Foto: Preben Hunstad

Stormen med ny storsatsning på barn og unge

Skrevet av Pressemelding
15.04.2019 09:17

– Vi har et samfunnsansvar for å lære unge publikummere å bli glade i kunst og kultur, mener styreleder i Stormen Konserthus, Arild Olsen.

Stormen Konserthus har de siste tre årene opparbeidet seg et kunstnerisk utviklingsfond. Fondet er utviklet for å kunne investere i produksjoner av høy kunstnerisk kvalitet, uten å være avhengig av å gå i pluss. Nå ønsker ledelsen i konserthuset å bevilge deler av disse midlene til samarbeidsprosjekter med lokale aktører som har barn og unge i fokus.

– Disse prosjektene er ment som et samarbeid mellom Stormen Konserthus og aktørene det gjelder. Alle lokale arrangører er velkomne til å komme med sine ideer. Vi setter ingen begrensninger for hvem som har lov til å komme med forslag til prosjekter rette mot barn og unge under 18 år, og det må gjerne tenkes utenfor boksen, forteller Olsen.

 Han legger likevel vekt på at ideene ikke bør være ferdig utviklet, og at det ikke er et fond der pengene gis vekk til eksterne prosjekter. Stormen med husets ressurser og kompetanse vil utvikle konseptet videre sammen med arrangøren.

– Et av våre mål er å forene lokale amatører med profesjonelle i bransjen, og å sammen skape attraktive tilbud for barn og unge mellom 0 og 18 år, fortsetter han.

Aktører i lokalt kulturliv oppfordres til å kontakte program- og utviklingssjef i Stormen, Rolf-Cato Raade, for å fremme sine ideer og konsepter. Konseptet må ha en hovedmålgruppe i alderen 0-18 år, og det må gis en kort prosjektbeskrivelse, samt budsjett for produksjonen.

– Vi ønsker å gjøre musikk og scenekunst enda mer tilgjengelig for alle. Fordelen med et slikt fond, er at vi kan sette svært lave billettpriser, og i noen tilfeller ha gratis inngang, påpeker Olsen.

For produksjoner av stor og kostbare produksjoner, er det helt naturlig å henvende seg til næringslivet i byen for å hente inn flere samarbeidspartnere. Salg- og Markedssjef i Stormen, Benedicte Kilvær Eilertsen, er opptatt av at tiltaket skal være til fordel for alle parter.

– Konserthuset er en viktig aktør i bykjernen, og for bedriftene rundt. Vi ønsker å øke aktiviteten i Bodø sentrum på generell basis, sier hun.

Stormens mål er at dette tiltaket skal styrke Stormen ytterligere som kulturarena for hele byens befolkning.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.