Nordlandssykehuset ber Helse Nord åpne pengesekken og øke investeringsrammen med hele 235 millioner kroner i løpet av de neste årene. Foto: Rune Nilsen

Sykehuset ber Helse Nord om 235 millioner kroner

Av Tore Isaksen Seeberg
15.05.2018 06:30 - OPPDATERT 15.05.2018 12:51

Nordlandssykehuset er tildelt 70 millioner kroner i investeringsmidler for 2018. Det mener styret er alarmerende lite.

Gjennom Helse Nords «Plan for 2018-2021», er Nordlandssykehuset tildelt 70 millioner kroner i friske investeringsmidler i 2018.

Det mener styret ved helseforetaket er alarmerende lavt.

235 MILLIONER

Ved forrige styremøte ble det derfor enstemmig besluttet å be Helse Nord om å øke investeringsrammen med hele 235 millioner kroner i løpet av de neste tre årene – alt for å ta unna det aller mest presserende.

Hele 100 millioner kroner vil anvendes til å ferdigstille den gamle AB–fløya – en viktig del av det gigantiske utbyggingsprosjektet ved sykehuset.

Bodø Nu overvar styremøtet hvor saken ble behandlet. Investeringsrammen ble omtalt i ordelag som «kritisk lav», og det ble bemerket at selv en økning i størrelsesordenen de ber om, vil være «brannslokking».

I et saksfremlegg til møtet, ført i pennen av direktør Paul Martin Strand, heter det at: Kartlegging av utstyrs- og vedlikeholdsbehov i foretaket har identifisert et kritisk behov for investeringer på om lag 235 millioner kroner ut over plan. På kort sikt er de viktigste anskaffelsene knyttet til ferdigstillelse av AB-fløya i Bodø, ny strålemaskin, nødvendig oppgradering av eldre bygg og tekniske anlegg.

KORTSIKTIG BEHOV

Han skriver videre at en kartlegging av utstyrsbehovet, viser at sykehuset trenger 30 millioner kroner ekstra bare i år.

Avsetning til øvrig brekkasje er på om lag 4,5 millioner kroner, hvilket omtales som svært lavt.

Hittil i 2018 er det allerede brukt drøye 11 millioner kroner av pengene
– alt knyttet til brekkasje fra siste del av 2017 og starten av 2018.

Det dreier seg i hovedsak om ambulanser, ultralydapparater, infusjonspumper og utstyr til operasjon.

– Forslag til disponering av investeringsmidler for 2018 er vurdert å løse det mest kortsiktige og kritiske behovet inneværende år når det gjelder risiko for driftsavbrudd og utbedring av bygningsmessige forhold som berører pasienter og ansatte, heter det i dokumentet.

Bodø Nu har forsøkt å få en kommentar fra direktør strand i forbindelse med denne saken.

Han ønsker imidlertid ikke å uttale seg, men viser til det som står i saksfremlegget.

Se i tabellen under hvordan Nordlandssykehuset vil disponere pengene – hvis de får dem.


Kritiske investeringer 2019-2022

A. Ferdigstillelse AB-fløya, 100 mill. kr.

B. Strålemaskin, 35,0 mill. kr.

C. Bygningsmessige investeringer – kritiske, 40,0 mill. kr.

D. Diagnostisk utstyr, 25,0 mill. kr.

E. Medisinteknisk utstyr – kritisk, 20,0 mill. kr.

F. ENØK, 15,0 mill. kr.

SUM Kritiske investeringer 235,0 mill kr.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.