Illustrasjonsfoto. Foto: Luftforsvaret

Nordisk jagerflyøvelse i juni - stor aktivitet i Bodø

Skrevet av Anette Tjemsland
07.06.2021 09:02 - OPPDATERT 07.06.2021 09:35

Mandag starter Forsvaret opp jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise.

Det melder Forsvaret i en pressemelding.

Norge har i flere år deltatt i øvelsen, og slik blir det også i år. I år deltar F-16 og F-35 sammen for første gang.

Øvelsen har sitt utspring i et nordisk samarbeid som Norge, Sverige og Finland innledet tilbake i 2008. Hensikten var at de tre nordiske nasjonene skulle kunne trene sammen i hverandres øvingsområder på tvers av landegrensene. Dette samarbeidet ble kalt Cross Border Training og har både vært effektivt og svært givende for landenes luftforsvar. 

Gjennomføring av øvelsen

– Ved å samkjøre en øvelse, får vi tilgang på større treningsområder og skytefelt som gir oss en unik og viktig treningsarena. Gjennom året får vi i perioder øvd ukentlig med andre flytyper. I tillegg til at det gir et godt trenings- og øvingsutbytte, er det også kostnadseffektivt ettersom vi flyr fra respektive hjemmebaser, forteller sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) brigader Hans Ole Sandnes.

Det er Cross Border Training som er utgangspunktet for øvelse ACE, som har blitt arrangert hvert andre år siden 2013.

– Vi er meget fornøyde med at det lar seg gjøre å gjennomføre øvelse ACE-21, som er redusert i omfang grunnet pandemien. Beslutningen om redusert omfang ble tatt tidlig av de nordiske luftforsvarssjefene i fellesskap, og har tilrettelagt for sikker ivaretakelse av smittevern i tråd med nasjonale og lokale føringer og råd. Dette fokuset føres videre også i gjennomføringen av øvelsen, forsikrer Sandnes.

Unik øvingsarena

Øvingsaktiviteten vil foregå ut fra flere plasser i Norge, fra Kallax i Sverige og Rovanemi i Finland, og enkelte kapasiteter vil delta fra sin hjemmebase i Europa. 

Fra Norge deltar flere av Luftforsvarets avdelinger, og elementer fra Sjøforsvaret og Hæren er også med. For F-16 er dette siste gang, mens det for F-35 er første gang. Luftvern fra Ørland reiser til Sverige og vil delta derfra under hele øvingsperioden.

Det vil være flyaktivitet i øvingsområdene i Bodø og Ørland, men i hovedsak vil det ikke være aktivitet utover kvelden. 

[annonse]
– Denne øvelsen byr på noe av det ypperste i verden av treningsområder for luftstridsstyrker, og har blitt en meget attraktiv og god øvelse, mye takket være fenomenal innsats fra meget kompetent personell på alle nivå hos vertslandene, forteller brigader Hans Ole Sandnes.

For de nordiske landene er dette en svært viktig treningsarena, for å videreutvikle evnene til å jobbe sammen.  

Smittevern i fokus

Av hensyn til smittevern kommer ikke alle deltakerlandene til Norge, men opererer ut fra flere baser. Til Norge ankommer hoveddelen av fly og personell til Bodø og Ørland, med om lag 125 dansk personell til Bodø, og om lag 150 personell fra AWACS til Ørland.  

Alle besøkende følger føringer gitt av Folkehelseinstituttet, der de vil bli testet både før avreise og ved ankomst, og igjen etter dag 7. De vil gå rett i karantene ved ankomst etter gjeldende regelverk.

Luftforsvaret har dialog samarbeid med de berørte kommunene.

– Det er svært viktig for oss å unngå smitte både i lokalsamfunnet, og også internt i Forsvaret, slik at vi sikrer at vi kan opprettholde våre oppgaver og vår øvingsaktivitet. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.