Bildet er ment som illustrasjon. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Rødt farevarsel i Salten: – Skredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse

Skrevet av Andreas Sandnes Olsen
24.02.2021 11:41 - OPPDATERT 24.02.2021 16:09

Varsom.no melder om høy skredfare.

Det ble i går omtalt at snøskredfaren i Salten og Nordland er i kategorien oransje, altså kategori 3. Dette i tillegg til at det er sendt ut gult farevarsel for både sørpeskred og flom

I dag er den økt til rød, kategori 4, melder varsom.no. Varsom.no om er en tjeneste levert av NVE i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Snøskredfare svart er det høyeste nivået. 

Skredfaren gjelder foreløpig kun for i dag. Det er satt oransje farevarsel for resten av uka.

To typer skred

Det er snakk om fare for to ulike typer skred, ifølge Varsom.no:

Skred under 1000 moh:

 • Våt snø (flakskred), nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø.
 • Disse skredene vil være store, og kan utløses naturlig. 
 • Utbredelsen begrenses til bratte heng. 
 • Det er svært høy sannsynlig. 
Skred over 1000 moh: 

 • Vedvarende svakt lag (flakskred), nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø.
 • Her er det like høy sannsynlighet for skred.
 • Størrelsen på skredene forventes å være stor. 
 • Disse vil utløses naturlig, i noen bratte terreng.
Saken fortsetter under bildet.

Vær varsom om du legger ut på ski. Foto: Marius Thorvaldsen

Slik kjenner du igjen skredutsatt terreng

Under er det listet opp punkter for hvordan du identifiserer terreng der våt snø kan skape flakskred: 

 • Lett å identifisere, da snøoverflaten blir våt.
 • Faretegn: Våt og myk snøoverflate.
 • Ferske skred.
[annonse]
Slik identifiserer du vedvarende svakt lag, som kan gi flakskred. Det kan være svært vanskelig å gjenkjenne.

 • Faretegn: Drønnelyder
 • Skytende sprekker
 • Fjernutløsning
 • Ferske skred er typisk.
 • Noen ganger få eller ingen tegn til deg som skiløper/skuterfører.
 • Manglende skredaktivitet og manglende faretegn er ikke pålitelige indikatorer på stabilitet.
 • Stabilitetstester kan avsløre vedvarende svake lag (dersom man har kunnskap og leter på riktig sted).
Saken fortsetter under bildet.

Komplekse forhold

På Varsom.no forklares det videre at mildværet inntreffer høyt til fjells og det vil bli svært komplekse forhold på grunn av vedvarende svake lag av kantkorn og rim under fokksnøflak.

Regnet og de høye temperaturene under mildværsgrensa vil gi stor svekkelse av vedvarende svake lag.

Derfor forventes det at naturlig utløste skred utløses.

– Det kan også gå våte løssnøskred i brattheng. På de aller høyeste fjelltoppene vil det dannes ferske ustabile fokksnøflak og det er fare for naturlig utløste skred. Vinddreining gjennom dagen gjør at skredproblemet vil være tilstede i mange himmelretninger, skriver varsom.no

Én ting gjelder om du er på topptur

Med tanke på beredskapen i Salten-området opplyser de at snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse.

Som et tips til de som går tur i snøterreng, må man unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.