg politiets anvisninger

Når tillatelse til markering fra SIAN er gitt, plikter politiet å sørge for sikkerheten til alle som er til stede. For å ivareta sikkerheten plikter alle tilstedeværende på slike markeringer eller demonstrasjoner å rette seg etter politiets pålegg og anvisninger. Om politiet gir beskjed om å trekke unna, så gjør man det. Unnlater man å følge politiets anvisninger, er det faktisk straffbart.

Alternative arrangementer

Som politimester vil jeg oppfordre ungdom til å delta på alternative arrangementer som går i samme tidsrom som SIAN-markeringene. I Bodø skal det i f.eks. være et arrangement i klatrehallen på Mørkved i regi av Bodø ungdomsråd, UNG2024 og Mørkvedhallen klatresenter. Jeg vil tro ungdommen har langt større utbytte av å delta på dette, hvor det er gratis mat fra forskjellige internasjonale foreninger, gratis konserter, og gratis klatring for ungdom mellom 12 og 19 år.

Foreldre må snakke med ungdommen

Til slutt vil jeg oppfordre foresatte til å snakke med sine ungdommer om SIAN-markeringen, ytringsfriheten og hva som er politiets rolle. Ungdommer har selvfølgelig rett til å demonstrere, ytre seg og protestere. Dette er viktige rettigheter i et demokrati, og samfunnet ønsker seg engasjerte ungdommer. Men dette er et arrangement jeg håper våre ungdommer unnlater å stille opp på. Og dersom de vurderer å stille, så ønsker jeg at dere foreldre snakker med ungdommene deres om viktigheten av å avstå fra bruk av vold.

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt