Direktør André Wallan Larsen i Bodø 2024. Foto: Dan Mariner
KOMMENTAR

«Som et interkommunalt foretak er vi omfattet av offentlighetsloven, og skal selvfølgelig følge den»


Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribenten sin holdning. 

Bodø Nu ønsker åpenhet og fruktbare diskusjoner om Bodø2024, og de kommer det helt sikkert til å bli mange av i årene som kommer. Bodø2024 er fullt ut innforstått med valgene vi tar er av offentlig interesse. Som et interkommunalt foretak er vi omfattet av offentlighetsloven, og skal selvfølgelig følge den. Noe vi også gjør. 

Når det kommer krav om innsyn i dokumenter, er det Bodø2024 sin plikt å vurdere dokumentene opp mot offentlighetsloven før vi offentliggjør dokumentet. I loven er det noen regler for hva som skal offentliggjøres, og hva som ikke skal offentliggjøres.

Eksempler på informasjon som unntas offentlighet kan være taushetsbelagte opplysninger, personopplysninger og opplysninger som unndras av hensyn til det offentliges økonomiforvaltning. 

Bodø2024 gjør disse vurderinger etter beste evne, og fatter våre vedtak i hver enkelt sak. At media ikke får fullt innsyn i alt de ber om er ikke uvanlig, og det er alltid begrunnet ut fra offentlighetsloven. Så er det også slik at vedtaket til Bodø2024 kan påklages til Statsforvalteren.

Det har Bodø Nu gjort i saken om kontrakten til a-ha. Statsforvalteren vil vurdere om Bodø2024 har anvendt lovverket riktig eller ikke, og kommer da med en avgjørelse vi må forholde oss til. 

Dette er normal offentlig forvaltning, og det er rett og slett Bodø2024 sin oppgave å gjøre disse vurderingene. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt