Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Statens vegvesen oppfordrer til å ta hensyn i trafikken, også under veiarbeid. Foto: Statens vegvesen

Snart starter årets asfaltsesong - flere steder vil få etterlengtet stell

I Nordland er det blant annet riksvei 80, riksvei 85 og riksvei 827 som skal asfalteres.

 I Nordland er det blant annet riksvei 80, riksvei 85 og riksvei 827 som skal asfalteres.

Se fullstendig liste lenger ned i artikkelen. 

Blant strekningene finner vi Tørresvik, Strømsnes, Naurstad, Løding, Vikan, Valle, Mørkved, Sjøgata, Grønnåsen (Bodøelv) Sørkleivdalen – Kjerringnesdalen. Kjerringnesdalen V – Sigerfjord, Tømmerås, Tømmeråstunnelen, Stefjord – Tømmerås. Langs riksvei 80 er det også en gang og sykkelveg som skal asfalteres.

Per Kåre Olsen er prosjektleder i Statens vegvesen. Han forteller til Bodø Nu:

– Arbeidet her i nord tar til i slutten av mai begynnelsen av juni fordi det er kaldere i bakken her. Vi må vente til telen har sluppet taket i bakken, og det tar litt lenger tid her nord. Det arbeidet som skal gjøres inn mot Bodø vil primært skje på nattestid, rett og slett fordi det er så mye trafikk her på dagtid. Sånn sett er det praktisk at det er lysere om natten, mener Olsen.  

Statens vegvesen har ansvaret for riks- og europaveiene, for trafikanter og kjøretøy.

– Vi har ikke lenger ansvar for veiene i bykjernen, dermed kan jeg ikke si noe om status på vedlikehold der, forteller Olsen.  

Thor Asbjørn Lunaas ved Drift og vedlikehold i Statens vegvesen: 

– Ny asfalt gir godt veggrep som gir tryggere veger og god kjørekomfort. I tillegg til trafikantenes sikkerhet, er det viktig å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs vegene våre.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Asfaltarbeidet foregår på natten når det er minst trafikk langs vegene.

– Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Lunaas.

Saken fortsetter under bildet. 

Røde felt betyr asvaltering, lille felt er gang og sykkelvei som skal repareres, grønne felt er stedvis oppretting som betyr at deler av veien lappes. Turkist felt er planfresing, som betyr fjerning av øverste asfalt på problemområder. Foto: Statens vegvesen

Hvert år måles tilstanden på asfalten 

Statens vegvesen måler hvert år dekketilstanden på alle riksvegene. Dette gjøres ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vegvesenet får deretter ut nøyaktige data om spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet vårt. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i år, ble planlagt i fjor høst.

Saken fortsetter under bildet. 

Foto: Statens vegvesenVarierer ut fra lokale forhold

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken. Tidligere var det vanlig å ha lavest pris som tildelingskriteriene på asfaltkontraktene. Nå stiller Statens vegvesen også klima- og miljøkrav i sine kontrakter.

24 av årets 27 asfaltkontrakter er CO2-utslipp vektlagt ved tildeling av kontraktene. 

Fire av kontraktene er pilotkontrakter hvor en kombinasjon av asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjorde hvilken entreprenør som vant anbudet. Her får entreprenørene frihet til selv å velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

– Her har vi hatt et veldig godt samarbeid med bransjen, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. I disse kontraktene nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

Ikke nok midler til alle veier 

– Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veier som burde hatt nytt dekke. For å få best effekt ut av pengene velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk. Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, melder Lunaas. 

Ved prioritering mellom veier spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på veien, og trafikksikkerhet inn.

– Vi velger steinrik og slitesterk asfalt på veier med stor trafikk. Hvis fundamentet på veien er godt, er levetiden på asfalt på slike veier seks til åtte år. Levetiden på asfalt på veier med mindre trafikk, og som har et godt fundament, kan være 15 til 20 år, opplyser Statens vegvesen. 

 

Les mer om:

nyheter
Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.