Ståle Indregård blir investeringsdirektør hos Aino AS Foto: Roger Marthinsen

Ståle blir ny toppsjef i Bodøselskap

Skrevet av Roger Marthinsen
25.01.2021 17:15

Ståle Indregård har sagt opp jobben i Helgeland Invest AS, og flytter nå til Bodø permanent.

Det gjøres store endringer i ledelsen i Helgeland Invest AS og Aino AS.

Administrerende direktør Ståle Indregård fratrer sin stilling i Helgeland Invest AS, den 30. april 2021. Samme dag tiltrer han rollen som investeringsdirektør i Aino AS, i Bodø, opplyser selskapet i en pressemelding.

Indregård har vært ansatt i Helgeland Invest AS side sommeren 2011, etter at fusjonen mellom Helgeland Vekst og ROI Invest var besluttet.  

– Vi beklager at Ståle Indregård velger å slutte nå når det skjer så mye spennende på Helgeland og i selskapet. Samtidig har vi forståelse for beslutningen. Aino AS er et spennende selskap, og samtidig slipper han nå et noe omflakkende pendlerliv mellom Fauske og Mo som han har levd med i snart ti år, sier sier styreleder i Helgeland Invest, Ola T. Gjørtz, i en pressemelding, som takker Indregård for hans utrettelige innsats for selskapet, og ønsker han lykke til videre. 

– Det er ingen grunn til å forskuttere negativitet og elendighet rundt Gjelsten sitt eierskap i Helgeland Invest.

– DYKTIG OG ERFAREN

Det blir Indregårds kollega i Helgeland Invest, som nå overtar som leder for selskapet. 

– Vi er veldig glad for at Håkon Stanghelle har takket ja til å overta som ny daglig leder i Helgeland Invest. Han er en dyktig og erfaren mann som vil bygge Helgeland Invest videre som et attraktivt investeringsselskap i Helgelandsregionen videre på en utmerket måte, sier styreleder Gjørtz. 

– Helgeland Invest ønsker i større grad å konsentrere sine investeringer rundt større engasjement innen teknologi og etableringer rundt det grønne skiftet, og andre investeringer der regionen har komparative fortrinn, for eksempel havbruk og maritime ressurser, sier styrelederen. 

[annonse]
 

GRØNNE PROSJEKTER I NORD

Selskapet Aino as, der Indregård nå blir investeringsdirektør, eies av Aino Olaisen. Selskapet er et investeringsselskap som skal ha fokus på grønne prosjekter i nord, og med et øye spesielt rettet mot havbruk.  

– Norge og verden står foran store utfordringer knyttet til klimakrisen og til en økende global befolkning. Vi skal redusere karbonavtrykket, og må over på andre energikilder. Vi er overbevist om at Nord-Norge med sine naturressurser vil ha en viktig rolle i dette grønne skiftet. I Aino as ønsker vi å bidra til det grønne skiftet basert på bærekraftig utvikling av ressurser her i nord, sier Aino Olaisen. 

– For å sette strategien ut i livet, trenges gode hoder, og det er med stor glede vi kan offentliggjøre at Ståle Indregård blir med på laget, sier Olaisen, som fra før har med seg Odd Strøm i selskapet. De to kjenner godt til Indregård gjennom flere års samarbeid i forbindelse med Helgeland Invest sitt eierskap i Vigner Olaisen AS, som er hovedaksjonær i Nova Sea.

– Vi kjenner Ståle gjennom mange års godt samarbeid i hans tidligere rolle i Helgeland Invest, og vi vet at vi har med oss en kar med verdier som passer for vår filosofi og vi ønsker ham hjertelig velkommen», sier Aino Olaisen og Odd Strøm. 

SER POTENSIALE I DET GRØNNE SKIFTET

Selv om Indregård nå forlater Helgeland Invest, så ser både styrelederen i HI og Aino Olaisen som innehaver av Aino AS, muligheter for samarbeid.  

– Aino AS og Helgeland Invest AS er begge kompetente og ressurssterke miljøer som ser potensiale innen det grønne skiftet. Det historisk gode samarbeidet mellom disse miljøene gjør det naturlig å se på felles investeringsmuligheter fremover, sier Olaisen og Gjørtz.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.