Kirsti Saxi, leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

–⁠ Svært skuffet over at Bodø kommune ikke har fulgt opp dette arbeidet

MENING: Barn og unge er nøkkelen i den kulturelle strategien i søknaden om Europeisk kulturhovedstad, skriver Kirsti Saxi.


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er svært positiv til søknaden fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Søknaden viser at kunst- og kulturaktiviteter og tilbud skal prege Bodø by og hele Nordland i lang tid fremover. Det er jo fantastisk!

Det gleder oss å lese i søknaden at "Children and young people are a key group for the cultural strategy" (Q5). I 2012 var det et ønske om å styrke den kulturelle grunnmuren i Bodø ved å få til et bedre samarbeid på tvers av institusjonene som har ansvar for å utdanne, formidle og styrke kunst og kulturfagene i opplæringen. Målet var at man sammen ville øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske læringsprosesser i opplæringen i barnehager og skolene.

Bodøpiloten var et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og daværende Universitetet i Nordland. Målet med prosjektet var å utvikle og prøve ut ulike modeller for å øke kvaliteten på opplæringen i kunst og kultur i barnehage og skole. Viktige elementer i prosjektet var fagnettverk som åpnet for erfaringsdeling og idemyldring, samt å få i stand samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere, kulturskolen og DKS i kommunen.

Nordlandsforskning evaluerte piloten, og konkluderte med at de ulike samarbeidsprosjektene førte til en styrking av kunst- og kulturopplæringen ute i barnehagene og skolene. Men det ble i rapporten fremhevet at for å videreføre Bodøpiloten og for å lykkes med å øke kvaliteten på kunst og kultur i opplæringen "er det avgjørende at den administrative ledelsen i kommunen, samt rektorene og barnehagestyrerne, prioriterer kunst- og kulturfagene" , og at "Det må fortsatt gis politiske signaler om at kunst- og kulturfagene er et satsingsområde som skal prioriteres i kommunen".

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er svært skuffet over at Bodø kommune ikke har fulgt opp dette arbeidet, spesielt fordi en av målsetningene var at prosjektet skulle føre til et varig formalisert samarbeid innad i kommunen som skulle gi inspirasjon og være en modell for resten av landet.

Dette har ikke skjedd. Derfor håper vi at arbeidet med Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 vil føre til et løft i kunst- og kultursatsingen i skole og barnehage ved å videreføre erfaringene fra Bodøpiloten.

Kirsti Saxi
Leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.