Foto: Bodø kommune

Stenger vei i Bodø - bruker 40 mill. på jobben


Snorres vei blir stengt for gjennomkjøring i perioden 17.10.2022 - 17.02.2023.

Det opplyser Bodø kommune.

– Uthevet rødt viser berørt område. Tilgang til veg er via fengslet.

– Arbeidene er et ledd i opprydding av avløpsnettet i sentrum. Det kommunale avløpsnettet skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Avløp fra boliger som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal også separeres. 

Avsatt i budsjettet: cirka 40 millioner kroner.

Berørte adresser: Snorres vei 4 – 16.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.