Foto: Andreas Sandnes Olsen

Sykefraværet er på tur nedover, men Nordland har fortsatt høyest sykefravær

Nordland hadde et sykefravær på 6,8 prosent i 1. kvartal 2023. Dette er en nedgang på 2,2 prosent fra samme kvartal i fjor, og er tredje kvartal på rad med reduksjon i sykefraværet. Alle fylker har nedgang i sykefraværet og Nordland har fortsatt landets høyeste sykefravær.


Det opplyser NAV Nordland i en pressemelding.

– Det er positivt at sykefraværet reduseres i de aller fleste av fylkets regioner, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– Dette bygger på en trend med nedadgående sykefravær i fylket som er positivt for alle næringer. Spesielt kan vi trekke frem nedgangen på 10,9 prosent i sykefraværet i sykehjem. 

Helse- og sosialtjenester har nesten 10 prosent sykefravær

Fylkets største næring helse- og sosialtjenester har i sum stabilt sykefravær på 9,4 prosent som er 0,1 prosent økning fra 1. kvartal i fjor. Størst prosentvis økning i sykefraværet er innen jordbruk, skogbruk og fiske med en økning på 17,8 prosent.

Ser man på økning i antall tapte dagsverk er det høyest innen offentlig administrasjon som har gått fra et sykefravær på 5,3 prosent til 5,7 prosent i 1. kvartal 2023.

Den største nedgangen i antall dagsverk finner man i næringen undervisning, som har redusert sykefravær fra 8,0 prosent til 7,3 prosent. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting har størst prosentvis nedgang fra i fjor med en reduksjon i sykefraværet på 20,5 prosent. 

Reduksjon i Bodø

Muskel- og skjelettlidelser utgjør den størst andelen av tapte dagsverk, med 35,6 prosent av det totale sykefraværet i Nordland. Størst økning i antall tapte dagsverk er det innen psykiske lidelser som nå utgjør 25 prosent av alle tapte dagsverk. For sykdommer i luftveiene er antall tapte dagsverk mer enn halvert fra første kvartal i fjor, og denne diagnosegruppen utgjør nå 6,5 prosent av sykefraværet. 

Det har vært en nedgang i sykefraværet i 21 kommuner i fylket. De store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn har alle hatt reduksjon i det legemeldte sykefraværet til henholdsvis 6,6 prosent, 7,8 prosent, 6,2 prosent og 6,2 prosent. Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør halvparten av alle tapte dagsverk i fylket. 

Nordland hadde sammen med Troms og Finnmark landets høyeste sykefravær i 1. kvartal 2023 med et legemeldt sykefravær på 6,8 prosent. Oslo hadde lavest sykefravær med 5,0 prosent. Landet som helhet hadde et sykefravær på 6,1 prosent som er en nedgang på 2,6 prosent fra 1. kvartal 2023.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.